Категорија: Актуелни информации

ЗИМАВА ЛОКАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ФУНКЦИОНИРА БЕЗ СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ

ЗИМАВА ЛОКАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ФУНКЦИОНИРА БЕЗ СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ

Снежната покривка од 15 до 60 сантиметри која падна на територијата на општина Кавадарци не предизвика посериозни проблеми во сообраќајот. Општината, особено економскиот оператот, компанијата „Ја-Ми“, задолжена за зимското одржување на улиците и латиштата, многу одговорно и сериозно приистапија кон задачата. Со ангажманот на терен, тие ниту во еден момент не дозволија и најмал застој на сообраќајот, како по градските улици, така и по локалните патни правци.

Првата интерванција, службата за зимско одржување ја направи паралелно со првите посериозни врнежи од снег, при што улиците од прва и втора категорија во Кавадарци, како и локалните патишта до низинските села веднаш беа проодни и оспособени за сообраќај во зимски услови.

Компанијата „Ја-Ми“ со брзата и навремена интервенција на механизацијата за неполни дванаест часови ги проби и оспособи за сообраќај и локалните патни правци кон ридско планинските села. Досега по улиците и патиштата се фрлени 60 Т сол и 150м3 ризла.

Општина Кавадарци која е втора по територија во Републиката, има развиена локална патна мрежа во вкупна должина од 200 километри која е најдолга во Македонија. Најголемиот дел од тоа, или 160 километри припаѓаат на ридско планинскиот дел и водат кон селата од подкожувјето. Со таква ситуација на теренот концесионерот се справува со функционален воздн парк од спедијализирани камионии возила. Оваа компанија е единствена која за зимско одржување на патиштата има специјално возило фрлач на снег-„фреза“. Ова возило е особено функционално при високи снежни наноси и навеви на патот и е исклучително корисно за терените во реонот на Кожув Планина.

Токму соодветната механизација на  концесионерот овозможува општина Кавадарци да има оспособени улици и патишта за зимско одвивање на сообраќајот. Општината неколку години со неа развива концесионерски односи кои резултираат со навремено, брзо и ефикасно расчистување на снегот од улиците и локалните патишта, а компанијата „Ја-Ми“ ја прави една од најдобрите во Македонија.

Особено треба да се истакне фактот што најоддалечените села: Рожден  Мрежичко и Фариш, потоа патните правци кон селата од Бошавијата: Страгово, Крњево,Чемерсо, Бохула, Горна и Долна Бошава, Бојанчиште и Конопиштене се отсечени од Кавадрци, а во екстремни случаи не повеќе од 10 часа.

Иста е ситуацијата и со локалниот пат до „Михајлово“ кое иако се наоѓа на 1400 метри НМВ, патот кон сместувачките капацитети на одморалиштето и индивидуалните објекти е прооден во секој момент дури и при високи врнежи од снег, што до пред превземањето на концесијата од „Ја-Ми“ тоа не беше случај.

ПРЕПОРАКИ за заштита на здравјето на населението од студени бранови и студено време

ПРЕПОРАКИ за заштита на здравјето на населението од студени бранови и студено време

Во зимскиот период:

 Вакцинирајте се навремено против сезонски грип (особено важи за лица над 60 години, и хронично болни лица)

 • Редовно земајте ја пропишаната терапија и консултирајте го Вашиот матичен лекар.
 • Пијте топли напитоци.
 • Јадете доволно бидејќи тоа ја одржува температурата на телото.
 • Избегнувајте алкохол бидејќи го зголемува ризикот од хипотермија.
 • Во случај на настинка и потешкотии на дишењето, обратете се кај Вашиот матичен лекар.
 • Проверете го времето и временската прогноза и одберете соодветна облека.

