Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ПРИВРШУВААТ ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ НА УЛИЦАТА „ЌИРО КАРАКУЛЕВ“

ПРИВРШУВААТ ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ НА УЛИЦАТА „ЌИРО КАРАКУЛЕВ“

Градежните работи на улицата „Ќиро Каракулев“ влегуваат во завршна фаза. Оперативата на ангажираната фирма „Павер трејд“ работи на поставување на бехатон плочките како завршна фаза од реализацијата на проектот.
После низа децении Општината со овој проект изврши урбанизирање и хуманизирање на просторот за граѓаните од овој дел на Кавадарци кои конечно ќе имаат подобри услови за комуникација.
На оваа локација општината претходно отстрани стар куќа подложна на паѓање, со што се прошири коловозната лента на улицата „Страшо Пинџур“ кај вториот триаголник, а се отвори и простор за ревитализација на улицата „Киро Каракулев“

ОФОРМЕНИ КОНТУРИТЕ НА ПРОБИЕНАТА  УЛИЦА „КИРО КАРАКУЛЕВ“

ОФОРМЕНИ КОНТУРИТЕ НА ПРОБИЕНАТА УЛИЦА „КИРО КАРАКУЛЕВ“

Улицата „Ќиро Каракулев“ ги добива своите контури. Ангажираната оператива на фирмата „Павер Трејд“ ги постави рабницита долж делницата предвидена за градба на потегот од спојот со регионалната улица „Страшо Пинџур“ кај вториот триаголник,па до последниот станбен објект.

Изградбата на оваа улица е на задоволство на жителите од тој дел на Кавадарци на чие барање сегашното раководсво наопштината конечно го реши нивниот деценииски проблем. Проектот предвиде изградба на урбанизирана улица со оптимални димензии согласно теренот која на граѓаните ќе им овозможи непречен пристап и движење до нивните домови.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА БУЛЕВАРОТ „МОША ПИЈАДЕ“

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА БУЛЕВАРОТ „МОША ПИЈАДЕ“

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива започна со реализација на проектото за реконструкција на булеварот „Моша Пијаде“. Станува збор за ревитализација на уште една улица од проектот за обновување на главните улици во Кавадарци.

Гребењето на стариот и дотраен асфалт на булеварот ја опфаќа делницата помеѓу кружниот тек кај автобуската станица, па до новиот кружен тек кај основното училиште „Гоце Делчев“. Откако ќе биде отстранет дотраениот асфалт, на оваа делница ќе биде поставена нова асфалтна маса, како и обновена хоризонталната патна сигнализација.

Општинатаапелира до граѓаните да го послушаат апелот и да ги отстранат возилата од овој дел на булеварот, како би можело градеѓната оператива во целост да ги реализира зацртаните работи за ревитализација на оваа значајна сообраќајница.

ЗАПОЧНАА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „КИРО КАРАКУЛЕВ“

ЗАПОЧНАА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „КИРО КАРАКУЛЕВ“

Започнаа градежните работи за изградба на улицата „Киро Каракулев“. Оперативата на ангажираната фирма „Павер трејд“ работи на вадење на гранитната коцка, како и на проширување и формирање на профилот на пробиената таса.

Според проектот на Општина Кавадарци, изработен врз основа на барањата на жителите од оваа улица, изведувачот на работите во наредната фаза ќе постави, тампон и нови рабници, после што во крајната фаза новата улица ќе се попшлочи бехатон коцки.

На оваа локација општината претходно отстрани стар куќа подложна на паѓање, со што се прошири коловозната лента на улицата „Страшо Пинџур“ кај вториот триаголник, а се отвори и простор за ревитализација на улицата „Киро Каракулев“

Со овој проект општината обезбедува урбанизирање и хуманизирање на просторот за граѓаните од овој дел на Кавадарци кои  после низа децении конечно ќе имаат подобри услови за комуникација.

Мој Општинар и ЈП „Комуналец“ во редовна акција за почисто Кавадарци

Мој Општинар и ЈП „Комуналец“ во редовна акција за почисто Кавадарци

Дел од денешните активности на службите од ЈП „Комуналец“ заедно со Мој Општинар извршуваат чистење на фонтаните, метење и чистење на улиците, тротоарите и јавно прометните површини  како и косење на тревниците во градот.