Категорија: Образование и наука

ПОДГОТОВКА НА ДВОРОТ НА НОВАТА ГРАДИНКА  ЗА ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ

ПОДГОТОВКА НА ДВОРОТ НА НОВАТА ГРАДИНКА ЗА ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ

Изградбата на новата детска градинка продолжува. Во работа беше воведена оперативата на фирмата „АС Машини“ од Кавадарци која треба да изврши партерно уредување на дворот од  новата градинката.

Согласно проектот треба да се изврши поставување на павер елементи на поголемиот дел од дворната површина, а на останатиот  простор од  дворот ќе биде извршено хортикултурно уредување.

Овој нов објект на детската градинка „Рада Поцева“ треба да згрижи околу 100 деца од предучилишна возраст. По нејзиното предавање во употреба општината очекува да се ублажи сегашниот недостиг од места во детската градинка.

Но крајната цел на општината е, во Кавадарци да се изгради нов објкет за згрижување на поголем број деца со што би се решил проблемот на недостиг на места во детската градинак.

Градоначалникот и Општината сериозно работат на проектот нов современ објект на детската градинка.

ПОСТАВЕНА ОГРАДАТА НА НОВАТА ГРАДИНКА

ПОСТАВЕНА ОГРАДАТА НА НОВАТА ГРАДИНКА

Оперативата на фирмата „Метал Апостолов“ од Кавадарци ги изведува завршните работи на поставувањето на металната ограда околу објектот на новата градинка во кругот на старат болница.

Со оградувањето завршува уште еден дел од проектот нов одбјект на детска градинка во кој треба да бидат сместени околу 100 деца од предшколска возраст.

Оваа фаза од проектот во делот на финансиите чини 430.000 денари.

2 ФАЗА ОД РЕНОВИРАЊЕТО НА ЗГРАДАТА ОД ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ ВО СЕЛОТО МАРЕНА

2 ФАЗА ОД РЕНОВИРАЊЕТО НА ЗГРАДАТА ОД ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ ВО СЕЛОТО МАРЕНА

Согласно програмата за комунална изградба општина Кавадарци го реализира проектот за реконструкција на старата зграда на подрачното училиште „Страшо Пинџур“ во селото Марена.

Во тек се работите од втората фаза со која се опфатени поставување на термо изолациона фасада, како и целосна замена на дрвената столарија со енергетски ефикасни ПВЦ врати и прозорци.

Во училиштето во село Марена  учат вкупно 35 ученици од прво до петто одделение  поделени во 5 паралелки.

По завршувањето на градежните работи општината во многу ќе ги подобри условите за редовно и непречено одвивање на наставата и воспитно образовниот процес.

За оваа намена локалната самоуправа инвестира вкупно 1.085.000 денари, пари од оперативниот буџет.

Претходно општина Кавадарци во првата фаза од реновирањето во целост го обнови покривот, а беа изведени и работи на санација на училниците и ентериерот во дотраената и стара училишна зграда.

5 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ

5 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ

Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов изврши Увид во работите на реконструкцијата просториите во ученичкиот дом „Крсте Петков Мисирков“ во Кавадарци. Се обновуваат ѕидовите, се менува столаријата, се реновираат санитарните јазли и ентериерот. Проектот е на Владата и Министерството за образование и наука вреден околу пет милиони денари Со сретства од општината, претходно беше извршена замена на подовите во домот.

Градоначалникот Панов информираше дека со финансиски средства од локалниот буџет ќе се набават нови душеци за креветите во интернатот како заокружување на рновирањет. „Со тоа ќе имаме комплетно реконструирани институции од ваков вид во општината, без разлика што домот не е под надлежност на локалната самоуправа“ нагласи градоначалникот.

Директорката Трајанка Толева појасни дека се реновира целиот втори кат, 14 простории плус ходници. Ова е прва реконструкција во домот кој постои околу четири децении.

Советникот во Советот на општина Кавадарци, Ристо Сакалиев, потсети на времето кога и самиот престојувал во овој дом, посакувајќи учениците кои престојуваат тука, да имаат што е можно подобри услови за живот додека се школуваат.

Капацитетот на ученичкиот дом е сто ученици. Реновирањето треба да заврши до крајот на месец август и домот подготвен да ги прими новите корисници.

НАГРАДАТА „МАРИЈА СКЛОДОВСКА-КИРИ“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ТХТ

НАГРАДАТА „МАРИЈА СКЛОДОВСКА-КИРИ“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ТХТ

Повеќе од 500 наставници, членови на националните агенции, членови на Европската Комисија и претставници од Министерствата за образование на 41 држава беа присутни на Годишната е-Твининг конференција која се одржа од 27 до 29 октомври во Атина, Грција.

На оваа конференција беа доделени 12 награди во различни категории, а ООУ „Тоде Хаџи-Тефов“ ја доби наградата „Марија Склодовска Кири“ за проектот „Млади научници“. Наградата ја доби наставничката по англиски јазик, Елизабета Филипова, е-Твининг амбасадор во Република Македонија. Во овој проект учествуваа учениците од шесто одделение и наставничките: Елизабета Филипова, Цвета Маркушева, Слободанка Стоева, Елеонора Гурева, Снежана Костова и Славица Јаневска. Оваа награда за прв пат ја добива училиште од Македонија заедно со партнерите кои работеа на заедничкиот проект.

Во овој проект учествуваа училишта од 40 европски држави. Учениците од шесто одделение имаа видео конференции со ученици од сите европски земји и правеа експерименти за да научат за својствата на водата и воздухот. Учениците нацртаа цртежи и напишаа пораки за како да се зачуваат водата и воздухот, ги изложија во ходниците на училиштето и направија видео записи. Видео записите беа објавени на Facebook и учениците ги споделуваа со цел да се прошират нивните пораки.

Конференцијата беше на тема „еТвининг и дигиталното граѓанство“. Имаше предавања за употребата на еТвининг во зголемувањето на можностите на училитата за како да ги подготват учениците за целосното дигитално општество во иднината.

еТвининг е платформа за соработка со наставици од сите европски држави на заеднички проекти со употреба на ИКТ и е под поткровителство на Националната агенција за европско образование и мобилност.