Известување за исцрпени средства за субвенционирање на велосипеди

Известување за исцрпени средства за субвенционирање на велосипеди

Општина Кавадарци ве известува дека ЈАВЕНИОТ ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2018 година се затвора заради исцрпување на расположливите средства предвидени во Одлуката за определување на максималниот износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на велосипед бр. 08-2175/45 од 24.04.2018 година.

Список на одобрени барања за субвенционирање при купување на велосипед