Автор: Општина Кавадарци

Асфалтирање на улици во УЗ Задругар

Асфалтирање на улици во УЗ Задругар

Денес се започна со асфалтирање на улици од УЗ Задругар. Се асфалтира ул.Галишка, ул.Наца Пинџурова и краци од ул.Црноречка, на површина од 2300 метри квадратни. Изведувач на работите е Ескаватори од Скопје.

Реконструирано детско игралиште на Булевар Никола Минчев

Реконструирано детско игралиште на Булевар Никола Минчев

Заврши реконструкцијата на детско игралиште на Булевар Никола Минчев, на кое беше поставена гумена подлога, се поставија нови дрвени детски играчки и се репарираа постоечките. Истото го изведуваше Метал Апостолов и за неговата реализација се одвоени 1 330 185 денари.

Поставени се тоалетни кабини на шест локации во Кавадарци

Поставени се тоалетни кабини на шест локации во Кавадарци

Поставени се 10 тоалетни кабини на шест локации во Кавадарци и тоа дел поединечни, а дел се дупли, на следниве локации: Градски парк “Љупчо Шкартов”, храм св.Петка, Спортска сала “Јасмин” (градско игралиште), ул.7-ми Септември (портокалот), Градски плоштад и ул.”Страшо Пинџур” во с.Ваташа.

Тоалетните кабини се комплетно опремени а изведувач е ДПТУ “Метал Апостолов” ДООЕЛ Кавадарци. Вредноста на целиот проект изнесува 1.011,850,оо денари.

 

Поплочување на тротоар на ул. Методија Џунов Џикот

Поплочување на тротоар на ул. Методија Џунов Џикот

Поплочување на тротоар на ул.Методија Џунов Џикот и уредување на дол Калница каде што треба да се стави и настрешница. Изведувач на работите е фирмата Павер Трејд, вкупната квадратура за поплочување е 1920 метри квадратни.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со спроведување на Пописот на населението во Република Северна Македонија, 2021, КПР 17 Општина Кавадарци и Општина Росоман

ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со спроведување на Пописот на населението во Република Северна Македонија, 2021, КПР 17 Општина Кавадарци и Општина Росоман

 

Во врска со спроведување на Пописот на населението, лицата, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021, КПР 17 Општина Кавадарци и Општина Росоман, ги известува лицата на територијата на Општина Кавадарци и Општина Росоман дека обезбеди работни простории каде што може да се попишуваат лицата што досега не се попишани од различни причини, и тоа:

 

  1. Општина Кавадарци, Плоштад Маршал Тито бр.2, Канцеларија на Реонска Пописина Комисија бр.17.

                 Реонски инструктор Симона Јосифовска, тел: 075/660-609;

                 Реонски инструктор Драгица Малинкова, тел: 077/438-863.

  1. Општина Росоман, ул. Пролетерска 1а, Росоман, Сала за состаноци.

                 Реонски попишувач Јасминка Лазова тел: 072/312-220;

                 Реонски попишувач Бранкица Несторовска тел: 072/717-756.

 

Попишувањето ќе трае од 8:00 до 20:00 часот.

 

Комисија за Пописен Реон бр.17
Претседател
Тодор Ефремов