НОВА МАШИНА РОВОКОПАЧ ВО „КОМУНАЛЕЦ“

НОВА МАШИНА РОВОКОПАЧ ВО „КОМУНАЛЕЦ“

Во кругот на јавното претпријатие „Комуналец“ беше промовиран новиот скип-ровокопач, машина со кој можат да изведуваат неколку операции во градежништвото. Возилото пред јавноста го промовираа градоначалникот м-р Митко Јанчев и Ѓорѓи Поп -Ицов директор на ЈП „Комуналец„.

Во изјава за медиумите градоначалникот Јанчев рече: „Планот се остварува. Јавното претпријатие Комуналец со Локалната самоуправа создавата услови да се намалат трошоците на услугите и изведбените работи, на тој начин   што наместо трети лица (фирми) градежните работи сами ќе ги вршат вработените во „Комуналец“. На тој начин ќе се заштетат и време и пари. Годинава е договорено да се вложат 350 илјади евра за набавка на возила и градежни машини. Ова е првата од нив, а во наредните денови ќе следува достава и на наредните три машини“.