Опомена за неплатен данок на имот

Опомена за неплатен данок на имот

Почитувани,

 

Врз основа на податоците од книговодствената евиденција на Општина Кавадарци, на име данок на имот за недвижности не сте извршиле уплата во периодот од   2010 -2017 година.

Врз основа на нашите податоци вкупниот заостанат долг кон Општина Кавадарци изнесува _________.

Доколку не сте во можност да го исплатите долгот во целост, Општина Кавадарци ви нуди можност да дојдете во просториите на Општината, соба бр. 2, заради склучување на Договор за плаќање на рати.

 

Со почит,

 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Сектор за финансии и буџет

Одделение за администрирање на даноци

 

Опомена за неплатен данок на имот