Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ЗАПОЧНА АСВАЛТИРАЊЕТО НА НОВИТЕ ЗАБАВУВАЧИ НА СООБРАЌАЈОТ

ЗАПОЧНА АСВАЛТИРАЊЕТО НА НОВИТЕ ЗАБАВУВАЧИ НА СООБРАЌАЈОТ

 

Ангажираната оператива започна со асвалтирање на првата од вкупно 12-те пречки за забавување на сообраќајот кои се наоѓаат на 8 локации на градските улици.

Легнатите пречки се поставуваат на улиците пред основните училишта: „Димката Ангелов-Габерот“ во с.Ваташа, „Тошо Велков-Пепето“, „Гоце Делчев“, и „Страшо Пинџур“. Во Ваташа ќе има и пречка на главната улица пред мостот за градинката, а средства за забавување на сообраќајот ќе има и пред општинските средни училишта „Ѓорче Петров“ и „Киро Спанџов-Брко“.

Се работи за подигање на испакнати асвалтни пречки за забавување на сообраќајот со стандардна должина од 6 метри и широчина од 4 метри, на местата на пешачките премини. Тие ќе бидаат соодветно одбележани со хоризонтална сообраќајна сигнализација.

Пред сите 12 забавувачи се поставуваат и соодветни сообраќајни знаци како дел од вертикалната патна сигнализација. Че се оистават 80 нови столбови на кои ќе бидат прикачени нови 140 сообраќајни знаци за известување.

Изведувач на работите е специјализираната фирма „Бојта инг“ од Скопје.

ЛЕГНАТИ ПРЕЧКИ ЗА ПОБЕЗБЕДЕН СООБРАЌАЈ НИЗ ГРАДСКИТЕ УЛИЦИ

ЛЕГНАТИ ПРЕЧКИ ЗА ПОБЕЗБЕДЕН СООБРАЌАЈ НИЗ ГРАДСКИТЕ УЛИЦИ

Општината Кавадарци  започна со реализација на нов сообраќаен проект. Ангажираната оператива треба во наредните денови да изработи 12 пречки на 8 локации на градските улици.

Се работи за подигање на испакнати асвалтни пречки за забавување на сообраќајот, популарно наречени „легнати полицајци“. Согласно проектот тие че бидат со стандарцна должина од 6 метри и широчина од 4 метри.

Новите испакнатини ќе се постават на улиците близу образовните институции. Истите ќе бидаат соодветно одбележани со вертикална и хоризонтална сообтаќајкна сигнализација.

Легнатите пречки ќе се постават на улиците пред основните училишта: „Димката Ангелов-Габерот“ во с.Ваташа, „Тошо Велков-Пепето“, „Гоце Делчев“, и „Страшо Пинџур“. Во Ваташа ќе има и пречка на главната улица пред мостот за градинката, а средства за забавување на сообраќајот ќе има и пред општинските средни училишта „Ѓорче Петров“ и „Киро Спанџов-Брко“.

Изведувач на работите е специјализираната фирма „Бојта инг“ од Скопје.

 

 

УРБАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЛНИЦА ОД „ЖЕЛКОВ ДОЛ“

УРБАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЛНИЦА ОД „ЖЕЛКОВ ДОЛ“

Ангажираната фирма „Лабино трејд-Констракшн“ од Гостивар го реализираше комунално еколошкиот проект за формирање на пешачка патека на дел од поројницата „Желков дол“.

Согласно проектот се направи спојување на улиците  „Страшо Пинџур“ и „4 Мај“ врз коритото на поројницата. На овој дел се оформи пешачка патека со покривање и поставување на пешачка патека од бехатон коцки.

Освен комуналната, покривањето на оваа делница од „Желков дол“ има и еколошка функција, со што ќе се спречи фрлањето на отпад во коритото на долот.

Долж новоформираната пешачка патека општината ќе постави и 7 канделабри од јавното улично осветлување, за непречено движење на пешаците во ноќните часови, воедно ќе им овозможи на граѓаните значително скратување на патот, како и побезбедно движење помеѓу  улиците „4 Мај“ и „Страшо Пинџур“.

ЗАВРШНИ РАБОТИ ОД ПРОБИВАЊЕТО НА УЛИЦА „КУКУШКА“

ЗАВРШНИ РАБОТИ ОД ПРОБИВАЊЕТО НА УЛИЦА „КУКУШКА“

Општина Кавадарци привршува со реализација на проектот за пробивање на улицата „Кукушка“ и нејзино спојување со улицата „Мито Хаџивасилев-Јасмин“.

Со поставувањето на бехатон коцките се оформи проширена улица за дополнителни 20 сантиметри, а се отвори и нов пократок и директен сообраќаен пристап за жителите на оваа улица кон една од главните сообраќајници во градот.

Општината на оваа локација најпрвин спроведе рушење на стар куќа подложна на паѓање, како и отстранување и расчистување на просторот. Со тоа се отстрани сериозна опасност по пешаците и сообраќајот на улицата „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ каде секојдневно има голема фрекфенција на возила и пешаци, особено на учениците од гимназијата „Добри Даскалов“.

Согласно проектото општината овде претходно изврши промена на подземната инфраструктура, а беше изграден и армирано-бетонски потпорен ѕид.

ПРИСТИГНА „ПАЈАКОТ“-ВОЗИЛОТО ВО ФУНКЦИЈА НА РЕШАВАЊЕ НА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАЊЕ

ПРИСТИГНА „ПАЈАКОТ“-ВОЗИЛОТО ВО ФУНКЦИЈА НА РЕШАВАЊЕ НА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАЊЕ

Во Кавадарци пристигна специјализираното возило „Пајак“ кое ќе биде во сопственост на новоформираното Јавно претпријатие за паркинзи при Општина Кавадарци.

Со ова се оформува проектот за Зонско паркирање што опфаќа регулација на паркирањето во градот. Според проектот кој официјално ќе биде промовиран деновиве граѓаните ќе мораат да ги почитуваат прописите и правилата за паркирање на главните улици во Кавадрци.

Официјалната промоција на проектот „Зонско паркирање“ и Пајак служба  ќе се случи деновиве.