ПОДГОТОВКА НА ДВОРОТ НА НОВАТА ГРАДИНКА  ЗА ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ

ПОДГОТОВКА НА ДВОРОТ НА НОВАТА ГРАДИНКА ЗА ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ

Изградбата на новата детска градинка продолжува. Во работа беше воведена оперативата на фирмата „АС Машини“ од Кавадарци која треба да изврши партерно уредување на дворот од  новата градинката.

Согласно проектот треба да се изврши поставување на павер елементи на поголемиот дел од дворната површина, а на останатиот  простор од  дворот ќе биде извршено хортикултурно уредување.

Овој нов објект на детската градинка „Рада Поцева“ треба да згрижи околу 100 деца од предучилишна возраст. По нејзиното предавање во употреба општината очекува да се ублажи сегашниот недостиг од места во детската градинка.

Но крајната цел на општината е, во Кавадарци да се изгради нов објкет за згрижување на поголем број деца со што би се решил проблемот на недостиг на места во детската градинак.

Градоначалникот и Општината сериозно работат на проектот нов современ објект на детската градинка.