Категорија: Актуелни информации

ЗАВРШНИ РАБОТИ НА ХОРТИКУЛТУРНОТО УРЕДУВАЊЕ НА РЕКОНСТРУИРАНИОТ ДЕЛ ОД ПЛОШТАДОТ

ЗАВРШНИ РАБОТИ НА ХОРТИКУЛТУРНОТО УРЕДУВАЊЕ НА РЕКОНСТРУИРАНИОТ ДЕЛ ОД ПЛОШТАДОТ

Реконструкцијата на дел од градскиот плоштад влегува во завршна фаза. Ангажираната оператива деновиве со плодна земја ја исполни последната жардинера која се наоѓа на местото каде претходно беше фонтаната и малата отворена сцена. На оваа локација претходно се изведоа градежни работи за декорирање со гранит (буња), како и гранитни плочки на партерот. Поставена и соодветна инсталација за полевање на зелените површини.

Сега ќе уследи садење на соодветни декоративни дрва и жбунести растенија, аќе биде посеана и трева. На оваа локација ќе се постави и соодветна урбана опрема, по што овој дел од плоштадот пред хотелот ќе се претвори во урбанизирано и пријатно место за одмор на граѓаните.

ПРЕПОРАКИ ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ ЗА ЗГОЛЕМЕНОТО АЕРОЗАГАДУВАЊЕ

ПРЕПОРАКИ ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ ЗА ЗГОЛЕМЕНОТО АЕРОЗАГАДУВАЊЕ

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.весник на Општина Кавадарци” бр.8/05), расправајки по Извештај за аерозагадувањето во општина Кавадарци по Заклучок бр.08-805/26 донесен од Совет на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2019 година,  Советот на Општина Кавадарци на седницата  одржана на ден  14.03.2019  година,  донесе

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

за усвојување на Извештај

за аерозагадувањето во општина Кавадарци

 

  1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за аерозагадувањето во општина Кавадарци по Заклучок бр.08-805/26 донесен од Совет на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2019 година.
  2. Советот на Општина Кавадарци препорачува:
  • Со цел континуирано следење на состојбата со загаденоста на амбиенталниот воздух во Општина Кавадарци, при енормни загадувања покрај службите за животна средина од општината на терен да бидат вклучени и еколошките друштва на територијата на Општина Кавадарци;
  • Општина Кавадарци стратешки да превзема активности за зголемување на свеста кај граѓаните за заштита на амбиенталниот воздух со интензивирање на организирани  кампањи преку печатените и електронските медиуми;
  • Општина Кавадарци да се грижи за озеленување на што поголем број на повеке површини во град Кавадарци;
  • Во насока на намалување на загадувањето на воздухот да се апелира до   граѓаните за замена на грејните тела  со јаглен и дрва,  со енергетски ефикасни грејни тела;
  • Да се воведе посебен режим на сообракајот во Општина Кавадарци особено во деновите кога показателите од мерните станици покажуваат енормно загадување на воздухот, со овозможување на граѓаните во тие денови да користат бесплатен градски превоз.

 

  •   Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

                                                                 Претседател,

                                                           Ристо Сакалиев

 ЈП Паркинг Кавадарци со известување до граѓаните на Општина Кавадарци

 ЈП Паркинг Кавадарци со известување до граѓаните на Општина Кавадарци

                                ЈП Паркинг Кавадарци- Кавадарци

Се известуваат жителите на Општина Кавадарци дека од понеделник 25.03.2019 година се пушта во функција “пајак“ возилото на ЈП Паркинг- Кавадарци.

Ќе се интервенира на хаварисаните возила и ќе се врши транспорт до депото на Северен булевар.

Исто така ќе се интервенира и на непрописно паркираните возила и возила паркирани во зелени површини.

Се апелира до граѓаните прописно да ги паркираат своите возила на веќе обележаните паркинг места.

