ПОПЛОЧЕНА УЛИЦА ВО СЕЛОТО БЕГНИШТЕ

ПОПЛОЧЕНА УЛИЦА ВО СЕЛОТО БЕГНИШТЕ

Општината Кавадарци ја реализира програмата и за изградба на улици во селата. Фирмата „Павер трејд“ со својата механизација и работна рака деновиве реализираше проект од комуналната изградба во селото Бегниште.

Се работи за поплочување на улица во селото каде согласно програмата во оваа фаза општината вкупно инвестира 200.000 денари за поставување павер елементи на површина од 160 квадратни метри.

Изградбата на улиците е во согласност со барањата на ѓителите на Бегниште искажани на непосредните средби со градоначалникот и потоа вградени во Програмата за комуналчна изградба.