Категорија: Актуелни информации

ОБЈАВА број 01/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

ОБЈАВА број 01/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 275/19),  Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.694/1 КО Чемерско во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5725/8 од 31.10.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.45/19), Извештај за процена на недвижен имот бр.01-110 од 22.10.2019 година изработен од Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорги Џуровски ТП Ресен и наш деловоден број 13-504/46 од 25.10.2019 година, Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.13709 КО Кавадарци  во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2812/2 од 27.05.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.55/20), Извештај за процена на недвижен имот бр.139 од 22.05.2020 година изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје и наш деловоден бр.19-1318/19 од 22.05.2020 година, Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

ОБЈАВА број  01/2020

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

 

 1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари – објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.694/1 КО Чемерско во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5725/8 од 31.10.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.45/19) и Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.13709 КО Кавадарци  во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2812/2 од 27.05.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.55/20).

2.ПОДАТОЦИ ЗА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ДАВААТ ВО ЗАКУП

            Предмет на закуп се недвижни ствари – објекти  сопственост на Општина Кавадарци, кои се наоѓаат на кп.бр.691/4 КО Чемерско запишани во Имотен лист бр.677 и кп.бр.13709 КО Кавадарци запишани во Имотен лист бр.15775 и тоа:

 

ОБЈАВА број  01/2020
ОДБЕЛЕЖАНИ 77 ГОДИНИ ОД СТРЕЛАЊЕТО  НА „12 ВАТАШКИ МЛАДИНЦИ“

ОДБЕЛЕЖАНИ 77 ГОДИНИ ОД СТРЕЛАЊЕТО НА „12 ВАТАШКИ МЛАДИНЦИ“

На Моклиште пред споменикот на достојно во сокгалсност со актуелната корона состојба, беше одбележана 77 годишнината од стрелањето на 12 Ваташки младинци.

Делегација од Општината, предводена од градоначалникот на општината м-р.Митко Јанчев и претедавачот на советот Ристо Сакалиев положи букет свежо цвеќе во знак на почит и спомен кон убиенитте деца. Букети свежо свеќе положиа и претставници на Здуженито на борци почитувачи на придобивките од НОБ на Кавадарци, потомци од фамилиите на стреланите, од МЗ Ваташа,  претставници на политичкиот живот, како и здруженија на граѓани.

„Смртта стана немоќна пред нашата младост исправена, пред очите наши загледани уште тоа утро во иднината”.

Овие зборови се напишани на споменикот кои сведочат за еден крвав злочин извршен од страна на бугарскиот фашистички окупатор  кога на 16 јуни 1943 година во месноста „Дулово долче” изврши едно од најголемите злосторства во текот на Втората светска војна во Македонија. На тој ден беа стрелани 12 младинци од Ваташа на возраст од 15 до 28 години, а потоа нивните тела на најѕверски начин се масакрирани.

На патот од кој никогаш нема да се вратат заминуваат: Перо Видов – 15 г.,  Ванчо Гурев – 19 г.,  Данко Дафков – 18 г.,  Илија Димов – 18 г.,  Ристо Ѓондев – 18 г.,  Блаже Ицев – 20 г.,  Герасим Матаков – 18 г.,  Пане Мешков – 18 г.,  Ферчо Поп Ѓорѓиев – 26 г.,  Васил Хаџи Јорданов – 28 г., Диме Чекоров – 20 г. и  Пане Џунов – 18 г.

Со нив се спроведени и четирите младинки од селото: Невена Хаџи Јорданова, Стева Ампова, Ката Ицева и Павлина Касапинова, оставени живи да сведочат за масакрот. 

 

 Денес, 77 години по овој крвав настан сите слободољубиви луѓе, сите кои што ја ценат и почитуваат слободата на својот народ многу добро знаат дека сето она што го направија младинците од Ваташа е дело достојно за почит и восхит. Секогаш ќе остане да се памети и почитува од сегашните и идни генерации, затоа што нема ништо посвето од слободата на својата татковина и слободата на својот народ.  

Песните „Ми заплакало селото Ваташа“ од  Лазар Манчевски и „Цветови” од Славко Јаневски, секогаш ќе не потсетуваат на една младост, на 12-те скоевци.

Вечна им слава !

ВИНСКАТА КУЌА ВО 2 ФАЗА НА ИЗГРАДБА – ЗАПОЧНУВА СО ГРАДБА НА ПОСЛЕДНАТА ДЕЛНИЦА ОД КЕЈОТ НА “ЛУДА МАРА„

ВИНСКАТА КУЌА ВО 2 ФАЗА НА ИЗГРАДБА – ЗАПОЧНУВА СО ГРАДБА НА ПОСЛЕДНАТА ДЕЛНИЦА ОД КЕЈОТ НА “ЛУДА МАРА„

Кавадарци ќе добие вински музеј. Денеска градоначалникот Митко Јанчев со министерот за локална самоуправа Горан Милевски и в.д директорот на Вардарски плански регион Игор Андреев, извршија увид во градежните работи на поранешната винска куќа, која до 7 септември годинава ќе стане вински музеј. Исто така од денеска се започнува со доградба на уште 700 метри на кејот, од мостот „Слога“ до Ваташа…

Јавен повик за влкучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво

Јавен повик за влкучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво

Се повикуваат сите невработени заинтересирани лица да се пријават за извршување на јавни работи за потребите на Општина Кавадарци според Јавниот повик на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.

Јавен повик

41 седница на советот на општина Кавадарци

41 седница на советот на општина Кавадарци

41 седница на советот на општина Кавадарци: Родителите ослободени од плаќање надомест за градинка за април и мај

Родителите чии деца посетуваат градинка се ослободени од плаќање на надоместок за април и мај, вака денеска едногласно одлучи советот на општина Кавадарци. Одлуката беше донесена во рамки на 41-та седница која се одржа онлајн, поради здравствените протоколи.

Градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев, ја поздрави донесената одлука од советниците и посочи дека ќе биде од големо значење за семејствата.

Едногласно советот на денешната седница донесе и одлука за основање на јавна општинска установа, локален вински музеј за регионот Тиквеш, а беа назначен и членови на управниот одбор и на органот за внатрешна контрола. Средствата за основање на музејот и почеток со работа се обезбедени од основачот, општина Кавадарци во износ од 300.000,оо денари.

На седницата беа донесени и одлуки за примање донации во корист на општината, а едногласно, без дискусии беше усвоен и извештајот за работењето на ЈП Комуналец во изминатите три месеци. Беа донесени и измени на одлуката за зонско паркирање и за утврдување на тарифа на цени по зони за зонското паркирање и план за заштита и спасување на подрачјето на општина Кавадарци.

„Од 1 јуни се надеваме дека комуникацијата ќе биде полесна. Сакам да ве информирам дека активно се реализира комуналната изградба во општина Кавадарци и дека општината и ЈП Комуналец се во добра финансиска кондиција“ рече во своето обраќање до советниците, градоначалникот Јанчев.