Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

Асфалтирање на ул.Зелен пазар

Асфалтирање на ул.Зелен пазар

 Денес се асфалтира ул.Зелен пазар, на површина од 1200 м/2. Тоа значи дека за првпат куќите кои се лоцирани на таа улица, ќе добијат пристап со нивните возила, а сообраќајницата ќе биде двосмерна заради влез и излез на паркингот на пазарот.

Со оваа сообраќајница ќе постои и кружно движење на сообраќај со ул.Цано Поп Ристов, Зелен пазар и 7-ми Септември, со што движењето во градот нема да биде отежнато како што беше досега. Со асфалтирање на оваа улица и монтирањето на тезгите, пазарот би бил пуштен во употреба за неполн месец.

Целосно е завршен патот од Браната ХЕЦ Тиквеш до населба Голеш и с.Шешково

Целосно е завршен патот од Браната ХЕЦ Тиквеш до населба Голеш и с.Шешково

Целосно е завршен патот од Браната ХЕЦ Тиквеш до населба Голеш и с.Шешково, кој е комплетно тампониран во должина од 8 километри.

Од утре се продолжува во с. Ќесендре, Клиново, Куманичево и Драдња.

Изведувач е фирмата Портланд ОПЦ Струмица.

Асфалтирање на улици во УЗ Задругар

Асфалтирање на улици во УЗ Задругар

Денес се започна со асфалтирање на улици од УЗ Задругар. Се асфалтира ул.Галишка, ул.Наца Пинџурова и краци од ул.Црноречка, на површина од 2300 метри квадратни. Изведувач на работите е Ескаватори од Скопје.

Поставени се тоалетни кабини на шест локации во Кавадарци

Поставени се тоалетни кабини на шест локации во Кавадарци

Поставени се 10 тоалетни кабини на шест локации во Кавадарци и тоа дел поединечни, а дел се дупли, на следниве локации: Градски парк “Љупчо Шкартов”, храм св.Петка, Спортска сала “Јасмин” (градско игралиште), ул.7-ми Септември (портокалот), Градски плоштад и ул.”Страшо Пинџур” во с.Ваташа.

Тоалетните кабини се комплетно опремени а изведувач е ДПТУ “Метал Апостолов” ДООЕЛ Кавадарци. Вредноста на целиот проект изнесува 1.011,850,оо денари.

 

Поплочување на тротоар на ул. Методија Џунов Џикот

Поплочување на тротоар на ул. Методија Џунов Џикот

Поплочување на тротоар на ул.Методија Џунов Џикот и уредување на дол Калница каде што треба да се стави и настрешница. Изведувач на работите е фирмата Павер Трејд, вкупната квадратура за поплочување е 1920 метри квадратни.