4 КАНДЕЛАБРИ НА ТРОТОАРОТ НА  УЛИЦАТА „ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“

4 КАНДЕЛАБРИ НА ТРОТОАРОТ НА УЛИЦАТА „ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“

Општина Кавадарци преку ангажираната фирма реализира проект за дополнување на јавното улично осветлување. На тротоарот на улуцата „Тиквеќко востание“ од страна на зградата на општината се поставуваат 4 ниски канделабри со светилки во форма на фенери.

Станува збор за дислоцираните канделабри од плоштадот во кои ќе се вградат еколошки штедливи ЛЕД светилки. Целта на општината е да се подобри јавното улично осветлување на потегот од спојот на ул. „Илинденска со улицата „Миле В‘чков“ до тунелот кај „социјалното“.