Во случај на екстремно ниски температури:

 • Избегнувајте физичка активност на отворено.
 • Користете топла, повеќеслојна облека и соодветни обувки за снег и мраз.
 • Внимавајте на лизгави површини.
 • Размислете за набавка на основните лекарства и намирници порано, да ви ги достават, или пак да прашате пријател или сосед за помош.
 • Избегнувајте да излегувате надвор освен ако не е неопходно
 • Бидете активни и движете се во затворени простории, колку можете повеќе.
 • Проверете го греењето во домот. Најмалку една соба треба да ги исполнува препорачаните собни температури (18 – 21OC).
 • Доколку сте во можност помогнете на членовите на фамилијата, соседите или пријателите кои спаѓаат во ризичните групи на население (постарите лица или оние со белодробни заболувања). Доколку забележите лице од ризик од студено време (бездомник, деца на улица и сл) пријавете на бесплатниот телефон 15505.

Информации за ранливите групи на население:

 • Постарите лица имаат потреба од потопла облека бидејќи тие создаваат помалку топлина за своите тела.
 • Бебињата се повеќе подложни на ладење, затоа треба да се проверува дали се загреани (дланките и стапалата треба да се топли).
 • Доколку имате срцева или белодробна здравствена состојба, избегнувајте тешки вежби на ладни температури, и облекувајте се соодветно (заштитете ги вашите глава, дланки и стапала). Земајте ги вашите лекарства редовно; доколку користите инхалатор, вдишете од истиот пред да излезете на ладно.
 • Доколку имате дијабетес, вашите дланки и стапала може полесно да се повредат или, при екстремни услови, да страдаат од смрзнатици, затоа внимавајте да останат загреани.
 • Доколку имате артритис, можете да дојдете до заклучок дека ладното ги влошува вашите симптоми. Ќе помогне доколку ги загревате повредените зглобови, и можеби ќе треба да ги приспособите вашите лекарства.
 • Обрнете особено внимание на оние кои живеат сами.
 • Доколку дојде до прекин на греењето за време на екстремно ниски температури, внатрешните температури се намалуваат и за само неколку часа просторијата станува ладна. Доколку ладењето продолжи, ќе се достигне внатрешна температура од +10°C.
 • При внатрешна температура од +10°C, здрав човек може да ја одржи својата телесна температура доколку се облече во топла облека. Со соодветна облека и ќебиња, здрав човек може да спие на ваква температура.
 • Доколку внатрешната температура падне под 10°C, на луѓето им е потребна енергија која ја создава мускулното ткиво со цел одржување на телесната температура.
 • За ранливите поединци беше препорачана внатрешна минимална температура од 20°C, додека температурите од 12°C се сметаа за ризик по здравјето за истите.
 • При температури под 16°C постои зголемен ризик од респираторни инфекции, додека при температури под 12°C постои зголемен ризик од голем напор врз кардиоваскуларниот систем (Колинс, 1986).
 • По 2 часа или повеќе на помалку од 6°C, длабоката внатрешна температура опаѓа и постои ризик од хипотермија.

Домување и греење при ладно време:

Препораки за претставници од локалната самоуправа и центри за социјална работа:

 • Обезбедете прифатни центри за интервентно згрижување на лица под ризик од студено време и студени бранови. 

Да го заштитиме здравјето на вработените во услови на студен бран 

Доктор специјалист по медиицина на трудот треба да ги има предвид работните места со ризик и работниците кои работат на отворено во услови на ниски температури:

 • Докторите, спец.по медицина на трудот мора да бидат соодветно  информирани, обучени и подготвени за акција, во услови на професионална експозиција на работниците на ниски температури, особено при работа на отворено, во зимскиот период.
 • Резултатите од проценката на ризик од работа на студени работни места треба да бидат достапни на Службите за медицина на трудот ( СМТ), при оценувањето на индивидуалната здравствена состојба и работната способност на експонираните работници, како и утврдување превентивни мерки на конкретни работни места.
 • Службите за медицина на труд, ангажирани од страна на работодавецот,  имаат обврска за спроведување  на превентивни здравствени прегледи на работници кои работат во услови на ниска температура, согласно Правилник за видот, начинот и обемот на превентивни здравствени прегледи на вработените ( Сл.вес.171/2010).
 • Службите за медицина на труд имаат обврска да обезбедат соодветни информации  на работодавачите и работниците кои работат во услови на ниска температура за постоечкиот ризик како и примена на соодветни мерки за справување со ризикот  од ниски температури.

