ДОГРАДБА НА ПАРКИНГ ДО УЛИЦАТА „ОРЦЕ НИКОЛОВ“

Оперативата на фирмата „Инвест груп“ започна со расчистување на теренот  помеѓу зградите на булеварот „Кочо Рацин“ и улицата „Опце Николов“. Овде општина Кавадарци планира уредување на овој досега запуштен, узурпиран и деградиран простор.

Деновиве на овој простор ќе следуваат земјани работи со расчистување на теренот каде на постојниот паркинг ќе се интервенира со доградба на дополнителни 570м2 нов асвалтиран паркинг простор.

Потоа општината планира и хортикултурно уредување на постојните тревни површини.

Претходно општината од оваа локација ги отстрани диво поставените лимени гаражи кои го нарушуваа урбаниот простор и беа непријатна глетка за станарите и минувачите.