АСФАЛТИРАЊЕ НА КРАК ОД УЛИЦАТА „7 СЕПТЕМВРИ“

АСФАЛТИРАЊЕ НА КРАК ОД УЛИЦАТА „7 СЕПТЕМВРИ“

Оперативата на фирмата „Изолација“ изврши асфалтирање на површина од 550м2 од улицата 7 „Септември“ споредна. Станува збор за крак во должина од 160 метри кој води кон Здравствен дом Кавадарци.

Претходно од оваа делница беше отстранета гранитната коцака, после што ЈП „Комуналец“ изврши интервенции на водоводната и канализационата мрежа.

Со овој зафат влезот во здравствен дом Кавадарци од главната улица 7„Септемв

ри“ е многу побезбеден, а со тоа и интервенциите на возилата на Брзата помош стануваат подобри.