Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ИЗГРАДБА НА ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „КИРО КРСТЕВ“

Започнаа работите на поставување на тротоар на улицата „Киро Крстев“. Работите ги изведува кавадаречката фирма „Урбан Инвест“.

За оваа намена општината инвестира вкупно 350.000 денари, пари од буџетот,согласно програмата за комунална изградба. Се работи на потегот одтротоарот наделот помеѓу улиците „Браќа Миладинови“ улица „Елпида Караманди“.На површина од 330м2 ќе бидат поставени бекатон коцки.

Со овој зафат општината ќе овозможи побезбедно движење на пешаците.

ТРОТОАР НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „МЕТОДИ ЏУНОВ-ЏИКО“

Согласно програмата за комунална изградба од 2017 година Општина Кавадарци преку Оперативата на фирмата „Урбан Инвест“ ги изведува работите на проектот тротоар на улицата „Методи Џунов-Џико“

 Согласно овој проект ќе се постават павер елементи-бекатон коцки на површина од 130м2  на тротоарот од улицата на потегот од салата „Партизан“ до спојот со улицата „Браќа Миладинови“. Во оваа фаза се работи на тротоарот до оградата на Здравствен дом-Кавадарци.

Општината од оперативниот буџет за оваа намена издвои 140.000 денaри.

Ова комунално решение ќе овозможи поголема безбедност на пешаците коисе движат на овој правец, каде има се поголема фрекфенција на моторни возила.

Поставување пречки за побезбеден сообраќај во Општина Кавадарци

Оптшина Кавадарци денеска започна со реализација на проектот Поставување на средства за смирување на сообраќајот. Станува збор за  поставување на конусни пластични пречки на коловозните лентиод неколку градски улици. Тие имаат за цел да го спречат брзото и непрописно возење.

Согласно проектот, во наредниот период ќе бидат поставени вкупно 105 парчиња и тоа на неколку фрекфентни улици во близина на две  основни училишта.

Првите вакви пречки беа поставени на две локации на улицата „Димката Ангелов-Габерот“ на влезот во ООУ „Тошо Велков-Пепето“.

Потоа  оперативата на  специјализираната фирма „Боита Инг“ од Скопје работеше на  Булеварот„Цветан Димов“ на влезотво ООУ „Гоце Делчев“и тоана двете коловозни ленти.

Овој комунален зафат на Општина Кавадарци ќе биде заокружен со поставување на 65 флуоресцентни пластични сигнализатори под стриучно име „катадиоптери“. Тие имаат за цел во ноќните часови да ги предупредуваат возачите дека се приближуваат кон пешачки премин.

Овие сигнализатори ќе се постават на улиците: „Охридска“, „Љубашка“ и „Партизанска“ со спојотна  „Илинденска“, како и на ул. „Пионерска“ кај ООУ„Тоде Хаџи-Тефов“.

Општината очекува овие зафати во многу да ја подобрат безбедноста на сообраќајот низ фрекфентните градски улици.

Хортикултурно уредување на жардинерите во центарот на градот

Општина Кавадарци во акција со ЈП „Комуналец“ започна со хортикултурно уредување на жардинерите во стогиот  центар на Кавадарци.

Вработените од комунална хигиена и зеленило денеска работеа на расчистување на жардинерата пред поранешната „стоковна куќа“.

Во оваа акција со која ќе бидат опфатени зелените површини пред седумкатницата, кругот околлу јаворот и сите жардинери од БИД зоната  по улицата „Илинденска“ ќе биде извршено темелно расчистување и обработка на земјата.

Потоа ќе следи нивно хортикултурно уредување со нови тревници, како и садење на нискостеблести растенија.

Општината со овој зафат ќе го подобри градското зеленило, ќе ги разубави жардинерите, со цел подигање на стандардите на  живеење на граѓаните.

 

Финишира комуналната изградба за 2017 година

Финишира комуналната изградба за 2017 година

Општина  Кавадарци финишира со реализацијата на неколку проекти од Програмата за комунална изградба во 2017 година

Оперативата на фирмата „Жикол“ од Струмица, денеска работеше на поставување бекатон коцки на источниот влез во селото Брушани. Со овој проект се поплочува улица со површина од 650 м2, на потегот од спојот со асвалтот на локалниот пат Кавадарци-с.Брушани кон новоизградената црква во селото. За оваа намена беа потрошени 762.700 денари од оперативниот буџет

Оперативата на истата фирма деновиве  го заврши поплочувањето на улица во селто Ресав. од правецот на Село Дабниште кон центарот на Ресава. Се работи за поставување на павер елементи, на вкупна површина од  160 м2. Во овој проект општината инвестираше вкупно 188.000 денари.

На улицата „Народен фронт“ каде претходно се работеше на подготвување на подлогата, деновиве беше извршено поставување на павер елементи на тротоарите од двете страни на улицата.

Фирмата „Инвест груп“ од Неготино постави бекатон коцки на вкупна површина од 1 000м2. За оваа намена се потрошени 800.000 денари, обезбедени од сметката на буџетото за комунална изградба.

Општината со овој зафат овозможи по безбедно и непречено движење на пешаците на оваа фрекфентна улица.

Преку овие проекти Општина Кавадарци директно придонесува во подобрувањето на инфраструктурата во овие две села,како и во градот со што се подигаат стандардите на  живеење на граѓаните.