Линк до официјална веб страна на ЈП Комуналец

—————————————————–

Годишна програма за работењето на ЈП Комуналец Кавадарци за 2017 и 2018

Годишна програма за 2017 година

Годишна програма за 2018 година

 

Завршни сметки ЈП Комуналец

Одлука за прифаќање на тримесечен извештај за работа на ЈП Комуналец за 2019 

Извештај за работењето на ЈП Комуналец 2017

Извештај за работењето на ЈП Комуналец 2016

ГОДИШНА СМЕТКА 2017

ГОДИШНА СМЕТКА 2016

Договор помеѓу ЈП Комуналец Кавадарци и физичко ли за регулирање на меѓусебни односи

Договор Комуналец и физичко лице за услуги

 

Ревизорски извештај ЈП Комуналец Кавадарци 

Ревизорски извештај за 2018 ЈП Комуналец Кавадарци

Конечен ревизорски извештај за 2017 година

Конечен ревизорски извештај за 2016 година