Најнови Постови

ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со спроведување на Пописот на населението во Република Северна Македонија, 2021, КПР 17 Општина Кавадарци и Општина Росоман

ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со спроведување на Пописот на населението во Република Северна Македонија, 2021, КПР 17 Општина Кавадарци и Општина Росоман

 

Во врска со спроведување на Пописот на населението, лицата, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021, КПР 17 Општина Кавадарци и Општина Росоман, ги известува лицата на територијата на Општина Кавадарци и Општина Росоман дека обезбеди работни простории каде што може да се попишуваат лицата што досега не се попишани од различни причини, и тоа:

 

  1. Општина Кавадарци, Плоштад Маршал Тито бр.2, Канцеларија на Реонска Пописина Комисија бр.17.

                 Реонски инструктор Симона Јосифовска, тел: 075/660-609;

                 Реонски инструктор Драгица Малинкова, тел: 077/438-863.

  1. Општина Росоман, ул. Пролетерска 1а, Росоман, Сала за состаноци.

                 Реонски попишувач Јасминка Лазова тел: 072/312-220;

                 Реонски попишувач Бранкица Несторовска тел: 072/717-756.

 

Попишувањето ќе трае од 8:00 до 20:00 часот.

 

Комисија за Пописен Реон бр.17
Претседател
Тодор Ефремов

СООПШТЕНИЕ за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

СООПШТЕНИЕ за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член  50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, став 20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената П Р О Г Р А М А за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2020 година, Глава IV, точка 42, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

По Детален урбанистички план за УЕ 5, блок 5.5, “Уни Палас” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци.

 

Граници на планскиот опфат се :

  • исток: осовина на станбена улица „Орце Николов“
  • југ: осовина на сервисна улица бул.„Кочо Рацин“
  • запад: осовина на сервисна улица бул.„Никола Минчев“
  • север: осовина на сервисна улица бул „Македонија“

Површината на планскиот опфат изнесува 3,97 ха.

 

Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 5, блок 5.5, “Уни Палас” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци во просториите на Општина Кавадарци.

                Јавната анкета трае од 23.09.2021 до 06.10.2021  година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

           Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

            Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден  29.09.2021  година (среда) во 11.00  часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.

Одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за             Детален урбанистички план за УЕ 5, блок 5.5, “Уни Палас” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци ќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јавната презентација и јавна анкета задолжително треба да се запази  минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

Соопштение за спроведување на Анкета за намалување на енергетската сиромаштија во стамбените згради

Соопштение за спроведување на Анкета за намалување на енергетската сиромаштија во стамбените згради

🏘 Во рамки на Проектот ComAct – Активности за намалување на енергетската сиромаштија во станбени згради, започна мапирањето на потребите на станарите кои влијаат врз енергетската ефикасност во станбените згради во општините Кавадарци и Карпош.

Во анкетите учествуваат станари на згради селектирани за учество и поддршка од проектот според енергетските карактеристики на зградата, годината на изградба, бројот на станари, начинот на греење и слично. Целта на оваа активност е да се утврдат најзначајните социјални, економски и технички фактори кои влијаат врз енергетската ефикасност во станбените згради кои се енергетски неефикасни, како и главните пречки кои не дозволуваат реновирање. Со тоа прецизно ќе се идентификуваат потребите на станарите, нивната подготвеност да се вклучат во проектот, а следствено ќе произлезат и практично ќе се спроведат соодветни мерки за подобрување на енергетската ефикасност.

📌Проектот ComAct е финансиран од Европската унија, со цел да овозможи скапите и најефикасни мерки за подобрување на енергетската ефикасност да бидат достапни и лесно да се управуваат од страна на заедниците коишто се соочуваат со енергетска сиромаштија, како што се жители на станбени згради.

Во Македонија проектот се спроведува во соработка помеѓу општините Кавадарци и Карпош и здружението за хумано домување Хабитат Македонија.

#HabitatMacedonia #energypowerty #H2020 #ComAct

Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев даде отчет за сработеното во четири годишниот мандат.

Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев даде отчет за сработеното во четири годишниот мандат.

,,Почитувани сограѓани,

На крајот сме од овој мандат. Изминаа четири години во кои заеднички работевме. Четири години заеднички ги исполнуваме сите идеи што ги имавме уште на почетокот, Кавадарци да стане убаво место за живеење. Квалитетното и домаќинско работење на сите служби на Општина Кавадарци придонесе за тоа, денес да живееме во убав и безбеден град. Предизборната програма ја реализиравме уште многу одамна. Работевме и на проекти кои не беа дел од таа програма но произлегоа од Вас драги сограѓани. Вашите потреби и желби, Вашите идеи секогаш се на прво место.

