Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ ХОРТИКУЛТУРНО ЌЕ ГО УРЕДИ ПРОСТОРОТ ЗАД ЗГРАДИТЕ „ЛЕПОТИЦИ“

Општина Кавадарци преку Јавното претпријатие „Комуналец“ деновиве  врши подготовка на счободните површиниво просторот зад  зградите „Лепотици“.

На овој терен се предвидувацелосно чортикултурно уредување со тревнати површини и садење на украсни дрва и грмушки.

Сотоа ќе се заокружи уредувањетона овој простор, одкадеопштината претходно ги отстрани металните гаражи, потоаизгради спортски терен, детски забавен парк, летниковец и патеки со павер елементи. Овој простор  беше осветлени и со ЛЕД светилки на напојување преку  фото  волтаици.

Со хортикулрурното уредување ќе биде заокружена инвестицијата за разубавување на овој дел од новиот центарна Кавадарци.

ТРОТОАР НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“

Денеска започнаа работите на подготовка на подлогата за поставување на тротар на дел од улицата„Рајко Жинзифов“.

Станува збор за делница со површина од 340м2 на потегот од спојот со улицата „Шишка“ до спојот со ил „25 Мај“. На овојдел во должина од 15о метри оперативата на фирмата „Инвест груп“ од Неготиноќе постави бекатон коцки.

Вкупната инвестиција за овој проект изнесува 425.000 денари, парите се обезбедени од оперативниот буџет програма за комунална изградба.

ПОСТАВЕНИ СВЕТЛЕЧКИТЕ УРЕДИ НА СЕМАФОРОТ НА РАСКРСНИЦАТА КАЈ БУЛЕВАРИТЕ „НИКОЛА МИНЧЕВ“ И „МАКЕДОНИЈА“

Општина Кавадарци го привршува проектот за ново сеамфорско регулирање на сообраќајот..

Станува збор за подобрување на безбедноста на сообраќајот на раскрсницата  меѓу булеварот „Никола Минчев“ со булевар „Македонија“. Изведувач на работите е специјализираната фирма „Електро Софт инженеринг“ ДОО од Скопје. Нејзина екипа денеска работеше на поставувањето на столбовите и светлечките уреди. Согласно проектот  беа поставени вкупно 10 столбови од кои 6 за возачи, 12 за пешаци и 4  одбројувачи на време.

Вкупната инвестиција чини  1.500.000 денари со ДДВ.

Ова  ќе биде шестата раскрсница во Кавадрци  каде сообраќајот ќе се регулира со семафор.

Општината очекува со оварешение во голема мерка да се обезбеди побезбедно регулирање и одвивање на сообраќајот низ градските улици.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МОСТОТ „СЛОГА“

Фирмата „Метал Апостолов“ интензивно работи на проектот реконструкција на ограда и пешачки патеки на мостот „Слога“ кој ги спојува улиците „Димче Мирчев“ и „Слога“.

Станува збор за проект на Општина Кавадарци со кој целосно ќе се обнови старата ограда, како и пешачките патеки од двете страни на мостот. Овој зафат се реализира согласно програмата за комуналчна изградба 2017 година. За негова реализација ќе се потошат 700.000 денари од оперативниот буџет на општината.

Реконструкцијата на мостот по кој се одвива интензивен  автомобилски и пешачки сообраќај освен што ќе го подобри визуелниот впечаток за овој мост, пред се, многу ќе придонесе за побезбедно движење на пешаците.

ПОСТАВЕН ПЕШАЧКИОТ МОСТ НА УЛИЦА „ШИШКА’

Согласно програмата за комунална изградба Општина Кавадарци го реализираше проектот  „Пешачки мост на улицата „Шишка“.

Изведувач на работите е кавадаречката фирма „Метал Апостолов“ која согласно проектот изработи метална конструкција со скали и безбедносна ограда.

Мостот е лоциран над улицата „Шишка“ во правец исток-запад, веднаш над Основен суд Кавадарци. Намената му е исклучиво за пешаци, пред се за учениците од населбата „Голи оток“ кои учат во ООУ „Тошо Велков-Пепето“.

На источната стран ја спојува улицата „Вардарска“ со улицата „Нов Белград“ на запад, поточно  со скалите кај основниот суд.

Конструкцијата е висока 4 метри и 80 сантиметри, долг е  21 метар, а широчината му изнесува 1,50 метри.

Со овој проек општината реализира едно долгогодишно барање на  жителите. За неговата изградба се наменети 700.000 денари.