Јавен повик за спортисти, спортски клубови, регистрирани клубови на територија на Општина Кавадарци

Јавен повик за спортисти, спортски клубови, регистрирани клубови на територија на Општина Кавадарци

Јавен повик