Докоментација за постапката по проектот Јавен Паркинг за ЈПП на општина Кавадарци во период од 2014 до 2016 година

Докоментација за постапката по проектот Јавен Паркинг за ЈПП на општина Кавадарци во период од 2014 до 2016 година

ЈПП 1/2016

Документи за ЈПП

Одлука за ЈПП за Паркинг
Образец за оглас на ЈПП за Паркинг
Концесија за ЈПП за Паркинг на англиски
Јавно парнерство за ЈПП за Паркинг на англиски
Одлука за поништување на ЈПП за Паркинг
Извештај за започната но незавршена постапка за ЈПП  за Паркинг

ЈПП 1/2015

Документи за ЈПП

Одлука за ЈПП за Паркинг
Образец за оглас на ЈПП за Паркинг
Концесија за ЈПП за Паркинг на англиски
Јавно парнерство за ЈПП за Паркинг на англиски
Одлука за поништување на ЈПП за Паркинг
Извештај за започната но незавршена постапка за ЈПП  за Паркинг

ЈПП 2/2014

Документи за ЈПП

Одлука за ЈПП
Одлука за измена на ЈПП за Паркинг
Образец за оглас на ЈПП за Паркинг
Концесија за ЈПП за Паркинг на англиски
Јавно парнерство за ЈПП за Паркинг на англиски
Одлука за поништување на ЈПП за Паркинг
Извештај за започната но незавршена постапка за ЈПП  за Паркинг

ЈПП

Документи за ЈПП

СЕА Студија – Паркинзи Кавадарци
Одлука за јавни паркиралишта
Одлука за зонско паркирање
Одлука за тарифа на зонско пракирање
Одлука за тарифа за пајак служба
Одлука за измена на комунална такса
Одлука за ЈПП Паркинг
Одлука за поништување на ЈПП Паркинг
Одлука за ЈПП Паркинг – нова