Автор: Општина Кавадарци

Продолжение од 4ти Записник од одржан состанок на ден 27.03.2020

Продолжение од 4ти Записник од одржан состанок на ден 27.03.2020

Почитувани,

Во продолжение Записник од одржан состанок.

Записник од одржан состанок на ден 27.03.2020 со Градоначалник и директори од јавни претпријатија и образовни институции во врска со ново настаната ситуација со Ковид-19 и со затворањето на јавните институции согласно препораките на Влада, донесени се следните заклучоци со ангажирањето на лицата преку агенциите за привремени вработувања:

1. Сите вработени преку агенции за привремени вработувања во јавните институции ќе имаат ист статус како редовно вработените во институциите и јавните претпријатија за месец март, а од месец април ќе се следат препораките од Влада на Р.С.Македонија. Тоа е пракса во претходните 5 години, што значи тоа се однесува на претходно ангажираните лица кои доаѓаат на подолг рок на работа а ново вработени нема и нема да има.
2. Сите времени и редовно вработени во јавните институции и јавни претпријатија кои се под надлежност на Општина Кавадарци се задолжуваат да бидат достапни на непосредните раководители и истите ќе бидат ангажирани за потребите за имплементација на мерките за борба против Ковид-19 согласно препораки на кризниот штаб за:
– Набавка на намирници за стари и изнемоштени лица и лица од ранливи категории
– Учество на активности за дезинфекција и санитација
3. Новото претпријатие ЈП Паркинг Кавадарци, сите лица вработени во претпријатието тековно ќе ги извршуваат нивните обврски но со оглед на намалениот обем на работа, да се јават и одговорат на обврските од кризниот штаб.
4. Се задолжуваат јавните институции и образовните институции да ги испратат списоците на времено вработените лица и помалку ангажираните лица на следните e-mail адреси: [email protected], [email protected] и [email protected], до крајот на овој работен ден.
5. Сите исплати кон спортските клубови, невладините организации и ГФК Тиквеш се ставаат во мирување поради нивно мирување и согласно мерките од Влада на Р.С. Македонија.

Записник од одржаниот 4ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци

Записник од одржаниот 4ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци

З А П И С Н И К

            Од одржаниот  4 –  ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци во кој присуствуваат претставници на ОВР Кавадарци, Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување на кризи

На ден 25.03.2020 година

             На состанокот на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци во кој присуствуваат претставници на ОВР Кавадарци, Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување со кризи одржан на ден 25.03.2020 година по согледување на состојбата со КОВИД 19 ,моменталната ситуација на територијата на Општина Кавадарци е следна:

        

  1. На трите влеза на град Кавадарци дезинфекцијата на моторните возила при влез во градот продолжува да се врши автоматски;

 

  1. Мој општинар и службите од Општина Кавадарци, во текот на денешниот ден ке извршат дезинфекција на заедничките површини во колективните станбени згради (влезови, скаличен простор и лифтови) кои имаат повеке од 8 станбени единици а истата оваа дезинфекција во текот на утрешниот ден ке се изврши и во сите јавни институции на територијата на Општина Кавадарци;

 

  1. По однос на јавниот превоз превозниците од Општинскиот линиски превоз, да продолжат со вршење на редовните линии , со редуцирање на бројот на патници согласно препораките така што да има оддалеченост од најмалку 2 метри помеѓу патниците.

 

  1. ЈП Комуналец Кавадарци продолжува со редовно дезинфецирање на сообраќајниците во Општина Кавадарци;

 

  1. По однос на полицискиот час , во Општина Кавадарци воглавно се почитува со мали прекршувања;

 

  1. Во Општина Кавадарци нема нови лица позитивни на Ковид-19, и овие мерки кои што се досега превземени ке продолжат и во наредниот период од две недели .

      

 

                                                        Штаб за заштита и спасување на

                                                          Општина Кавадарци

                                                                       М-р Митко Јанчев

 

 

Дезинфекцијата на сите возила на трите влезови во Кавадарци

Дезинфекцијата на сите возила на трите влезови во Кавадарци

Започна дезинфекцијата на сите возила на трите влезови во Кавадарци. Се дезинфизираат возилата кои влегуваат и транзитираат од влезот на Западен булевар кај бензинската Макпетрол,  од влезот на Западен булевар кај капелата на градските гробишта и од влезот на населба Глишиќ. Дезинфекцијата на влезовите во градот е подобрена со тоа што се поставени дополнителни душеци со дезифициент.

Дезинфекција на сите станбени згради, заеднички простории и детските игралишта

Дезинфекција на сите станбени згради, заеднички простории и детските игралишта

Денес по задолжение дадено на состанок на Кризниот штабна Општона Кавадарци, службите на Мој Општинар, инспекциско одделение и други вработени од локалната самоуправа извршија дезинфекција на сите станбени згради, заеднички простории, скали и лифтови на територијата на Општина Кавадарци. Дезинфекција се изврши и на детските реквизити и урбаната опрема на парковите и детските игралишта.

Записник д одржаниот 3ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци

Записник д одржаниот 3ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци

З А П И С Н И К
Од одржаниот 3 – ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци во кој присуствуваат претставници на ОВР Кавадарци, Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување на кризи на ден 21.03.2020 година

На состанокот на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци во кој присуствуваат претставници на ОВР Кавадарци, Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување на кризи одржан на ден 21.03.2020 година по согледување на состојбата со КОВИД 19 се донесени следните :

З А К Л У Ч О Ц И

1. СЕ ЗАДОЛЖУВА ЈП “Комуналец“ Кавадарци да го затвори Градскиот пазар во период од 14 дена почнувајки од денес;
2. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Мој општинар и службите од Општина Кавадарци, во текот на денешниот и утрешниот ден да извршат дезинфекција на заедничките површини во колективните станбени згради (влезови, скаличен простор и лифтови) кои имаат повеке од 8 станбени ;
3. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Такси компаниите на кои што им е издадена лиценца за вршење на такси превоз од Општина Кавадарци, да продолжат со работа со минумум 50% од капацитетот за кои што имаат добиено лиценца, дневно да вршат дезинфекција на колите а патниците – корисници на превозот задолжително да носат средства за самозаштита;
4. СЕ ЗАДОЛЖУВАТ превозниците од Општинскиот линиски превоз, да продолжат со вршење на редовните линии , со редуцирање на бројот на патници согласно препораките така што да има оддалеченост од најмалку 1 метар помеѓу патниците.