Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ОФОРМЕН НОВ КРУЖЕН ТЕК НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ

ОФОРМЕН НОВ КРУЖЕН ТЕК НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ

Општината Кавадарци продолжува со реализација на проекти со кои се подобрува и унапредува движењето по градските улици.

Ново сообраќајно решени со кружно движење на возилата е изградено на булеварот „Никола Минчев“ кај зградата на Граничната полиција.

 Новиот кружен тек ќе обезбеди побрзо движење на возилата како и поекономична регулација на сообраќајот бидејќи нема потреба од поставување на семафори.

Со овој нов кружен тек се отстранува уште едно тесно грло на прометна улица кај спојот со булеварот „Цветан Димов“ како и со обиколницата „Северен булевар“.

Кастрење на бујната вегетација околу локалниот пат Кавадарци – с. Ресава

Кастрење на бујната вегетација околу локалниот пат Кавадарци – с. Ресава

Општина Кавадарци во соработка со ЈП Комуналец а по барање на жителите кои гравитираат во атарите на селата Ресава, Бегниште, Брушани и викенд населбата на Тиквешкото Езеро, отпочна со чистење кастрење и проширување на локалниот пат.

СЕ САНИРА ПЛОЧНИКОТ НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ИЛИНДЕНСКА“

СЕ САНИРА ПЛОЧНИКОТ НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ИЛИНДЕНСКА“

Општина Кавадарци започна со реализација на комунален проект за реконструкција на оштетен плочник на крак од улицата „Илинденска“. Станува збор за пристап со плато за паркинг во делот на БИТ зоната, зад зградта кај поранешен „Беко“.

На оваа локација општината преку ангажираната оператива на фирмата „Пирамид билдинг“ од Скопје, треба да изгради бетонски плато на вкупна површина од 200 квадратни метри. Денеска се отстрануваа старите плочки, како подготовка за бетонирање на целокупната површина.

Со овј зафат ќе се санираат оштетувањата на плочникот во овој дел на централната градска улица.

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ ВО КАВАДАРЦИ

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ ВО КАВАДАРЦИ

            Екипи од ЈП „Комуналец“ ОЕ „Паркови и зеленило“ деновиве работи на хортикултурното уредување на зелени површини во градот.

            Според планот со оваа есенска акција ќе се засадта 5 000 корени на пролетни љубичици. Денеска се садеше во новите жардинери на градскиот плоштад пред Хотел „Балкан“ Есенското хортикултурното уредување ќе опфат садење на цвеќе  и на соатантите зелени површини  на плоштадот, на кружните теково, во градскиот парк, како и на новите зелени површини. Овој вид на љубичици е издржлив и отпорен на ниски температури, на напролет ќе расцвета во полн сјај.

НОВ АСФАЛТ НА УЛИЦАТА „ПОЛОШКА“

НОВ АСФАЛТ НА УЛИЦАТА „ПОЛОШКА“

Општината Кавадарци предаде во употреба на граѓаните уште една реконструирана улица. Денеовиве ангажираната фирма „Градба промет“ од Кавадарци асфалтираше дел од улицата „Полошка“.
Во оваа фаза целосно се реконструраа 600 метри квадратни коловозна површина. Поставен е асфалт, откако претходно се отстраниа стариот асфалт, рабниците и дотраените бетонските тротоари.
Во периодот што следи треба со поплочување да се обноват и 320 квадратни метри тротоари.
Овој проект е дел од кампањата (мај-октомври) за реконструкција на улици и објекти во урбаните и месните заедници во Општина Кавадарци.
Проектот се реализира во рамките на Програмата за комунална изградба, на барање на граѓаните од тој дел на Кавадарци.