Препораки за работодавците:

 • Да се воспостави политика и план на делување при работа, во услови на студ-ниски температури.
 • Да се препознаат условите на работа и работното место кои може да бидат опасни
 • Да се контролираат условите на работа на работното место и да се превзимаат соодветни мерки за безбедност при работа
 • Да се запознаат  работниците  со опасностите на кои се изложени при работа на отворено, на ниски температури како и со мерки кои треба да се превземат со цел за заштита на живот и здравје на работниците
 • Да се запознаат работниците со знаци и симптоми на  заболувањата и повредите предизвикани од студ
 • Да се обезбеди основен прибор за прва помош и да се оспособат работниците за пружање прва помош.
 • Да се советуваат работниците за соодветно облекување за студено , влажно и ветровито време, вклучувајќи ја облеката во слоеви според променливите временски услови
 • Во екстремно студени услови, да се обезбедат кратки прекиди во работата во топли засолништа
 • Да се организира работата во најтоплиот дел од денот и да се скратат периоди на работа надвор
 • Да се избегнува исцрпување и замор на рабиотниците бидејќи енергијата е потребна за зачувување телесна топлина
 • Да се користи аларм систем-работа во парови ( не изолирана индивидуална работа), за да еден работник кај друг, може да ги препознае знаците на опасност
 • Да се обезбедат топли засладени напитоци
 • Да се запомни дека работниците се соочуваат со зголемен ризик доколку земаат одредени лекарства, ако се во слаба физичка кондиција или страдаат од одделни заболувања како што се дијабет, хипертензија, или други кардиоваскуларни заболувања

Препораки  за  работниците: 

 • Работниците треба соодветно да се информирани за опасностите на кои се изложени при работа на отворено, во услови на  ниски температури, како и со мерки кои треба да се превземат со цел за заштита на нивниот живот и здравје
 • Работниците треба да се запознати  со знаци и симптоми на  заболувањата и повредите предизвикани од студ
 • Работниците треба да се оспособени за пружање прва помош и да ги применат следните акции:

ü  Веднаш да се соблече влажна облека и обувки

ü  Изложените делови на телото постепено да се затоплуваат на собна температура

ü  Да се даде топла напивка доколку работникот е при свест

ü  Доколку особата е без пулс , да се пристапи кон реанимација и викне итна помош

 • Треба да се користи слоевита, комотна и топла облека за студено, влажно и ветровито време, со капи (со заштита на откриени делоови на главата и вратот-на пр.поткапа или марама и сл.), соодветни  обувки (комотни и со добра изолација од студ и влага), чорапи (два пара, подобро да се од синтетика), ракавици (со добра изолација од студ и влага)
 • Треба да се консумираат поголеми количества топли, засладени напитоци , а да се избегнуваат пијалоци со кофеин ( на пр.кафе) и алкохол
 • Треба да се консумираат редовни топли оброци од  висококалорична храна.
ПРЕПОРАКИ ОД ОПШТИНАТА ЗА НАМАЛЕНО АЕРО ЗАГАДУВАЊЕ

ПРЕПОРАКИ ОД ОПШТИНАТА ЗА НАМАЛЕНО АЕРО ЗАГАДУВАЊЕ

Општина на Кавадарци упатува  Апел со препорачани мерки за намалување на арео загадувањето. Апелот е согласно мерките на Владата на Република Македонија.

Се препорачува:

– редуцирана работа на индустриските капацитети во соодветните метеоролошки услови.

Општината Кавадарци упатува апел со следните препораки до граѓаните:

–       Почесто да го користат јавниот превоз,

–       да не ги користат возилата без поголема потреба,

–       да ја рационализираат употребата на автомобили што подразбира, повеќе лица да се возат со едно возило во исто време.

–       да се почитуваат законските одредби во поглед на тоа да не се користи за затоплување на простории прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, ПЕТ амбалажа, парчиња гума и каков било синтетички материјал.

