Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРИСТАПНИОТ ПАТ КОН ВАТАШКИТЕ ГРОБИШТА

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРИСТАПНИОТ ПАТ КОН ВАТАШКИТЕ ГРОБИШТА

Општина Кавадарци во рамките на програмата за комунално уредување реализира проект за проширување на пристапниот пат кон гробиштата во село Ваташа.

Ангажираната оператива на фирмата „АС-Машини“ од Кавадарци денеска работеше на расчистување и проширување на делница од оваа улица. Според проектот постојната улица ќе биде проширена за еден метар, а на критичните места ќе се изградат потпорни ѕидови за стабилизирање на земјиштето и спречување на можно лизгалиште

Проектот има за цел подобрување на безбедноста и пропустната мооќ на оваа сообраќајница чија траса е на угорница.  Се реализира на барање на месната заедница Ваташа.

ПОТПОРЕН ЅИД НА КРАК ОД УЛИЦАТА  „МЕТОДИ ЏУНОВ-ЏИКО“

ПОТПОРЕН ЅИД НА КРАК ОД УЛИЦАТА „МЕТОДИ ЏУНОВ-ЏИКО“

Општината Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „Пер инжинеринг“ реализира проект за изградба на потпорен ѕид на крак од улицата „Методи Џунов-Џико“.

Се работи за дооформување на постоен потпорен ѕид, со што ќе се обезбеди целосна стабилизација на земјиштето. Неговата изградба ќе овозможи спречување на евентуално лизгалиште, со што ќе ја заштити сообраќајницата како и околните куќи од евентуално  оштетување.

Проектот се реализира на барање на граѓаните од тој дел на Кавадарци.

НОВИ ПЕШАЧКИ ПРИСТАПИ НА КРУЖНИОТ ТЕК  НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ“

НОВИ ПЕШАЧКИ ПРИСТАПИ НА КРУЖНИОТ ТЕК НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ“

Со изградбата на кружниот тек на булеварот „Никола Минчев“  во одредени делови се проемни и сообраќајното решение за пристап од пешачките премини кон тротоарите.

Конкретно на оваа локација се јави потреба од изградба на нов тротоар бидејќи на две места пешачките премени завршуваат во тревникот намест на тротоарот.

Општината изготви проектно решение согласно коа на овие две точки ќе се изгради нов тротоар со вкупна површина од 70 метри квадратни. Со нивната изградба, пешаците ќе добијат урбанизиран пристап и зголемена безбедност при движењето.

ПРОБИВАЊЕ НОВ КРАК НА УЛИЦА  „ЃУРО ЃАКОВИЌ“

ПРОБИВАЊЕ НОВ КРАК НА УЛИЦА „ЃУРО ЃАКОВИЌ“

Градежната механизација на фирмата „Градба промет“ вчера започна со работа на пробивање на нова улица во Урбаната заедница „Страшо Пинџур“.

Градежните работи се дел од проектот за продолжување на улицата „Ѓуро Ѓаковиќ“. Во оваа фаза се отстранува земјата и се оформуваат контурите на улицат, после што ќе уследи тампонирањ и поставување на рабници. На крајот ќе биде извршено поплочување со бехатон (павер елементи).

Новата улица се гради на барање на жителите од овој дел на Кавадарци, а јавната набавка е дел од поширок проект на Општина Кавадарци за поплочување и пробивање на неколку улици.

Реконструкција на атмосферска канализациона линија на ул.Сава Ковачевиќ

Реконструкција на атмосферска канализациона линија на ул.Сава Ковачевиќ

Во тек е реконструкција на атмосферска канализациона линија на ул.Сава Ковачевиќ во населба Глишиќ. Канализационата линија е во должина од 400 метри, со сливни решетки за атмосферски води.