Доделени решенија за вработување на наставници

Доделени решенија за вработување на наставници

Градоначалникот Александар Панов во присуство на претседателот на Советот, Горица Пеливанова Вилхелм, советникот за образование во општината Зорица В‘чкова и директорите на основните и средните училишта на скромна свеченост во салата на Советот додели 20 решенија за вработување на неопределено време на просветни работници.
Станува збор за наставници кои изминатите две па и повеќе години бе времено ангажирани во изведувањето на наставниот процес. Со решенија за трансформација на работниот однос се здобиа по тројца просветни работници од ООУ „Тоде Хаџи-Тефов“ и од ООУ „Страшо Пинџур“. На петмина учители од ООУ „Тошо Велков-Пепето“ Панов исто така им додели решенија за работа, а еден наставник од ООУ „Димката Ангелов-Габерот“ од Ваташа се здоби со статус на работа на неопределено време.
Градоначалникот Панов додели решенија и за петмина нововработени професори во Гимназијата „Добри Даскалов“, како и на тројца наставници од СОЗШУ „Ѓорче Петров“.
Во своето обраќање градоначалникот Панов на сите наставници им го честиташе трансформирањето на работниот статус, со желби за успешна работа. Притоа тој посака нивната благородна професија во образованието на децата да ја извршуваат одговорно и родителски со цел кај младите да остават траен белег на нивната работа и успешно да образуваат и воспитаат генерации на деца на кои ќе се темели иднината на Република Македонија.
Честитки за вработувањето новите наставници добија и од претседателот на Советот Горица Пеливанова Вилхелм.