Линк до официјална веб страна на ЈП Комуналец

—————————————————–

Годишна програма за работењето на ЈП Комуналец Кавадарци за 2017 и 2018

Годишна програма за 2017 година

Годишна програма за 2018 година

 

Завршни сметки ЈП Комуналец

Извештај за работењето на ЈП Комуналец 2017

Извештај за работењето на ЈП Комуналец 2016

ГОДИШНА СМЕТКА 2017

ГОДИШНА СМЕТКА 2016

Договор помеѓу ЈП Комуналец Кавадарци и физичко ли за регулирање на меѓусебни односи

Договор Комуналец и физичко лице за услуги