Категорија: Актуелни информации

ИСПРАВКА на Јавен конкурс за  делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице  бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година

ИСПРАВКА на Јавен конкурс за  делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице  бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година

Врз основа на член 4 од Правилникот за начинот и постапката за делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице бр.08-7017/19 од 25.12.2019 година, Општина Кавадарци објавува

ИСПРАВКА на

Јавен конкурс за  делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице  бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година.

 

Во јавниот конкурс за делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице  бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година,  делот

Потполнетите пријави да се  достават до Општина Кавадарци во рок од 7 дена по објавувањето на јавниот конкурс во средствата за јавно информирање, во архива или по пошта на адреса :Општина Кавадарци, Плоштад Маршал Тито бр.2 Кавадарци,со назнака  ,,Конкурс Култура 2020“  СЕ МЕНУВА И ГЛАСИ ,

Потполнетите пријави да се  достават до Општина Кавадарци во рок од 15 дена по објавувањето на јавниот конкурс во средствата за јавно информирање, во архива или по пошта на адреса :Општина Кавадарци, Плоштад Маршал Тито бр.2 Кавадарци,со назнака  ,,Конкурс Култура 2020“ 

Во останатиот дел Јавниот оглас бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година, останува непроменет.

ЛИЗГАЛИШТЕТО „ЈАСМИН“ ОД ДЕНЕСКА ОТВОРЕНО ЗА РЕКРЕИРАЊЕ

ЛИЗГАЛИШТЕТО „ЈАСМИН“ ОД ДЕНЕСКА ОТВОРЕНО ЗА РЕКРЕИРАЊЕ

Денеска градоначалникот Митко Јанчев присуствуваше на почетокот на работењето на лизгалиштето „Јасмин“. Општината Кавадарци годинава по втор пат, заедно со општествено одговорните компании „Црна Река“ и „Кожувчанка“ обезбедија функционирање на лизгалиштетот од вештачки мраз кое е лоцирано на тениските терени кај спортската сала „Јасмин“.

Општината преку Сојузот на спортови на Кавадарци и ЈП „Јасмин“ за учениците и рекреативците од градот и околината обезбеди простор за лизгање на мраз.

Лизгалиштето ќе работи секој ден во времето од 9:00 до 23:00 часот. Според одлуката на Советот тоа ќе функционира двонаменски, во текот на денот бесплатно за учениците во рамките на програмата за физичко воспитување, а потоа и на комерцијална основа со плаќање на влезница.

Обезбедени се лизгалки кои може да се изнајмат, а лизгалиштето ќе работи додека температурата на воздухот и временските услови се поволни за негово непречено функционирање.

Програма од 13.01.2020 – 17.01.2020 година
Програма од 20.01.2020 – 15.03.2020 година
ЈАВЕН ПОВИК бр1/2020 За прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2020, наменети за спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци , општински и училишни сојузи

ЈАВЕН ПОВИК бр1/2020 За прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2020, наменети за спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци , општински и училишни сојузи

Врз основа на член 3 од Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финансирање на програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на Општина Кавадарци бр.07-873/29 од 28.02.2014 година (“Сл.Гласник  на Општина Кавадарци  бр.13/2014) ,

 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Објавува ЈАВЕН ПОВИК бр1/2020

За прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2020, наменети за спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци , општински и училишни сојузи

1. Се повикуваат спортските клубови, професионални клубови регистрирани на пордачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи, своите апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2020 година, да ги достават до Општина Кавадарци – Локална самоуправа во предвидениот рок. 

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2020 година, наменети за спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци , општински и училишни сојузи, ќе се врши согласно Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финанасирање на програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот  од интерес на Општина Кавадарци бр.07-873/29 од 28.02.2014 година (“Сл.Гласник  на Општина Кавадарци  бр.13/2014) ,

Read More

КАВАДАРЧАНИ И ОВАА ЗИМА ЌЕ ГО ИМААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ ЛИЗГАЛИШТЕТО „ЈАСМИН “

КАВАДАРЧАНИ И ОВАА ЗИМА ЌЕ ГО ИМААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ ЛИЗГАЛИШТЕТО „ЈАСМИН “

Општина Кавадарци го подготвува лизгалиштето кое се наоѓа во комплексот на спортскиот центар „Јасмин“. Лизгалиштето е со двојна намена, претпладне ќе работи како центар за настава по физичко за учениците од општината, а попладне на комерцијална основа за сите кои после настава сакаат да се рекреираат. Ќе се изнајмуваат лизгалки.  

Идеата за лизгалиште е на градоначалникот Митко Јанчев, а се реализираше за прв пат минатата година како проект на општина Кавцадарци во соработка со „Кожувчанка“ и „Црна река Петрол“. 

Општина Кавадарци преку Сојузот на училишни спортови преку училипштата ќе организира бесплатно лизгање во зимскиите месеци.  Учениците ќе имаат часови по лизгање, а поладне ќе можат да се релаксираат.

Лизгалиштето ќе работи секој ден во текот на зимската сезона во времето од 09:00 до 23:00 часот.

Градоначалникот Митко Јанчев им ја честита Новата година на своите сограѓани на Градскиот плоштад

Градоначалникот Митко Јанчев им ја честита Новата година на своите сограѓани на Градскиот плоштад

Градоначалникот Митко Јанчев им ја честита Новата година на своите сограѓани од Градскиот плоштад. Истовремено ги посети и дежурните вработени во ПС ОН Кавадарци, Брза помош, Противпожарната единица и Општа болница Кавадарци. Службите задолжени за безбедноста на нашиот град и грижата за нашите сограѓани добија пригодни подароци од Градоначалникот г-дин Митко Јанчев.