Финишира комуналната изградба за 2017 година

Финишира комуналната изградба за 2017 година

Општина  Кавадарци финишира со реализацијата на неколку проекти од Програмата за комунална изградба во 2017 година

Оперативата на фирмата „Жикол“ од Струмица, денеска работеше на поставување бекатон коцки на источниот влез во селото Брушани. Со овој проект се поплочува улица со површина од 650 м2, на потегот од спојот со асвалтот на локалниот пат Кавадарци-с.Брушани кон новоизградената црква во селото. За оваа намена беа потрошени 762.700 денари од оперативниот буџет

Оперативата на истата фирма деновиве  го заврши поплочувањето на улица во селто Ресав. од правецот на Село Дабниште кон центарот на Ресава. Се работи за поставување на павер елементи, на вкупна површина од  160 м2. Во овој проект општината инвестираше вкупно 188.000 денари.

На улицата „Народен фронт“ каде претходно се работеше на подготвување на подлогата, деновиве беше извршено поставување на павер елементи на тротоарите од двете страни на улицата.

Фирмата „Инвест груп“ од Неготино постави бекатон коцки на вкупна површина од 1 000м2. За оваа намена се потрошени 800.000 денари, обезбедени од сметката на буџетото за комунална изградба.

Општината со овој зафат овозможи по безбедно и непречено движење на пешаците на оваа фрекфентна улица.

Преку овие проекти Општина Кавадарци директно придонесува во подобрувањето на инфраструктурата во овие две села,како и во градот со што се подигаат стандардите на  живеење на граѓаните.