13.11.2014 Прогласен за ден на жалост во општина Кавадарци

13.11.2014 Прогласен за ден на жалост во општина Кавадарци