Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ПОПЛОЧУВАЊЕ СО БЕКАТОН КОЦКИ НА КРАК ОД УЛИЦАТА „12 ДРУГАРИ“

Фирмата „Инвест-груп“ од Неготино, деновиве работи на поставување бекатон коцки на дел од улицата „12 Другари“ во Ваташа.

Се работи за проект предвиден во програмата за комунална изградба на Општина Кавадарци согласно кој треба да се поплочат 280м2 од ова улица, во должина од 70 метри и да сеспојат со улицата  „Методи ёџунов-Џико“ веднаш над фудбалското игралиште „Калница“.

Со овојзафат општината ќе обезбеди поурбанизиран пристап до домовите на жителите од оваа улица кои досега газеа кал и прашина за да стигнат до дома.

Општина Кавадарци заоваанамена ќе потроши 278.500денари, пари од буџетот, сметка за комунална изградба.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КРАК ОД УЛИЦАТА „ИГМАН“

Согласно програмата за комунална изградба, општина Кавадарци преку оперативата на градежната фирма „Павер трејд“ деновиве ги изведува подготвителните работи на подлогата за поплочување на крак од улицата „Игман“.

Станува збор за реконструкциј 210м2 на дел од улицата чија асвалтна површина претходно беше видно оштетена.

Согласно проектот сега ќе бидат поставени павер елементи низ целата должина од 60 метри до спојот со улицата „Словенска“

За оваа  намена општината ќе потроши 200.000 денари од буџетот, од сметката за комунална изградба.

ФАРБАЊЕ НА ОГРАДАТА НА МОСТОТ „СЛОГА“

Фирмата „Метал Апостолов“ привршува со реконструкцијата на мостот „Слога“ кој ги спојува улиците „Димче Мирчев“ и „Слога“ кај „Брушанското маало“. Денеска се изведуваа работи на фарбање на оградата на мостот во бела боја.

Станува збор за проект на Општина Кавадарци со кој целосно се обнови старата ограда, како и пешачките патеки од двете страни на мостот. Овој зафат се реализира согласно програмата за комуналчна изградба 2017 година. За негова реализација ќе се потошат 700.000 денари од оперативниот буџет на општината.

Реконструкцијата на мостот по кој се одвива интензивен  автомобилски и пешачки сообраќај многу ќе придонесе за побезбедно движење на пешаците, а ќе го подобри визуелниот впечаток за овој мост.

ПРОЛЕТНО КАСТРЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДРВОРЕДОТ НА УЛИЦАТА „ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“

Организационата единица „Паркови и зеленило“ при Јавното претпријатие „Комуналец“ Кавадарци деновиве изведува активности на редовно пролетно кастрење надрворедите.

Овој пат се работи на дел од стариот дрворед на улицата „Тиквешко востание“ каде вработените од „Комуналец“ извршија кастрење на оштетените и стари гранки од дрвата. Беа отстранети и наведнатите гранки над улицат кои пречеа при нормалното одвивање на сообраќајот на автобусите и камионите.

Оваа акцијаима за цел да ги „подмлади“ дрватаи да го подобри естетскиот изглед на дрворедот.

ПРЕРЕДУВАЊЕ НА ПЛОЧКИ НА ДЕЛ ОД ТРОТОАРОТ НА УЛ „СТРАШО ПИНЏУР“

Општината продолжува со реализација на проектот од комуналната изградба кој се однесува на санација на тротоарот од улицата „Страшо Пинџур“.

Оперативата на фирмата „Павер трејд“ деновиве  работи на прередување на плочките на делот од тротоарот помеѓу првиот триаголник и спојот со улицата „Ило Костов“.

Притоа оштетените плочки се отстрануваат, а здравите се вградуваат во санираниот тортоар. На местото на оштетените плочки се поставуваат сочувани исти такви кои беа извадени при неодамнешните активност од  реконструкцијата на тротоарот кај спојот на улиците „Тиквешко востание“ и ул. „Миле В‘чков“, каде беа поставени бекатон коцки.