Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ПОПЛОЧЕН ДЕЛ ОД ТРОТОАР ВО СЕЛО СОПОТ

ПОПЛОЧЕН ДЕЛ ОД ТРОТОАР ВО СЕЛО СОПОТ

Оперативата на ангажираната фирма „Патио монт“ го реализира проектот за изградба на тротора во селото Сопот. Поплочена е делница од тротоарот на главната улица на локација наспроти селките гробишта.
Согласно проекото на локацијата прво се расчистуваше и порамнуваше теренот, по што се поставија мали рабници и тампон, а во завршната фаза и бехатон плочки.
Проектото е во склоп на програмата за комунална изградба, а се реализира на барање на жителите од Сопот.

ПОПЛОЧЕН ПРИСТАП ВО МАРЕНА

ПОПЛОЧЕН ПРИСТАП ВО МАРЕНА

Ангажираната оператива на фрмата „Патио Монт“ од Кавадарци релизира урбанизиран пристап на улица-споредна во село Марена што ќе служи за пристап на лице со пречки во движењето. На површина од 100 квадратни метри се поставени бехатон плочки, откако претходно се оформи пристап со мали рабници и тампон.
Општината проектото го реализира на барање на жителите од тој дел на Марена.

ЛЕГНАТИ ПРЕЧКИ ЗА ПОБЕЗБЕДЕН СООБРАЌАЈ НИЗ ГРАДСКИТЕ УЛИЦИ

ЛЕГНАТИ ПРЕЧКИ ЗА ПОБЕЗБЕДЕН СООБРАЌАЈ НИЗ ГРАДСКИТЕ УЛИЦИ

Општината Кавадарци продолжува со реализација на сообраќајниот проект за подигање на испакнати асвалтни пречки за забавување на сообраќајот низ градските улици, популарно наречени „легнати полицајци“.
Нови асфалтни испакнатини денеска се поставиа на улицата „Страшо Пинџур“ 1 пречка, како и две помали пречки на улицата „Народни херои“ пред влезот во ваташката детска градинка. Истите ќе бидаат соодветно одбележани со вертикална и хоризонтална сообтаќајна сигнализација.
Од безбедносни причини општината вакви пречки постави близу образовните институции како и на правците каде се вози со брзина поголема од дозволената.

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦА ВО ВАТАША

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦА ВО ВАТАША

Оперативата на фирмата „АС-Машини“во селото Ваташа реализираше проект на Општина Кавадарци за поплочување на крак од улицата „Данко Дафков“.

Се работи за поставување на бехатон плочки согласно потребите и барањата на жителите од Ваташа кои гравитираат на оваа улица.

ЗАВРШНО ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦАТА  „ПЕРО ВИДЕВ“ ВО ВАТАША

ЗАВРШНО ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „ПЕРО ВИДЕВ“ ВО ВАТАША

Оперативата на фирмата „АС-Машини“ ја спроведува завршната фаза на проектот на Општина Кавадарци на дел од улицата „Перо Видев“ во село Ваташа.

На потегот од кејот на реката Луда Мара до старата селска чешма се оформуваат тротоари, по што ќе се поставуваат павер елементи.

Претходно Општината преку ЈП „Комуналец“ долж целата траса на улицата изврши замена на старата со нова водоводна линија, по што следуваше нејзино цело поплочување.