Категорија: Спорт

 Градоначалникот Митко Јанчев имаше средба со раководството и ракометарите на ГРК Тиквеш 2014 Кавадарци

 Градоначалникот Митко Јанчев имаше средба со раководството и ракометарите на ГРК Тиквеш 2014 Кавадарци

Тие му се заблагодарија за безрезервната поддршка која тој ја дава како човек и градоначалник, а и секако на Локалната самоуправа која преку реализираните проекти во областа на спортот значително ги подобри условите за младите и спортот во Кавадарци.

По тој повод како благодарност од нивна страна градоначалникот Митко Јанчев доби уникатен подарок односно дрес со посвета: ,, Овој Тиквеш не би бил онаму каде што е да не сте вие, за се што направивте и правите, за ракометно Кавадарци, за спортско Кавадарци’’
Од срце ви благодариме г-дин Митко Јанчев, градоначалник на Општина Кавадарци.

Во оваа прилика тој им честиташе за досегашните успеси, и им посака многу среќа во иднина бидејќи се сериозен кандидат за излез во Европа, да продолжат да се редат успеси

бидејќи Кавадарци е спортски град, а клубот заслужува и сите настојувања ќе бидат и во иднина да се натпреварува во највисоката ракометна лига.

ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2023 за финансиска поддршка за спортски клубови и здруженија

ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2023 за финансиска поддршка за спортски клубови и здруженија

Врз основа на член 4 од Правилникот за утврдување на критериумите, начинот и постапката за распределба на финансиски средства на спортски клубови и здруженија како и подршка на манифестации, турнири и проекти во областа на спортот од интерес на Општина Кавадарци бр. 08 – 7333/50 од 24.12.2021 година и бр. 08-347/2 од 27.01.2022 година и бр. 08-365/35 од 25.01.2023 година  (“Сл.Гласник  на Општина Кавадарци  бр. 5/21,  6/22 и 26/23) ,

 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Објавува 

ЈАВЕН ПОВИК бр. 1/2023

 

 За прибирање на апликации за финансиска поддршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2023 година наменети за  спортски клубови и здруженија, општински и училишни сојузи како и поддршка на манифестации, турнири и проекти во областа на спортот од интерес на Oпштина Кавадарци

  

Се повикуваат спортски клубови и здруженија во областа на спортот регистрирани на пордачјето на Општина Кавадарци, општински и училишни сојузи, своите апликации за финансиска поддршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2023 година, да ги достават до Општина Кавадарци – Локална самоуправа во предвидениот рок. 

Спортската сала во ООУ „Димката Ангелов Габерот“ с.Ваташа Кавадарци од денеска и официјално е предадена во функција

Спортската сала во ООУ „Димката Ангелов Габерот“ с.Ваташа Кавадарци од денеска и официјално е предадена во функција

После многу години село Ваташа доби современа спортска сала . Истата се изгради за помалку од една година и сега учениците ќе имаат можност наставата по физичко образование да ја изведуваат во овој објект. За оваа инвестиција Општина Кавадарци издвои 19 милиони денари од својот буџет. Спортската сала се протега на површина од 400 м2.

Програма за активностите на Општина Кавадарци  во областа на спорт и млади во 2022 година

Програма за активностите на Општина Кавадарци  во областа на спорт и млади во 2022 година

Врз  основа  на член 36  став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 6  од Законот  за Локална  Самоуправа  (,,Сл. Весник на РМ“ бр.5/2002 ), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл. Гласник на Oпштина Кавадарци“ бр. 08/05…….75/21),

Советот на Општина Кавадарци на 6-тата седница, одржaна на ден 27.01.2022 година,  донесе

 

П Р О Г Р А М А

за активностите на Општина Кавадарци  во областа на спорт и млади во 2022 година

 

ЦЕЛИ 

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Кавадарци  во областа на спорт и млади во 2022 се :

-Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во градот;

– Создавање на услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата од областа на спортот;

– Афирмација на Општина Кавадарци како развиен спортски центар во Република Северна Македонија и надвор од неа;

– Афирмација на Општина Кавадарци во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

Read More

ИЗБОР НА СПОРТИСТ ЗА 2021 ГОДИНА

ИЗБОР НА СПОРТИСТ ЗА 2021 ГОДИНА

Вчера вечерта во Домот на културата ,,Иван Мазов Климе” се одржа манифестацијата – Избор на спортист за 2021 година во присуство на претседателот на сојузот на спортови, претседатели и претставници на спортските клубови од Општина Кавадарци, сите спортисти,тренери,пријатели на спорот, вљубеници и помагатели.

Кавадарци од секогаш бил спортски град, меѓутоа изминатите години, лично јас, но и како градоначалник се трудам да помогнам во подобрување на условите буквално во секој еден спорт кој успешно се развива и континуирано расте во нашиот град.

Резултатите кажуваат за тоа, сите успеси кои што ги доживеавме го потврдија нашиот дух, борбениот и спортски дух на тиквешијата и Кавадарци. Јас се додека сум на оваа позиција ќе се трудам максимално да вложувам и да се залагам за сите ние да продолжиме да бидеме горди на нашите деца, нашите сограѓани. Бидејќи спортот е многу важна алатка во психофизичкиот развој на децата а воопшто и за сите.

Честитки и благодарност на сите категории на спортисти, за нивните тренери, за нивниот придонес и заложби за освоени благодарници,медали за сите таленти јуниори и сениори.