Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ГЛАВНИТЕ УЛИЦИ ВО КАВАДАРЦИ

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ГЛАВНИТЕ УЛИЦИ ВО КАВАДАРЦИ

Општина Кавадарци продолжува со реализација на капитален проект за реконструкција на главните улици во градот.

Оперативата на агажираната фирма изведувач денеска стартуваше со гребењето на стариот и оштетен асвалт на улицата „Цано Поп-Ристов“. Со ова започна ревитализацијата на една од најстарите и најзначајните сообраќајници. Реконструкцијата се однесува на целата должина на улицата од мостот кај „Јаворот“ до старата автобуска станица“

Носител на договорната обврска е градежната фирма „Бетон“ од Скопје.

Финсниските средства се обезбедени преку Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кавадарци, преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, а со цел финансирање на капитални инвестициони проекти,  МСИП.

 

ЗАФАЌАЊЕ НА АТМОСФЕРСКИТ ВОДИ ОД УЛИЦАТА „БЛАГОЈ КРСТИЌ“

ЗАФАЌАЊЕ НА АТМОСФЕРСКИТ ВОДИ ОД УЛИЦАТА „БЛАГОЈ КРСТИЌ“

Општина Кавадарци во рамките на комуналната изградба го реализира проектот за зафаќање на атмосверските води на дел од улицата „Благој Крстиќ“.

Согласно проектот се изгради шахта решетка за зафаќање на атмосферските води од улицата „Благој Крстиќ“ на спојот со улицата „1 Мај“.

 

ИЗГРАДБА НА КЕЈОТ НА ЛУДА МАРА НИЗ ВАТАША СПОРЕД ПРЕДВИДЕНАТА ДИНАМИКА

ИЗГРАДБА НА КЕЈОТ НА ЛУДА МАРА НИЗ ВАТАША СПОРЕД ПРЕДВИДЕНАТА ДИНАМИКА

Четвртата фаза од изградбата на кејот шеталиште по коритото на реката „Луда Мара“ се одвива непречени и според планот. Градежната оператива на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци паралелно работи на земјаните работи како и бетонирањето на минорното корито на реката низ селото Ваташа.

Според динамиката деновиве интензивни работи се изведуваат на локацијата наспроти училиштето и болницата во Ваташа.

Согласно проектот треба да се изградат 770 должни метри нов кеј на потегот од  паркингот кај зградите „Силекс“ до последниот мост на регионалниот пат.

За реализација на овој проект општината ќе инвестира 20 милони денари.

ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАПАДЕН БУЛЕВАР

ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАПАДЕН БУЛЕВАР

Општината Кавадарци  зепочна со реализација на капиталниот сообраќајно-комунален проект за проширување на делница од транзитната улица „Западен булевар“.

Станува збор за изградба на целосно нова делница со вкупна широчина од 16 метри кад се гради коловозна лента со широчина од 12 метри, како и тротоари од двете страни на улицата секој со широчина од 2 метри.

Со овој проект практично се продолжува проширувањето на оваа значајна сообраќајниц од постојното решение со истите димензии од „Новата бензинска“ сега во должина од 1 километар во правец на Росоман.

Проектот предвидува и комплетна сообраќајна и светлосна инфраструктура, со што Кавадраци ќе добие нова современа сообраќајница на влезот од северната страна од и кон автопатот кон Росоман и Скопје.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА 12 ЗАБАВУВАЧИ НА СООБРАЌАЈОТ

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА 12 ЗАБАВУВАЧИ НА СООБРАЌАЈОТ

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на специјализираната фирма „Бојта инг“ започна со одбележување на хоризонталната патна сигнализација на 12-те нови асфалтни легнати пречи.

Ова е завршна фаза од проектот за поставување на забавувачи на сообраќајот кои според сообраќајниот проект се изградиа на 8 локации на градските улици и тоа пред основните и средните училишта.

Се работи за асвалтни легнати пречки со должина од 6 и широчина од 4 метри, на кои се исцртуваат бели линии за означување пешачки премини-зербри. Претходно паралелно со нивното асвалтирање општината постави и вертикална патна сигнализација од сообраќајни знаци за предупредување.

Со овој проект општината очекува подобрување на безбедноста на пашаците, како и намалување на непрописното брзо возење низ значаен дел од градските улици.