Категорија: Актуелни информации

Дезинфекцијата на сите возила на трите влезови во Кавадарци

Дезинфекцијата на сите возила на трите влезови во Кавадарци

Започна дезинфекцијата на сите возила на трите влезови во Кавадарци. Се дезинфизираат возилата кои влегуваат и транзитираат од влезот на Западен булевар кај бензинската Макпетрол,  од влезот на Западен булевар кај капелата на градските гробишта и од влезот на населба Глишиќ. Дезинфекцијата на влезовите во градот е подобрена со тоа што се поставени дополнителни душеци со дезифициент.

Дезинфекција на сите станбени згради, заеднички простории и детските игралишта

Дезинфекција на сите станбени згради, заеднички простории и детските игралишта

Денес по задолжение дадено на состанок на Кризниот штабна Општона Кавадарци, службите на Мој Општинар, инспекциско одделение и други вработени од локалната самоуправа извршија дезинфекција на сите станбени згради, заеднички простории, скали и лифтови на територијата на Општина Кавадарци. Дезинфекција се изврши и на детските реквизити и урбаната опрема на парковите и детските игралишта.

Записник д одржаниот 3ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци

Записник д одржаниот 3ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци

З А П И С Н И К
Од одржаниот 3 – ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци во кој присуствуваат претставници на ОВР Кавадарци, Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување на кризи на ден 21.03.2020 година

На состанокот на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци во кој присуствуваат претставници на ОВР Кавадарци, Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување на кризи одржан на ден 21.03.2020 година по согледување на состојбата со КОВИД 19 се донесени следните :

З А К Л У Ч О Ц И

1. СЕ ЗАДОЛЖУВА ЈП “Комуналец“ Кавадарци да го затвори Градскиот пазар во период од 14 дена почнувајки од денес;
2. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Мој општинар и службите од Општина Кавадарци, во текот на денешниот и утрешниот ден да извршат дезинфекција на заедничките површини во колективните станбени згради (влезови, скаличен простор и лифтови) кои имаат повеке од 8 станбени ;
3. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Такси компаниите на кои што им е издадена лиценца за вршење на такси превоз од Општина Кавадарци, да продолжат со работа со минумум 50% од капацитетот за кои што имаат добиено лиценца, дневно да вршат дезинфекција на колите а патниците – корисници на превозот задолжително да носат средства за самозаштита;
4. СЕ ЗАДОЛЖУВАТ превозниците од Општинскиот линиски превоз, да продолжат со вршење на редовните линии , со редуцирање на бројот на патници согласно препораките така што да има оддалеченост од најмалку 1 метар помеѓу патниците.

Извадок од нацрт записникот од Петнаесеттата седница на Владата на Р.С. Македонија

Извадок од нацрт записникот од Петнаесеттата седница на Владата на Р.С. Македонија

Записник од Четврттата седница на Управувачкиот комитет за кординација и управување во системот за управување со кризи, одржана на 10 март 2020 година, со Записник од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, во врска со потребата од преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болсета COVID-19 (Корона вирус).

 

Целосниот записни можете да го превземете на следниот линк:  ППДР-1

Одлука за организирање и дефинирање на условите за доставување на стока на подрачјето на град Кавадарци

Одлука за организирање и дефинирање на условите за доставување на стока на подрачјето на град Кавадарци

Советот на Општина Кавадарци донесе Одлука за организирање и дефинирање на условите за доставување на стока на подрачјето на град Кавадарци.
Во зоната на централното градско подрачје и во зоната до и од Градски зелен пазар, возилата можат да вршат запирање и паркирање поради доставување на стока секој ден во временски период од 04:00 – 08:00 часот и од 17:00 – 19:00 часот.
Зоната во централно градско подрачје е дефинирана со следните улици:
-ул.Мито Хаџи Василев Јасмин
-ул.Пано Мударов
-ул.Тиквешко Востание
-ул.Илинденска
Зоната до и од Градски зелен пазар е дефинирана со следните улици:
-ул.7-ми Септември до ДТВ Партизан
-ул.Цано Поп Ристов
-ул.Зелен Пазар.

Општината апелира до доставувачите да се почитува новиот временски режим преку кој ќе имаат бенефит сите жители на Општина Кавадарци.

Со почит,
Кабинет на Градоначалник