РАСЧИСТУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ОКОЛУ СПОМЕНИКОТ 12 ВАТАШКИ МЛАДИНЦИ

Општина Кавадарци спроведе акција за расчистување на околината на споменикот на 12 младинци кај Моклиште.

Во соработка со компанијата „Ја-Ми“ која донираше механизација, беа расчистени: пристапниот пат од спојот на регионалниот патен правец до споменикот, потоа обраснатиот простор на платото кај споменикот, како и пешачката патека која води од споменикот до одморалиштето кај воденицата.

Во акцијата, од обраснатите грмушки и наносите одземја беше расчистен и делот околу чешмата која се наоѓа на влезот.

Ова е само дел одактивностите што ќе ги превземе општина Кавадарци воделот на уредувањетона најзначајниот споменик од историјата на НОБ во Ваташа и Кавадарци.