Со прогресивен развој и напредок стигнавме до прво место. Кавадарци сега има целосно изграден и реконструиран кеј на реката Луда Мара од ул.Блажо Алексов па се до с.Ваташа. Реализацијата се вршеше преку неколку проекти кои на крајот на сочинуваат целината која го поврзува градот со с.Ваташа со пешачка зона, но и понатаму се до Моклиште со изградбата на велосипедско – пешачката патека од с.Ваташа до Моклиште.

Во завршна фаза е и изградбата на уште еден парк, до споменикот на Киро Крстев, простор кој сега ќе биде парк со пешачка зона, фонтана и други содржини за рекреација. Во поглед на овие проекти значително се зголемени и зелените површини низ целата територија на Општина Кавадарци. Кавадарци веќе години наназад е на врвот на листата за најеколошки град во нашата земја.

Се градат две спортски сали во две училишта. ООУ Страшо Пинџур и ООУ Димката Ангелот Габерот с.Ваташа ќе добијат спортски сали по долги години постоење.

Уште во 2019 та година со доградбата на нови простории во неколку градинки, го решивме проблемот со згрижување на деца во градинките. За неколку недели и целосно ќе заврши изградбата на нова детска градинка на ул.Ресавска.

Во делот на спортот, како најголем проект е целосна реконструкција на градскиот стадион Тиквеш. Во наредниот период ќе започне со изградба и затворениот базен на локацијата на стара Ла Луна.

Еден од најголемите проекти е изградбата на зелен пазар во централното градско подрачје. Со реализацијата на овој проект значително ќе се подобрат условите за сите нас, ќе се намали сообраќајниот метеж, централното градско подрачје ќе добие нов лик.

Во однос на инфраструктурните проекти , во изминатите години беа целосно реконструирани голем број на улици. Ул.Шишка, ул.Илинденска, Западен булевар, ул.Блажо Алексов, ул.Клинска, ул.Браќа Џунови, ул.Ресавска и уште многу други. Ова се само дел од главните сообраќајници кои добија нов модерен изглед.

Во однос на околните села еден од поголемите реализирани проекти е изградбата на водоводна и канализациона линија во с.Сопот. Исто така с.Возарци и с.Марена добија детски градинки.

Драги кавадарчани,

Овие проекти се само мал дел од сето она досега сработено, што го прави Кавадарци поразлично од порано. Ова е само дел од тоа што не прави модерен и безбеден град. Град во кој младите ќе останат да живеат, да градат семејства и да напредуваат. Сето ова го постигнавме заедно, без Вас и Вашата поддршка Кавадарци немаше да биде на прво место. Ова е заеднички успех.

Сакам да изразам голема благодарност до Советот на Општина Кавадарци, вработените во локалната самоуправа и јавните претпријатија како и бизнис секторот за добрата тимска работа, самоиницијативата и несебичната заложба за нашето Кавадарци.

Во овој отчет се собрани голем дел од реализираните проекти во овие 4 години. Овие проекти се реализирани од Општина Кавадарци преку проектот Мој општинар, инвестиции во образованието, спортот и културата, инвестициите и работењето на ЈП Комуналец ЈП Паркинзи и ТППЕ Кавадарци.

Започнавме со мотото “За убаво Кавадарци. Кавадарци на прво место“ тоа и го постигнавме, а сега наше е да бидеме горди и да го зачуваме тоа што го имаме. Но најважно од се, да одиме уште напред, уште подобри и да создадеме уште поубаво Кавадарци.,,- рече градоначалникот Митко Јанчев на денешниот ПРЕС свикан за да се даде отчет за неговото четириогодишно работење. на функцијата грададоначалник.

Испитување на јавното мислење за ЛЕАП кој е во фаза на изработка

Испитување на јавното мислење за ЛЕАП кој е во фаза на изработка

Како дел од процесот за изготвување на ЛОКАЛНИОТ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ќе бидат вклучени и граѓаните од град Кавадарци со нивното видување на еколошката моментална состојба. За тоа ќе биде спроведен анкетен прашалник.

Прашалник – Јавно Мислење ЛЕАП

 

Откако ќе го потполните прашалникот испратете го на следната е-маил адреса:

[email protected]