Проектот Локална солидарност – Глобална солидарност, финансиран од програмата на Европската Унија- Европа за граѓаните.

Општина Кавадарци е партнер во проектот Локална солидарност-Глобална солидарност, финансиран од програмата на Европската Унија- Европа за граѓаните.

Во мрежата СОЛИД се вклучени 13 града,  региони, и граѓански организации од Европската Унија, Србија и Македонија. Целта на проектот е да се имплементираат

нови политички алатки кој што ќе и овозможат на локалната заедница да има поголемо влијание врз глобалната Европска солидарност во време на институционална

и хуманитарна криза, со која што различни држави од Еврпопа моментално се соочуваат. Од 14.-16 Март ќе се одржи првиот настан во Брисел, каде што се предвидени низа

работилници, пленарни сесии како и посета на Европската комисија. Претставници од локалната самоуправа, поточно од секторот за Локален развој, Тодор Ефремов,  Сашо Мошев и Даниел Чолакоски, ќе остварат средба со г-дин  Влатко Станковски – Вршител на должност на Постојаната мисија на Република Македонија во ЕУ, каде што ќе разговараат за лобирање и застапување на локалната самоуправа пред Европските организации.

LOCAL SOLIDARITY = GLOBAL SOLIDARITY NETWORK