Еднократен отпис на долг за јавно осветлување

Еднократен отпис на долг за јавно осветлување

Еднократен отпис на долг за јавно осветлување

Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов, денеска ги додели решенијата за еднократно отпишување на долгот по основ на комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување.

Врз основа на Одлуката од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на граѓаните при министерството за труд и социјална политика, како и со одлука на Советото на општина Кавадарци решенијата им беа доделени на 40 граѓани од категоријата на корисници на социјална помош или постојана парична помош од ранливи категории граѓани. Согласно поднесените барања од граѓаните, а врз основа на податоците од Центарот за социјални работи на Кавадарци, а врз основа на Законот за еднократно отшишување на долговите на граѓаните беше доставено барање до ЕВН Македонија АД Скопје за дсоставување на податоци поврзани со долгот на корисниците. Врз основа на тие податоци во оваа прва фаза  беше извршен и отписот на долгот.

Во обраќањето до присутните градоначалникот Панов, подвлече дека се работи за исклучителен и уникатен потег на Владата на Република Македонија, со цел барем малку да се помогне на социјално ранливите категории на граѓаните. Панов истакна дека Владата и Општината се свесни дека овој начлин  не помош не е некое трајно решение. Сепак фактот што Владата и Општината насебе ја превземаат оваа обрска да го подмират заостанатиот долг на граѓаните, е потег кој залужува должна почит, бидејќи никоја Влада претходно нема спроведено ваков уникатен социјален потег.

Панов информираше дека во општината се пристигнати уште шетириесеттина нови одлуки за отпис на заостанат долг, за кои Советото на општината ќе расправа на наредната седница.

Доделени решенија за вработување на наставници

Доделени решенија за вработување на наставници

Градоначалникот Александар Панов во присуство на претседателот на Советот, Горица Пеливанова Вилхелм, советникот за образование во општината Зорица В‘чкова и директорите на основните и средните училишта на скромна свеченост во салата на Советот додели 20 решенија за вработување на неопределено време на просветни работници.
Станува збор за наставници кои изминатите две па и повеќе години бе времено ангажирани во изведувањето на наставниот процес. Со решенија за трансформација на работниот однос се здобиа по тројца просветни работници од ООУ „Тоде Хаџи-Тефов“ и од ООУ „Страшо Пинџур“. На петмина учители од ООУ „Тошо Велков-Пепето“ Панов исто така им додели решенија за работа, а еден наставник од ООУ „Димката Ангелов-Габерот“ од Ваташа се здоби со статус на работа на неопределено време.
Градоначалникот Панов додели решенија и за петмина нововработени професори во Гимназијата „Добри Даскалов“, како и на тројца наставници од СОЗШУ „Ѓорче Петров“.
Во своето обраќање градоначалникот Панов на сите наставници им го честиташе трансформирањето на работниот статус, со желби за успешна работа. Притоа тој посака нивната благородна професија во образованието на децата да ја извршуваат одговорно и родителски со цел кај младите да остават траен белег на нивната работа и успешно да образуваат и воспитаат генерации на деца на кои ќе се темели иднината на Република Македонија.
Честитки за вработувањето новите наставници добија и од претседателот на Советот Горица Пеливанова Вилхелм.

Ученици од с. Возарци во посета на општината

Ученици од с. Возарци во посета на општината

Ученици од 1 до 5-то одделение од подрачното основно училиште „Страшо Пинџур“ од селото Возарци денеска беа во посета на Општината Кавадарци, а во склоп на нивната настава по предметот општество каде се изучува и методската единица „Поставеност и работа на Општината“.

Домаќин на педесеттината деца и нивните одделенски наставници беше градоначалникот на општината Александар Панов.

Средбата се одржа во салата на Советот на опоштината, каде учениците со серија прашања поврзани за лекцијата која ја обработуваа како дел од нивната теренска настава се интересираа за поставеноста, начинот на функционирањето и рабоотењето на Советото, Градоначалникот и службите во општината.

Градоначалникот Панов одговараше на сите нивни прашања притоа помагајќи им на децата преку  јасни и за нивна возраст разбирливи одговори да им ја приближи проблематиката на неговото ангажирање како и за функционирањето на телата, органите и службите во општината.

Од учениците беа поставени и прашања кои се однесуваа на ентериерното уредување како и уметничките дела во салата на советот и во Кабинетот на градоначалникот.

Во вториот дел од средбата токму кабинетото беше местото каде децата се интересираа за сликата масло во платно на академскиот сликар Горан Боев на која е претставена сцена од „Тиквешкото Востонаие“ 1913 година.