–       Препорака до градежните фирми е да се избегнува палење на остатоци од градежниот шут на отворен простор. Истиот задолжително да се транспортира до депонијата „Мелци“.

–       Општината го задолжи инспекторот за животна средина да изврши дополнителни контроли на сите автосервиси и доколку констатира неправилности при затоплување на просториите со неедозвиолени горива да преземе соодветни мерки.

Општината ги замолува граѓаните кои ќе забележат или регистрираат  активности кои придонесуваат за дополнително загадување на воздухот и животната средина, истите да ги пријават задолжително  кај инспекторот за Животна средина во соба бр. 14 во општината Кавадарци.

Честитка од градоначалникот Александар Панов до кавадаречките матуранти

Честитка од градоначалникот Александар Панов до кавадаречките матуранти

Почитувани Матуранти,

Нека ви е честито матурирањето и со среќа зачекорувањето во полнолетството

Сега, кога влегувате во светот на возрасните, насочете го вашиот младешки потенцијал кон позитивните вредности. Пред се во личното обликување во корисен член на општеството кое заеднички го градиме.

На крстосницата од животот немојте да ги заборавите традиционалните вредности: семејството, културата и добрата воља  меѓу луѓето. Тие ве оплеменуваат и ви помагаат многу поуспешно да се справите со предизвиците на животот  во кој што зачекорувате.

Младоста е движечката сила на секое општество. Младите се нередната генерација кавадрчани, македонци, промотори на нашиот културен, економски и политички развој. Авангардата и пркосот.

Овие вредности јас Александар Панов и Локалната самоуправа целосно ги почитуваме, а тие се врвен приоритет и во работењето на општина Кавадарци.

Образованието нека ви биде цел. Бидејќи само образована младина и продуховен народ ќе можат да одговорат на барањата на новото време.

Изборот пред  кој  сте исправени е Ваш и  личен.

Појдете по патот на знаењето, бидејќи така  ќе си обезбедите моќ и подобар живот. Само добро наобразуван млад човек може многу поуспешно да се  вгради себе си во заедничката цел:  подобра Македонија и  просперитетно Кавадарци.

            Но ! секогаш имајте ја на ум девизата „Знаењето е сила,знаењто е моќ”.

            Со почит

Дипл.правник Александар Панов

градоначалник

ДЕНЕСКА ЗАПОЧНА СО РАБОТА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА ШТЕТИ ОД ПРОЛЕТНИТЕ МРАЗЕВИ

ДЕНЕСКА ЗАПОЧНА СО РАБОТА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА ШТЕТИ ОД ПРОЛЕТНИТЕ МРАЗЕВИ

Почнувајќи од денеска со работа започна Општинската комисија за проценка на штетите кај земјоделските култури предизвикани од пролетните мразеви.

На повикот од градоначалникот и општината, во предвидениот рок земјоделските производители доставиа 79 барања за оштетени овошни и лозови насади. Најмногу пријави 44 има од земјоделците чии површини се наоѓаат во атарот на селото Сопот. Вкупно 44 барања за увид на самото место. 22 барања се однесуваа на површини во атарот на селото Раец, а 6 барања се однесуваа за атарот на село Фариш. До Општината пристигнаа и барања за увид на оштетени насади и во атарите на селата Бегниште, Марена, Глишиќ и Шивец.

Почнувајќи од денеска Општинската Комисија во состав: Васко Керов-агроном експет-претседател, потоа Зоран Јованчев, Влатко Клинчаров и Слободан Ивановски сите членови на Советот, како и Ванчо Колевки претставник од Општината ќе бидат присутни на теренот. Тие на самото место ќе вршат проценка на штетите од пролетните мразеви на сите пријавени имоти.

Се очекува проценката да се одвива во наредните седум дена, по што комисијата ќе изготви елаборат кој потоа ќе го достави на увид и усвојување на Советот на Општина Кавадрци.

По завршувањето на оваа постапка општинатаусвоените проценки ќе ги достави до Министерството за Финансии.