Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ПОПЛОЧУВАЊЕ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ШИШКА“

ПОПЛОЧУВАЊЕ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ШИШКА“

Проширената и реконструирана делница на улицата „Шишка“ наскоро ќе го добие и вториот тротоар.

Опретаивата на фирмата „Градба промет“ работи на поплочување на тротоарот на делот од влезот во Глишиќ до спојот со улицата „Северен булевар“ кај Општа болница. На оваа делница се оформува тротор со широчина од два метри, каде се поставуваат рабници, се врши тампонирање и поплочување со павер елементи.

Со овој проект општината создава побездни услови за движење на пешаците.

Во завршниот дел од реализацијата на проектот проширување и реконструкција на ул.„Шишка“ ќе уследи и целосно реновирање и подобрување на Јавното улично осветлување.

ПРОШИРУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

ПРОШИРУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

Делницата од новопробиенета траса на улицата „Западен булевар“ кај кривината на „Градските гробишта“ се доурбанизира.

Деновиве градежната оператива на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци работи на поплочување на тротоарот од двете страни на улицата.

Со овој проект општината уредува значајна сообраќајница со која се намалува преголемата сообраќајна оптовареност на „Ресавска“ и околните улици, а воедно се подобрува и безбедноста во сообраќајот на тој дел од градот.

Асфалтирање на дел од улицата „Индустриска“

Асфалтирање на дел од улицата „Индустриска“

Оперативата на ангажираната фирма „Градба промет“ од Кавадарци изврши асфалтирање на дел од улицата „Индустриска“ во кругот на поранешниот дрвен комбинат„Страшо Пинџур“.
Според проектот денес започна поставувањето асфалтот на делницата од 900 метри поредвидена за ревитализација.
Претходно беше спроведено отстранувањето на стариот оштетен асфалт, поставување на рабници и тампонирање.
Општината е финансиер на проектот со кој се подобрува патната инфраструктура во една од индустриските зони на градот, каде работат значаен број на фирми од малото стопанство.

 

Асфалтирање на новиот пробиен дел на Западен булевар

Асфалтирање на новиот пробиен дел на Западен булевар

Оперативата на фирмата „Градба промет“ денес продолжи со асфалтирање на новиот пробиен дел на Западен булевар на потегот од разделувањето до спојот со ул.„Ѓоре Брушански“ кај „Кавадаречки дол“.
Во оваа кампања се работи на доасфалтирање на деловите каде улицата се дели на два крака.
Претходно општината на оваа делница ја реконструираше старатa подземна инфраструктура на водовод и канализација (фекална и атмосферска). Се посатавија и целосно нови линии, по што следеше асфалтирање.
Урбанизацијата се заокружи со поставување на нова линија од системот на јавно улично осветлување на високи метални столбови со еколошки и штедливи ЛЕД светилки.

Реконструкција на водоводни линии и и атмосферска канализација во с.Сопот

Реконструкција на водоводни линии и и атмосферска канализација во с.Сопот

Се врши асфалтирање на ровови во с.Сопот по извршена реконструкција на водоводни линии и и атмосферска канализација. Со денешните активности целосно се завршува овој проект со финансиска вредност од 18 милиони денари.