Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

СЕ РЕКОНСТРУИРААТ ТРОТОАРИТЕ НА   УЛИЦАТА „НАЌО ЛАЗОВСКИ“

СЕ РЕКОНСТРУИРААТ ТРОТОАРИТЕ НА  УЛИЦАТА „НАЌО ЛАЗОВСКИ“

Општина Кавадарци започна зо реализација на комуналниот проект за реконструкција на тротоарот на улицата „Наќо Лазовски“. Овде ќе се реконструраат двата тротоари со вкупна должина од 400 метри.

Оперативата на фирмата „РМК-градба“ ги отстранува старите и дотраени рабници и ја подготвува подлогата за поставување на нови рабници и павер елементи. Според проектот на тротоарот од страната на градинката ќе бидат поставени спуштени рабници со што тој простот ќе биде со подобар пристап за паркирање.

Со овој зафат општината ќе овозможи подобрена безбедност на пешаците, пред се учениците од ООУ „Тошо Велков-Пепето“, како и зголемување на пропустна моќ на улицата особено во термините кога родителите со автомобили ги носат и ги превземаат децата од градинката.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРЕДНА УЛИЦА НА „БРАЌА ХАЏИ-ТЕФОВИ“

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРЕДНА УЛИЦА НА „БРАЌА ХАЏИ-ТЕФОВИ“

На барање на жителите од споредна улица на ул „Браќа Хаџи-Тефови“, општината Кавадарци реализира проект за реконструкција.

Оперативата на фирмата „Павер трејд“ ги изведува градежните работи на вадење на гранитната коцка на површина од 230 квадратни метри.

Согласно проектот, на улицата ќе следи поставување на тампон и финиширање со бехатон коцки во вкупна должина од 64 метри.

Со оваа реконструкција жителите во строгиот центар на градот ќе добиа реконструирана улица.

СЕ ПОСТАВУВААТ НОВИТЕ СЕМАФОРИ ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ

СЕ ПОСТАВУВААТ НОВИТЕ СЕМАФОРИ ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ

Реализацијата на сеопфатниот зафат за реконструкција на семафорите во градот продолжува. Денеска се спроведе монтажата на светлечките тела на Полу порталните столбови-носачи на лантерните на раскрсницата на улицата „Илинденска“ со улицата „Мито Хаџивасилев-Јасмин“.

Сообраќајниот проект за подобрување на вертикалната патна сигнализација продолжува според утврдената динамика.
Нареден зафат ќе биде поставување на табли патокази на правци и на значајни објекти во градот.

Во првата фаза беше извршена целосна реконструкција на подземната елекрична инсталација.

Полу портални столбови се поставени и на преостанатите две раскрсници што се реконструираа, кај  „Старата автобуска“ и на бул. „Моша Пијаде“ кај ООУ „Гоце Делчев“.

Ова е прв сеопфатен зафат за реконструкција на семафорите од нивното поставување во седумдесеттите години од минатиот век. Изведувач на работите е фирмата „Конструктор“ од Кочани.

ОБЕЛЕЖАНА ХОРИЗОНТАЛНАТА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА УЛИЦАТА „ЦАНО ПОП-РИСТОВ“

ОБЕЛЕЖАНА ХОРИЗОНТАЛНАТА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА УЛИЦАТА „ЦАНО ПОП-РИСТОВ“

Новиот пристап на општината во реализацијата на инфратструктурните објекти, граѓаните на Кавадарци го видоа денеска при реконструкцијата на улицата „Цано Поп-Ристов“.

Паралелно со поставувањето на завршниот фин слој на асвалт, специјализирана екипа на ЈП „Комуналец“ изврш фарбање на коловозот со хоризонталната патна сигнализација. Со бела боја беа обележани зебрите на пешачките премини, како и местата за паркирање од двете страни на улицата.

Со ова заврши ревитализацијата на една од најстарите и најфрекфентни улици во градот.

АСВАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „ЦАНО ПОП-РИСТОВ“

АСВАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „ЦАНО ПОП-РИСТОВ“

Оперативата на агажираната фирма изведувач денеска стартуваше со асвалтирањето на улицата „Цано Поп-Ристов“. Со поставувањето на порамнителниот слој на асвалтна маса, на една од најстарите и најзначајните сообраќајници во градот општината продолжува со реализацијата на најзначајниот комунален проект во 2019 година, за ревитализација на главните улици во градот. Реконструкцијата се однесува на целата должина на улицата од мостот кај „Јаворот“ до старата автобуска станица“

Носител на договорната обврска е градежната фирма „Бетон“ од Скопје.

Финсниските средства се обезбедени преку Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кавадарци, преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, а со цел финансирање на капитални инвестициони проекти,  МСИП.