Директор: Јулијана Туриманџова

Адреса:

Градски пазар бр.1

тел. 043/ 400-370