ПОСТАВЕНИ РЕКВИЗИТИТЕ ЗА НОВ ДЕТСКИ ЗАБАВЕН ПАРК

Општина Кавадарци согласно програмата за поставување на урбана опрема продолжува со активностите за обезбедување уредени простори за забава и рекреација на децата. Во наредниот период треба да се изградат неколку нови забавни паркови на подрачјето од градот.

Оперативата на фирмата „ЗД-Горан“ од Кавадарци работеше на поставување на детски забавни реквизити во населбата „Ѓорѓи Соколов“ веднаш до новите тениски игралишта кај заобиколницата „Северен булевар“.

Новиот детски забавен парк зафаќа површина од 150м2  каде беа поставени  5 реквизити за игра и забава.

Веднаш после поставувањето на реквизитите, оваа површина треба да биде покриена со бекатон коцки, после што ќе следи и поставување на урбаната опрема која предвидува неколку клупи за седење како и типизирани канти за отпад.

Новиот детски забавен парк ќе биде надополнување на просторот за рекреација и спортување  во овој дел на градот веднаш покрај реката  Луда Мара, каде се наоѓаат и двете  нови тениски игралишта.