Оваа одлука важи се до започнувањето  со работа на Зонско паркирање во склоп на  ЈП Паркинг – Кавадарци.

За непрописно паркинатите возила ќе следуваат и казни од надлежните служби – стои во известувањето од кабинетот на градоначалникот на општина Кавадарци, Митко Јанчев.

Работно време

Подигање т.е отстранување на возила и наплатата на подигнати возила кои биле непрописно паркирани се врши Од  ДЕПО

Понеделник -Петок 07.00 до  22.00  часот

Сабота од 07-15 часот.

Ценовник

За да добиете информации во врска со ценовникот на услуги на јавните паркиралишта Паркинг Кавадарци-Кавадарци

Подигнување и пренос на возило до Депо Пајак по налог на овластено лицеУСЛУГА ЦЕНА
Подигнување и пренос на возило до Депо Пајак по налог на овластено лице 1500,00 ден
Подигнување на возило од зелена површина, по налог на комунален инспектор и пренос на возилото до Депо Пајак 1500,00 ден
Подигнување непрописно паркирано  возило по налог на овластено лице, кога сопственикот се појавува на лице место и самостојно го отстранува 1000,00 ден
Подигање на хаварисани волила по налог на овластено лице 500,00  ден
Лежалина на возило во депо за ден 200,00  ден

За повеќе информации обратете се на телефонскиот број ДЕПО 072 805- 820,

Службено лице 070 402-498

За поубаво и почисто Кавадарци!

За поубаво и почисто Кавадарци!

Општина Кавадарци преку проектот Мој Општинар а во соработка со Јавното Претпријатие Комуналец деновиве интензивно работи на подигање на нови зелени површини, очистување на неколку локации и посадување на нови дрва и обновување на дрворедите во градот.

Локации на кои во моментот се подигаат нови зелени површини се населба Бел Камен, локација Ѓуро Салај – Западен Булевар, локација Игман, триаголникот кај Макпетрол и ВВТиквеш, локација Калница-Ќиро Крстев и Методија Џунов Џико и Околу Градскиот Стадион односно улица Дисанска.

Деновиве беа завршени триаголниците на Пано Мударов и Тиквешко Востание,и потпорниот зид на улица Страшо Пинџур спроти зградите Силекс.

Дел од локациите веќе се спремни за поставување на систем за наводнување а останатите се во фаза на очистување од диви депонии и припрема за озеленување, набавка на урбана опрема и партерно уредување.

Локации на кои се садат нови садници се Булевар Кочо Рацин на паркингот , Улица Страшо Пинџур кај Ваташката Пошта и улица Методија Џунов Џико.
Дрворед кој се обновува во моментот е дрворедот на Улица Гоце Делчев.
За оваа намена ЈП Комуналец има набавено околу 200 садници и истите ќе бидат посадени до крајот на овој месец.

1200 БАГРЕМОВИ САДНИЦИ ЗАСАДЕНИ НА ГОЛИНИТЕ НА „ЖУРОВ ДОЛ“

1200 БАГРЕМОВИ САДНИЦИ ЗАСАДЕНИ НА ГОЛИНИТЕ НА „ЖУРОВ ДОЛ“

Општината Кавадарци и ЈП „Македонски шуми“ подружница „Бор“ денеска ја започнаа првата пролетна акција за пошумување во 2019 година.

Според акциониот план се пошумуваше на локалитетот „Журов дол“ над селото Ваташа, каде беа посадени 1200 садници на багрем.

Ова е трета акција за пошумување на голините на поројницата. Во акцијата учествуваа: вработените од Општина Кавадарци, вработени во подружницата „Бор“ Кавадарци, ЈП „Комуналец“, од „Кожувчанка“, како и од „Дреклмајер“ со механизација.

Планирано е акцијата да се одвива во текот на пет дена, во зависност од временските прилики, при што треба да бидат посадени од 7 до 8 иљади садници на багрем .