Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

СВЕТЛЕЧКИ ТАБЛИ НА ПЕТ КРУЖНИ ТЕКОВИ

СВЕТЛЕЧКИ ТАБЛИ НА ПЕТ КРУЖНИ ТЕКОВИ

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на специјализираната фирма „БОЈТА инг“ од Скопје, денеска на кружните текови поставува 24 светлечки табли со соларни панели.

 Се работи за сообраќајни знаци од вертикалната патна сигнализација со кои значително ќе се подобри регулацијата на движењето на пет кружни текови во градот.

Најмногу знаци осум ќе се постават на кружниот тек кај зградата на Граничната полиција. По четири знака ќе се постават на кружните текови кај автобуската станица, кај Винсрска визба „Тиквеш“, потоа на кружниот тек кај училиштето „Гоце Делчев“ и на локацијата кај зградите „Белка“

Во оваа фаза од проектот се поставуваат и 159 знаци и 200 столбови како дел од вертикалната патна сигнализација на повеже улици во градот.

НОВИ СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ НА 7 УЛИЦИ И СИТЕ КРУЖНИ ТЕКОВИ

НОВИ СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ НА 7 УЛИЦИ И СИТЕ КРУЖНИ ТЕКОВИ

Општината Кавадарци започна со поставување на нови сообраќајни знаци како дел од проектот за решавање на сообраќајот за еднонасочно движење на седум улици во градот.

Во оваа фаза од проектот ќе се постават 159 знаци и 200 столбови како дел од вертикалната патна сигнализација.

Паралелно со ова општината прку ангажираната оператива на специјализираната фирма „БОЈТА инг“ од Скопје поставува и 24 светлечки табли со панели за регулација на движењето на сите кружни текови во градот.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО с.СОПОТ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО с.СОПОТ

Општината Кавадарци денеска започна со реализација на нов комунален проект. Ангажираната оператива на фирмата „ВОД-ВАР“ Инженеринг од Скопје работи на реконструкција на водоводна мрежа и линии на атмосферска канализација на улици во селото Сопот.
Станува збор за проект во износ од 16.914.631 денари, пари кои се наменети за подобрување на подземната инфраструктура во оваа интензивна рурална средина.
Овој значаен и сериозен комунален проект општината го реализира на барање на жителите од селото Сопот.

НОВ ПОДЗЕМЕН КОНТЕЈНЕР ЗА СМЕТ

НОВ ПОДЗЕМЕН КОНТЕЈНЕР ЗА СМЕТ

Позитивното искуство од функционирањето на првиот подземен контејнер резултираше со одлука за нови платформи за подземни контејнери.

Општина Кавадарци и ЈП „Комуналец“ денеска започнаа со реализација на проектот за пет нови подземни контејнери на локации во строгиот центар на улиците „Илинденска“ и „Мито Хаџи-Василев“ .

Првиот ќе се гради пред зградата на водостопанство „Тиквешко поле“, каде започнаа градежните работи.

Во оваа фаза подземни контејнери ќе има и на локациите спроти „Стопанска банка“ на улицата „Мито Хаџи-Василе“, потоа кај  сендвичарата „Мерлин“, кај „Сенатор“ и под „Тутунска банка“ сите на улицата „Илинденска“.

Платформите ќе бидат со различна големина а на нив ќе се постават, дват, три или четири контејнери. Изведувач на работите е фирмата „метал Апостолов“ од Кавадарци.

Овој систем на прибирање на смет во развиоените земји е широко распространет и покажува повеќе предности, пред се од екологијата.

ПОПЛОЧЕН КРАК ОД УЛИЦАТА „ФУШТАНИ“

ПОПЛОЧЕН КРАК ОД УЛИЦАТА „ФУШТАНИ“

Во рамките на програмата за комунална изградба на Општина Кавадарци, оперативата на фирмата „Градба промет“ на површина од 70 метри квадратни постави павер елементи  на крак од улицата „Фуштани“.

Претходно на таа површина се изврши порамнување и поставување на тампон со мали рабници.

Изградбата на тротоарот е на барање на жителите од тој дел на Кавадарци.