Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

Асфалтирање на ул. Блажо Алексов

Асфалтирање на ул. Блажо Алексов

Оперативата на градежната фирма Градба Промет денес започна со асфалтирање на ул.Блажо Алексов. Асфалтирањето се врши во два слоја на површина од 3900 метри квадратни. Претходно, согласно истиот проект беа поплочени и тротоарите на истата улица со површина од 2150 метри квадратни. Финансиската вредност на овој проект е 9 милиони денари.

Поплочување на улици во Урбана задница Кула

Поплочување на улици во Урбана задница Кула

Согласно Договорот помеѓу Општина Кавадарци како инвеститор и фирмата Павер Трејд ДООЕЛ Кавадарци како изведувач, денес се започна со поплочување во УЗ Кула со што ќе бидат опфатени два крака од ул.Блажо Алексов, потоа ул.Лазо Мицев, ул.Лазо Калешков, партерно уредување кај Симбимед и Бул.Македонија, краци на ул.Цано Поп Ристов и ул.Орце Николов. Вкупната вредност на овој договор изнесува 3.630.000,оо денари.

Асфалтирање пред домот во с.Ваташа

Асфалтирање пред домот во с.Ваташа

Заврши асфалтирањето пред домот во с.Ваташа. Се асфалтираше површина од 680 метри квадратни. По истиот договор ќе се започне и со асфалтирање на ул. Моклишка, кое треба да започне во наредните денови. Изведувач на работите е фирмата Градба промет, а вкупната финансиска вредност е 1 635 000 денари.

Комуналната изградба на ул.Илинденска

Комуналната изградба на ул.Илинденска

Во завршна фаза е комуналната изградба на ул.Илинденска. Се работеше на поставување на атмосферска канализација а потоа асфалтирање со површина од 950 метри квадратни. Согласно истиот проект беше извршено и поплочување со површина од 300 метри квадратни. Проектот се реализира по барање на жителите од овој дел од градот а изведувач на работите е фирмата Градба промет.

Поставувањето на водоводната линија во населбата Ресавски залив на Тиквешкото езеро

Поставувањето на водоводната линија во населбата Ресавски залив на Тиквешкото езеро

Во крајна фаза е поставувањето на водоводната линија од с.Ресава до Викенд населбата Ресавски залив на Тиквешкото езеро. Поставена е линија со попречен пресек ф-63 со должина од 2000м и секундарна мрежа кон 60 објекти. Изведувач на овој проект е фирмата ДАНСА-ТРЕЈД Скопје.

Исто така на овој дел од страна на ЈП Комуналец Кавадарци беа поставени дополнителни 250м водоводна линија со попречен пресек ф-63.