Физибилити студија за регулирање на вишок грозје во РМ

Физибилити студија за регулирање на вишок грозје во РМ

Градоначалникот г-дин Митко Јанчев достави фезибилити студија за регулирање на вишок на грозје во РМ до Премиерот г-дин Зоран Заев, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство г-дин Љупчо Николовски и Специјален советник во Кабинетот на Премиерот г-ѓа Ленче Николовска. Со реализирање на овој проект би се решил проблемот на лозарите во годините кога се појавува вишок на грозје. Овој проект е од големо значење за Тиквешкиот регион.

Физибилити студија за регулирање на вишок грозје во РМ