Александар Панов ги додели решенијата за редовен работен однос на поранешни времено ангажирани вработени во Домот на културата

Александар Панов ги додели решенијата за редовен работен однос на поранешни времено ангажирани вработени во Домот на културата

Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов ги додели решенијата за редовен работен однос на поранешни времено ангажирани вработени во Домот на културата „Иван Мазов-Климе“.

Панов додели три решенија за засновање работен однос на неопределено време за еден актер и двајца вработени како помошен песонал. Со овие три нови вработувања во културата од проектот на Владата за вработување домот на културата во Кавадарци ќе се екипира за поквалитетно извршување на работите.

Посебно е значајно вработувањето на актерот Диме Коцевски, кој со неговиот аматерски ангажман во изминатите неколку години успеа како актер и режисер да го раздвижи кавадаречкиот театар и практично да ја реализира програмската определба на градоначалникот и општината за певитализација на кавадаречкиот театар.