Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ЗАВРШИ РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛИЦАТА „ДАСКАЛ КАМЧЕ“ ВО ВАТАША

ЗАВРШИ РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛИЦАТА „ДАСКАЛ КАМЧЕ“ ВО ВАТАША

Општината Кавадарци во склоп на комуналната изградба предаде на употреба на граѓаните уште еден комунален проект. Оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци заврши со поплочувањето на улицата „Даскал Камче“ во Ваташа.
Според проектот на површина од 270 метри квадратни на местото на старите гранитни коцки се поставени бехатон плочки.
Општината овој проект го реализира на барање на жителите од улицата „Даскал Камче“ во Ваташа.
Ова е првата од неколкуте улици во селото Ваташа кои во наредниот период ќе бидат реконструирани.

ПОСТАВУВАЊЕ НА БЕТОНСКА ПОДЛОГА НА КРАK ОД УЛИЦАТА „25-ТИ МАЈ“

ПОСТАВУВАЊЕ НА БЕТОНСКА ПОДЛОГА НА КРАK ОД УЛИЦАТА „25-ТИ МАЈ“

Оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци започна поставување на бетонската подлога на коловозот на крак од улицата „25-ТИ Мај“.
Според проектот се работи на бетонирање на улицата која се наоѓа над големиот потпорен ѕид. Предвидено е да се бетонираат 400 метри квадратни. По бетонирањето ќе следи изградба пристапни скали.
Со овој проект, кој општината го реализира на барање на граѓаните, ќе се обезбеди пристап на жителите од тој дел на градот. Општината со овој зафат им решава децениски проблем. Тие повеќе нема да газат прашина и кал.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛИЦАТА  „ДАСКАЛ КАМЧЕ“ ВО ВАТАША

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛИЦАТА „ДАСКАЛ КАМЧЕ“ ВО ВАТАША

Општината Кавадарци продолжува со комуналната изградба. Оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци денеска ги вадеше старите гранитни коцки од улицата „Даскал Камче“ во Ваташа.

Според проектот на нивно место ќе бидат поставени бехатон плочки на вкупна површина од 270 метри квадратни.

Ова е првата од неколкуте улици во селото Ваташа кои во наредниот период ќе бидат реконструирани.

Општината овој проект го реализира на барање на жителите од Ваташа.

 

ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ“

ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ“

Општината Кавадарци продолжува со реализација на капиталниот проект за обновување на коловозите на главните градски улици. Оперативата на ангажираната фирма започна со вадење на старите и дотраени рабници на дел од булеварот „Никола Минчев“.

Според проектот освен замената на рабниците предвидено е делумно гребење на стариот и дотарен асфалт, по што ќе уследи финалниот дел за поставување на нова асфалтна подлога со дебелина од 5 сантиметри.

Општина Кавадарци продолжува со реализација на овој значаен проект со кој по скоро пет децении централните и најстари улици кои се „крвотокот“ на градските и регионални комуникации ќе се ревитализираат и ќе бидат многу побезбедни за одвивање на сообраќајот.

Финсниските средства се обезбедени преку Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кавадарци, преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, а со цел финансирање на капитални инвестициони проекти,  МСИП.

 

ПОСТАВУВАЊЕ НА РАБНИЦИ НА КРАК ОД  УЛИЦАТА „25-ТИ МАЈ“

ПОСТАВУВАЊЕ НА РАБНИЦИ НА КРАК ОД УЛИЦАТА „25-ТИ МАЈ“

 

Општината Кавадарци продолжува со комуналната изградба. Оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци започна со реализација на комунален проект за урбанизирање на крак од улицата „25ТИ Мај“.

Според проектот ќе се работи на бетонирање на улицата која се наоѓа над големиот потпорен ѕид. А за пристап ќе се изградат и скали.

Денеска на таа делница се поставуваа рабници, по што ќе уследи бетонирање. Предвидено е да се бетонираат 400 метри квадратни.

Со овој проект, кој општината го реализира на барање на граѓаните, ќе се обезбеди пристап на жителите од тој дел на градот. За пристап до нивните домови тие повеќе нема да газат прашина и кал. Општината со овој зафат им решава децениски проблем.