Држењето од еден час мина на задоволство на гостите и домаќинот по што учениците од селото Возарци се упатија кон Полициската станица, потоа музичкото училиште и новиот музеј, каде исто така имаа договорени средби за одржување наставен час.

Ученици од Кавадарци во посета Бјела – Италија

Ученици од Кавадарци во посета Бјела – Италија

Со поддршка на Локалната самоуправа и бизнис секторот ученици од ООУ „Гоце Делчев“ Кавадарци беа во посета на училиштето „Институто Ла Мармора“ во градот Бјела северна Италија,  со кое кавадаречкото училиште повеќе години ја продолабочува образовната соработка.

Денеска во работниот кабинет, овие ученици заедно со наставничката по италијански јазик ги прими градоначалникот Александар Панов кој се интересираше за вшечатоците на учениците како и за разликите во образовниот процес кај нас и во Италија. Учениците ги споделија своите импресии од посетата во Италија со градоначалникот.

„Веќе неколку години ООУ „Гоце Делчев“ со нивниот наставник по италијански јазик имаат соработка со училиштето во Бјела. За прв пат со помош на локалната самоупрва и бизнис секторот овие деца кои се патем речено и прва генерација на  ученици кои го изучуваат италијанскиот јазик имаа можност да се дружат неколу дена со нивните другарчиња од Италија, да го повторат она што го имаат учено. Но  и преку  децата да оствариме и ние возрасните,  некоја соработка. Ние и претходно имавме соработка со градовите во близина на Торино и Милано. Се надевам дека оваа образовна соработка ќе продолжи и понтаму и нивни деца ќе дојдат во Кавадарци да ја  видат  нашата култура и менталитет  и соработката ќе се продлабочува и на други полиња. Моја желба е да воспоставиме и стопанска соработка со општина Бјела. Мислам делка добро е овие ученици да го изучуваат италијанскиот јазик и во средно образование. Правиме напор со МОН и со амбасадата на Италија во Македонија да успееме во намерата и во средните училишта во овој регион се изучува италијанскиот јазик“ рече Панов.

Учениците се задоволни од тоа што можеле да го видат во Италија, од начинот на кој се изведува наставата, но и од комуникацијата меѓу нивните врсници која не е сведена генерално само преку социјалните мрежи. „Воодушевена сум од посетата. Градот е многу чист. Наставата е многу убава. Сите ученици се дружат и комуницираат, за разлика од кај нас, каде  сите седиме на нашите мобилни телефони. Таму има многу поголема комуникација меѓу учениците“ рече Аница Пешиќ ученичка во ООУ „Гоце Делчев“.

Наставничката по италијански јазик во кавадаречкото училиште Даница Мургова нагласува дека кај учениците има голема желба за изучување на италијанскиот јазик. „Италијанскиот јазик е многу застапен во нашето училиште. Учениците имаат многу голема желба да го изучуваат. Нашето училиште е прво кое има ваква меѓународна соработка со училиште од Италија. Се надевам дека учениците она што го видоа таму ќе можат да го применат и тука“ рече Мургова.

Советничката за образование при локалната самоуправа Кавадарци, Зорица В`чкова која исто така беше дел од делегацијата во Италија се надева дека следната учебна година италијанскиот јазик ќе се изучува и во средните училишта но и во други основни училишта. „Мило ми е што продолжи проектот на Националниата агенција за воспитно образовна програма. Учениците го согледаа начинот, методологијата и пристапот во воспитно образовниот проце кој е многу поразличен од кај нас. Се надевам дека следната година ќе имаме и средношколци кои ќе го изучуваат италијанскиот јазик и дека во другите основни училишта во Кавадарци ќе се пројави интерес за изучување на италијанскиот јазик“ рече В`чкова.

Александар Панов ги додели решенијата за редовен работен однос на поранешни времено ангажирани вработени во Домот на културата

Александар Панов ги додели решенијата за редовен работен однос на поранешни времено ангажирани вработени во Домот на културата

Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов ги додели решенијата за редовен работен однос на поранешни времено ангажирани вработени во Домот на културата „Иван Мазов-Климе“.

Панов додели три решенија за засновање работен однос на неопределено време за еден актер и двајца вработени како помошен песонал. Со овие три нови вработувања во културата од проектот на Владата за вработување домот на културата во Кавадарци ќе се екипира за поквалитетно извршување на работите.

Посебно е значајно вработувањето на актерот Диме Коцевски, кој со неговиот аматерски ангажман во изминатите неколку години успеа како актер и режисер да го раздвижи кавадаречкиот театар и практично да ја реализира програмската определба на градоначалникот и општината за певитализација на кавадаречкиот театар.