Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ПОСТАВЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ СТОЛБОВИ  НА ПЕШАЧКИТЕ ПРЕМИНИ

ПОСТАВЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ СТОЛБОВИ НА ПЕШАЧКИТЕ ПРЕМИНИ

 

 

Општина Кавадарци продолжува со реализација на проекти од безбедноста во сообраќајот. Надлежните служби деновиве поставиа 70 безбедносни столбови на повеќе локации низ градските улици.

Се работи за дополнително вертикално одбележување на безбедносните триаголници од хоризонтралната патна сигнализација. Столбовите дополнително го означуваат просторот пред пешачките, премини и автобуските постојки.

Намерата на Општината е прку овој проект да допринесе кон дополнителна поголема безбедност на градските улици, со тоа што ќе го спречи непрописното паркирање на возилата во безбедносната зона на пешачките премини и пред автобуските постојки. Тоа во многу ќе ја подобрат видливоста на пешаците и прегледноста на возачите.

Поставувањето на овие вертикални безбедносни сообраќајни знаци ќе продолжи и во наредниот период.

ОБЕЛЕЖАНА СООБРАЌАЈНАТА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ПАРКИНГОТ КАЈ „СТОКОВНАТА“

ОБЕЛЕЖАНА СООБРАЌАЈНАТА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ПАРКИНГОТ КАЈ „СТОКОВНАТА“

Ново востановениот принцип на работа на општината за систематско и навремено завршување на работите успешно доведе до реализација на уште еден комунален проект.

Неполни 24 часа по поставувањето на новиот асфалт на обновениот паркинг на улицата „Тиквешко востание“, специјализираната екипа на ЈП „Комуналец“ изврши обележување на хоризонталната сообраќајна сигнализација.

На површина од 800 метри квадратни се обележаа вкупна 24 паркинг места, од кои 4 се наменети за такси стојалиште,а  две за инвалиди.

Овој паркинг простор се наоѓа над подземната гаража, а тие во целина ќе бидат дел од ЈП „Паркинг“.

АСФАЛТИРАН ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „БЕЛ КАМЕН“

АСФАЛТИРАН ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „БЕЛ КАМЕН“

Оперативата на фирмата „Коле транс“ од Штип го реализира проектот за асфалтирање на дел од улицата „Бел Камен“.

Според проекто од програмата за комунална изградба на општина Кавадарци, во оваа фаза се проби и оформи нова делница од улицата во должина од 110 метри.

Претходно ЈП „Комуналец“ изврши интервенција на подземната мрежа и инфраструктура. Пота следеше тампонирање, поставување на рабници и денешното асфалтирање.

Општината преку проектот ќе им овозможи на жителите од овој дел на Кавадарци побезбеден и урбанизиран пристап до нивните домов, а воедно и ќе ја подобри уличната мрежа во градот.