Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

Градежни работи на пешачка патека во с.Ваташа.

Градежни работи на пешачка патека во с.Ваташа.

Градежната механизација е присутна на повеќе локации во општина Кавадарци. Се работи на пешачката патека во селото Ваташа, а во селото Возарци се санираат полски патишта.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД ПОДЗЕМНАТА ИНФРАТРУКТУРА НА ул. „ШИШКА“

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД ПОДЗЕМНАТА ИНФРАТРУКТУРА НА ул. „ШИШКА“

 

 

Општината Кавадарци во рамките на проектот за пропирување на улицата „Шишка“ работи на реконструкција на дел од водоводната и канализационата мрежа на локацијата кај влезот во Глишиќ.

Оперативата на ангажираната фирма „АС машини“ и на ЈП „Комуналец“ на теренот изведуваат градежни работи за замена на дел од старат водоводна и канализациона линија со што ги подобруваат перформансите на овој дел од градската мрежа.

Општината ги превзама овие активност пред гавната кампања за проширување и целосна реконструкција на улицата „Шишка“.