Автор: Општина Кавадарци

ЗАПОЧНА ПРОШИРУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „СТРАШО ПИНЏУР“ СПОРЕДНА

ЗАПОЧНА ПРОШИРУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „СТРАШО ПИНЏУР“ СПОРЕДНА

Општината Кавадарци во рамките на комуналната изградба работи на проект за проширување на крак од ул.„Страшо Пинџур“, кај „Желков дол“.

Според проектот ќе се проширува коловозната лента од сегашните 2,8 метри на 5 метри коловоз со тротоар. Проширувањето е во должина од 100 метри, а е на делницата од главната траса на „Страшо Пинџур“ во правец на спој со улицата „Ѓоре Брушански“.

Општината овој проект го реализира на барање на жителите од овој дел на Кавадарци.

СЕ ГРАДАТ ПРИСТАПНИ СКАЛИ НА КРА ОД УЛИЦАТА „25-ТИ МАЈ“

СЕ ГРАДАТ ПРИСТАПНИ СКАЛИ НА КРА ОД УЛИЦАТА „25-ТИ МАЈ“

Оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци започна со шалување на пристапни скали на крак од улицата „25ТИ Мај“.

Според проектот се работи за пристапни скали кај големиот потпорен ѕид кои ќе ги спојуват асфалтираното и бетонираното ниво на оваа улица. Изградбата на пристапните скали е втора фаза од изградбата на оваа улица.

Со овој проект, кој општината го реализира на барање на граѓаните, ќе се обезбеди пристап како со возила така и за пешаци на жителите од тој дел на градот.

Општината со овој зафат им решава децениски проблем.

ЗАВРШИ РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛИЦАТА „ДАСКАЛ КАМЧЕ“ ВО ВАТАША

ЗАВРШИ РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛИЦАТА „ДАСКАЛ КАМЧЕ“ ВО ВАТАША

Општината Кавадарци во склоп на комуналната изградба предаде на употреба на граѓаните уште еден комунален проект. Оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци заврши со поплочувањето на улицата „Даскал Камче“ во Ваташа.
Според проектот на површина од 270 метри квадратни на местото на старите гранитни коцки се поставени бехатон плочки.
Општината овој проект го реализира на барање на жителите од улицата „Даскал Камче“ во Ваташа.
Ова е првата од неколкуте улици во селото Ваташа кои во наредниот период ќе бидат реконструирани.

НОВИ 17 ПАРКИНГ МЕСТА

НОВИ 17 ПАРКИНГ МЕСТА

Општината Кавадарци преку специјализираната група на ЈП „Комуналец“ изврши обележување со хоризонтална патна сигнализација на новиот паркинг простор на улицата „Тиквешко востание“.
На оваа локација се добиа 17 нови паркинг места кои ќе овозможат дополнителен уреден простор на јавниот паркинг во строгото централно подрачје на Кавадарци.
Претходно општината на овој дел спроведе расчистување на терено, тампонирање, изградба на ограда, поставени се нови рабници и целосно се поплочи новата паркинг површина

ПОСТАВУВАЊЕ НА БЕТОНСКА ПОДЛОГА НА КРАK ОД УЛИЦАТА „25-ТИ МАЈ“

ПОСТАВУВАЊЕ НА БЕТОНСКА ПОДЛОГА НА КРАK ОД УЛИЦАТА „25-ТИ МАЈ“

Оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци започна поставување на бетонската подлога на коловозот на крак од улицата „25-ТИ Мај“.
Според проектот се работи на бетонирање на улицата која се наоѓа над големиот потпорен ѕид. Предвидено е да се бетонираат 400 метри квадратни. По бетонирањето ќе следи изградба пристапни скали.
Со овој проект, кој општината го реализира на барање на граѓаните, ќе се обезбеди пристап на жителите од тој дел на градот. Општината со овој зафат им решава децениски проблем. Тие повеќе нема да газат прашина и кал.