Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

НОВИ 330 МЕТРИ ОД КОЛЕКТОРОТ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

НОВИ 330 МЕТРИ ОД КОЛЕКТОРОТ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

Опретаивата на фирмата „Градба промет“ е во поодмината фаза од изградбата на новите 330 должни метри од колекторот за прифаќање на отпадните води на град Кавадарци, кој сега достигна до локацијата под објектот „Три багрема“ меѓу селата Глишиќ и Марена..

Во новата делница се вградени метал корогирани цевки со профил „Фи“ 1000, со што е зголемана пропусната моќ на цевкводот за зафаќање на фекалните и отпадните води од градската канализациона мрежа.

За оваа намена општината инвсетира 3,5 милиони денари, од кои 2,7 милиони се обезбедени од буџетот, а останатите 800.000 денари од Министерството за екологија.

Ова е 3 фаза од доградбата со што вкупната должина на колекторот достигна 2.270 метри. Колекторската мрежа треба да ги однесе отпадните води до локацијата на идната прочистителна станица под селото Марена.

Овој еколошки проект е од исклучително значење за општина Кавадарци, бидејќи со негово заокруживање после изградбата на прочистителаната станица реката Луда Мара која е реципиент на сите отпадни води од градот ќе биде прочистена и во Вардар ќе се влева незагадена вода.

РАСЧИСТУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ КАЈ  САЛАТА „ПАРТИЗАН“ 

РАСЧИСТУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ КАЈ САЛАТА „ПАРТИЗАН“ 

Општина Кавадарци полека го заокружува проектот за реконструкција на салата Партизан, како и на просторот околу неа.

Ангажираната оператив го расчистуваше просторот на јужната страна од објектот каде диво беа псотавени повеќе лимени и дрвени гаражи.

Откако по претходен договор имателита ги испразниа и отстраниа лимените гаражи, општината пристапи кон рушење на дрвените конструкции и расчистување на просторот.

Според проектот, јужниот влез во салата „Партизан“ ќе биде уреден со павер елементи при што ќе се оформи дополнителен паркинг, а пристапните патеки околу салата ќе биде расчистен и урбанизирани.

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА  БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

Оперативата на фирмата „Градба промет“, согласно програмата за комунална изградба  работи на реализација не проект за проширување на тротоарот на дел од булеварот „Македонија“.

Се работи на локација со вкупна површина од 300м2 на странат од комплексот ресторани. На овој дел од улицата се оформува  проширување за косо паркирање во должина од 60 метри. Воедно ќе се направи и нов тротоар со павер елементи.

На оваа локација пешаците ќе добиат побезбеден простор за движење, а ќе се ослободи коловозот од паркираните возила кои го забавуваа нормалното одвивање на сообраќајот.

ДЕНИВЕЛАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ПЛОШТАДОТ  КАЈ БИСТАТА НА БАДЕВ

ДЕНИВЕЛАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ПЛОШТАДОТ КАЈ БИСТАТА НА БАДЕВ

 

Како дел од реконструкцијата на градскиот плоштад согласно проектот, ангажираната оператива од страна на општина Кавадарци пристапи кон порамнување на површината кај бистата на Никола Бадев.

Со овој зафат на тој дел од плоштадот повеќе нема да има денивелација, односко скалеста површина.

Целта на овој проект е со рампа да се израмни тој простор а пешаците по плоштадот да се движат на едно ниво. Порамнувањето се изведува со истите гранитни плочи кои беа на таа површина со што не се нарушува автентичноста.

На овој простор проектот предвидува и зелена површина за трева и дрвја.

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

Општина Кавадарци максимално ја користи продолжената градежна сезона за реализација на нови проекти од комуналната изградба.

Согласно програмата, оперативата на фирмата „Градба промет“ работи на реализација не проект за проширување на тротоарот на дел од булеварот „Македонија“.

Се работи на локација со купна површина од 300м2 на странат од комплексот ресторани. На овој дел ќе се постават павер елементи, а за возврат пешаците ќе добиа побезбеден простор и ќе се ослободи коловозот од паркираните возила кои го забавуваа нормалното одвивање на сообраќајот.