Џоломари Бегниште и Ресава

Џоломари Бегниште и Ресава

Претставници од Музеј галерија и Локална Самоуправа Кавадарци по повод Василица со Џоломарските групи од селата Ресава и Бегниште.