ПОВИК И ПОТСЕТУВАЊЕ ДО ГРАЃАНИТЕ ЗА ПОДМИРУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ИМОТ И ФИРМАРИНА ЗА 2018

ПОВИК И ПОТСЕТУВАЊЕ ДО ГРАЃАНИТЕ ЗА ПОДМИРУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ИМОТ И ФИРМАРИНА ЗА 2018

Општина Кавадарци ги потсетува граѓаните, даночни обврзници дека во тек е рокот за плаќање на Данокот на имот и  на комуналната такса за истакната фирма.

Општина Кавадарци апелира до даночните обврзици, совесно и одговорно да се однесуваат кон законската обврска за плаќање на Данокот на имот бидејќи тие пари се користат исклучиво за  граѓаните.

 Тоа се „НАШИ ПАРИ ЗА НАШАТА ОПШТИНА“.

 Плаќањето данок на имот е  должност на секој граѓанин но во исто време и придонес на поединецот во иднината на неговата општина. Платете го вашиот данок навреме, нашата Општина Кавадарци ќе ви биде благодарна.

Почитувани граѓани: Со вашите пари ќе добиете  поубави улици, подобро јавно осветлување, место за изградба на фабрики и отворање на нови работни места, поубави и посовремени училишта, гостување на познати уметници, музичари и групи, а пензионерите поубави простори за трошење на слободното време.

Решенијата за  данок на имот за 2018 година навремено се  доставени до граѓаните.

Општината ги потсетува граѓаните и фирмите, со цел навреме да ја подмират оваа нивна законска обврска.

Воедно изразува благодарност за разбирањето и поддршката.