КОНСТИТУИРАН СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

КОНСТИТУИРАН СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Новиот состав на Советото на Општина Кавадарци на 13 ноември ја одржа првата седница на која се работеше по точки од дневниот ред согласно деловникот за формирање на работните тела и органите на Советот на Општината. Конститутивната седница ја отвори претседателката на претходниот состав на советот Горица Пеливнова-Вилхелм, по што оваа должност ја превзеде Мирјана Гркова како највозрасна меѓу советниците.

Василка Дрварова од СДСМ,  беше избрана за претседател на верификационата комисија која имаше задача да ги утврдени мандатите на новоизбраните членови на советот на општината за периодот 2017-2021 година.,

Откако се констатираа мандатите на новоизбраните 19 членови на општинскиот совет, тиа ја дадоа свечената изјава во која меѓу другото се обврзаа  дека ќе работат во согласност со уставот и законите на Република Македонија.

На првата седница  во новиот состав, советот за претседател на Комисијата за мандатни прашања и именувања ја избра д-р Виолета Димитрова од советничката група на  СДСМ.

Изботор на претседател на Општинскиот совет се одвиваше во два круга. Од страна на советниците за претседател на советот беа предложени Ристо Сакалиев од советничката група на СДСМ, а Горица Пеливанова-Вилхелм од ВМРО-ДПМНЕ. При првото гласање Сакалиев и Пеливанова-Вилхелм имаа ист број на гласови, односно резултатот од гласањето беше 9:9.

Согласно деловникот за работа веднаш се пристапи кон повторено гласање при што резултатот од гласањето беше 9:8 во корист на Ристо Сакалиев после што се констатира дека со одлука на мнозинството советницие избранпретседател на советото на општина Кавадарци.

Веднаш по изборот новиот претседател вети дека ќе работел чесно и одговорно во интерес на сите граѓани.

На изборот на Сакалиев за претседател на советот му честиташе градоначалникот Митко Јанчев кој посака успешна соработка со советот.