Aсфалтирање на делница од локалниот пат Ладно долче-Страгово-Крњево.

Aсфалтирање на делница од локалниот пат Ладно долче-Страгово-Крњево.

Опертивата на фирмата „Градба Промет“од Кавадарци зaпочна со Ова е последната фаза од ревитализацијата на овој значаен и фрекфентен локален патен правец кој е најкратката врска на Кавадарци со бошавијата. Општината претходно имаше повеќе градежни активноси меѓу кои и проширување на постоечкиот пат во ширина од 5,5.метри.
Согласно проектот целосно беше отстранет на стариот и дотраен асфалт, се изврши проширување, порамнување и тампонирање со набивање на трасата. Одводнувањето е решено долж целата траса со трапезни земјани канавки, а на одредени места се поставени армирано бетонски цевасти пропусти. Завршната фаза на поставување на целосно нов асфалт започна вчера а ќе се работи и во наредните два дена.
Инвеститор е Општина Кавадарци со добиени финансиски средства за под-заем, финансирани преку проектната единица и МСИП проектот за подобрување на општинските услуги на Министерство за финансии, поддржан од Светска Банка, со цел за подобрување на квалитетот на животот на месното население. Со реконструкцијата на оваа делница се заокружува функционалноста на овој локален пат во должина од 8 километри, од спојот со регионалниот пат Кавадарци-Мушов гроб на Витачево, до спојот со регионалниот пат Конопиште-Крњево-Барово-Демир Капија.