Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ПОСТАВЕНИ 23 МЕТАЛНИ СТОЛБОВИ НА ТРОТОАРОТ  ПРЕД СТАРАТА СТОКОВНА

ПОСТАВЕНИ 23 МЕТАЛНИ СТОЛБОВИ НА ТРОТОАРОТ ПРЕД СТАРАТА СТОКОВНА

Во активностите за решавање на проблемот со непрописното паркирање Општина Кавадарци постави метални столбови како физичка пречка на торотоарот пред објектот на поранешната „Стоковна куќа“.

Станува збор за 23 метални столбови со висина од 80 сантиметри кои се поставени на растојание од 1,7м, во вкупна должина од 40 метри. Со овие столбови се обезбеди пешачката патека која пред нивното поставување служеше за непрописно косо паркирање на возила.

Општината со овој зафат обезбеди значително подобрување на сообраќајот на низ главната сообраќајница ул„Илинденска“ од спојот со ул „Тиквешко востание“ до семафорот на делот од крстосницата со ул„Мито Хаџи-Василев“.

На овој простор сега има безбедно движење на пешаците, а сообраќајот по „Илинденска“ доби  пголема пропусна моќ. Вакви зафати општината најавува и на останатите сообраќајници.

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛНИЦА ОД ЛОКАЛНИОТ ПАТ  ВОЗАРЦИ-БРАНА ХЕЦ „ТИКВЕШ“

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛНИЦА ОД ЛОКАЛНИОТ ПАТ ВОЗАРЦИ-БРАНА ХЕЦ „ТИКВЕШ“

            Општина Кавадарци во склоп на редовната комунална изградба деновиве интензивно работи на реконструкција на делницата од локалниот пат село Возарци-брана ХЕЦ„Тиквеш“. Станува збор за зафат со кој ќе се рконструра дел во должина од 1100 метри на потегот после мостот на Црна Река во правец кон браната.

Оперативата на кавадаречката фирма „Урбан инвест“ согласно проектот на оваа делница работи на коловозна лента од 5,5 метри широчина. Истата беше тампонирана и подготвена за асфалтирање. Деновиве започне поставувањето на асфалтната подлога со дебелина од 7 сантиметри на вкупна површина од 4 600м2. Новата ревитализирана делница од патот ќе има две коловозни ленти секоја со широчина од 2 метри, а од  двете страни се поставени банкини со широчина од по 75 сантиметри.

            За оваа намена Општината ќе потроши 4.000.000 денари. Парите се обезбедени Согласно договорите за заем и договорот за ИПА грант од Европската Комисија помеѓу Маѓународната банка за обнова и развој и Република Македонија претставувана од Министерството за фуинансии и Општина Кавадарци,.

            Се очекува работите целосно да завршат деновиве, по што сите кои го користат овој патен правец ќе ги почуствуваат придобивките од неговата ревитализација.

Освен за жителите на викенд населбите, ревитализацијата на овој локален пат ќе има големо значење и во развојот на алтернативниот,, планинскиот и езерскиот туризам во општината.

Обновување на хоризонталната патна сигнализација во Кавадарци

Обновување на хоризонталната патна сигнализација во Кавадарци

Општина Кавадарци деновиве врши обновување на хоризонталната сообраќајна сигнализација.

Согласно тендерската постапка, специјализираната фирма „Боита инг“ од Скопје ги обновува белите линии кои ги одбележуваат улиците и зебрите на пешачките премини, а со жолта боја се обновуваат линиите што ги означуваат такси стојалиштата.

Освен улците во градот Општината ќе ја обнови патната хоризонтална сигнализација и на локалниот пат Кавадарци-Ресава на делницата од приклучокот со региналниот пат Кавадарци-Прилеп до селото Ресава.

Годинава на 12 локации: крстосници, кружен тек и пешачки премини, на асфалтната подлога најпрвин беше поставена црвена бојаво првоаголна форма којапослужи како основа за нанесување назбри со белабоја.

На овој начин стручните служби од општината започнаа со примена на искуства од странство. Црвената подлога на пешачките премини есодвојна намена, прво како пдолога која го продолжува векот на трањеа набелите линии, апотоа и какодополнителен визуелен ефект којдава поголема видливост на пешачкиот премин.

Заради побезбедно извршување на работите, фарбањето севрши во ноќнитечасови кога интензитетот на сообраќајот е минимален.

За оваа цел Општината набави 4 тони боја, за што се инвестирани 494.086 денари. За работна рака за фарбање ќе се потрошат 470.000 денари.

Општината со новиот приод кон нанесување на бојата очекува продолжен век на користење, а пред се подобрување на безбедноста на пешаците и останатите учесници во сообраќајот.

260.000 ЕВРА, ИПА ГРАНТ ОД ЕУ ВО ИНФРАСТРУКТУРА ВО ОПШТИНА  КАВАДАРЦИ

260.000 ЕВРА, ИПА ГРАНТ ОД ЕУ ВО ИНФРАСТРУКТУРА ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Согласно договорите за заем и договорот за ИПА грант од Европската Комисија помеѓу Маѓународната банка за обнова и развој и Република Македонија претставувана од Министерството за фуинансии и Општина Кавадарци, склучија договор за грант до 260.000 евра. Овие пари Општина Кавадарци ги наменува за реализација на два инфраструктурни проекти  со кои се подобруваат општинските услуги во локалната патна мрежа, како и во уличната мрежа во руралните населби.

Првиот проект се однесува за реконструкција и интервенции на локалните патишта за селата Дреново и Возарци, додека вториот проект е за  асфалтирање и поплочување на улици и тротоари во селата: Марена, Дреново, Ваташа, Сопот и Глишиќ.

Деновиве во завршна фаза е реконструкцијата на делница од локаланиот патен правец Кавадарци.с. Дреново во должина од 1 031 метри. Се реконструира потегот од спојот на локалниот пат со региноалниот патен правец Кавадарци-Прилеп Трасата води по старото прилепско џаде до првата угорница кон село Дреново.

Согласно првиот проект се работи и на реконструкција на делница од локалниот пат Возарци – брана ХЕЦ „Тиквеш“ во должина од 1 150 метри.

Што се однесува до намената на гранотвите сретства од Европската Комисија наменети за реконструкција на улици и тротоари во селата, со овој проект се опафтени асфалтирање на улици во Ваташ во вкупна должина од 544 метри, полпчување на улици во селата Марена, Дреново и Сопот со вкупна должина од 646 метри, како и поплочување на тротоари во селата: Марена, Сопот и Глишиќ со вкупна должина од 566 метри.

Согласно спроведената тендерска постапка по правилата на Светска банказа за овие проекти од европскиот грант ќе бидат потрошени 11.881.625 денари.

Откако ќе се реализира целосно проектот, тоа ќе значи подобрување на условите за живеење во овие кавадаречки села и тоа со дирекнта помош на граѓаните  на Унијита.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛНИЦА ОД ЛОКАЛНИОТ ПАТ  КАВАДАРЦИ – с. ДРЕНОВО

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛНИЦА ОД ЛОКАЛНИОТ ПАТ КАВАДАРЦИ – с. ДРЕНОВО

Општината Кавадарци преку проектот за Рурален развој финансиран Согласно договорите за заем и договорот за ИПА грант од Европската Комисија, обезбеди асфалтирање на делница од локалниот пат Кавадарци-Дреново. Станува збор за ревитализација на потег од овој пат во должина од 1 100 метри. Согласно проектот оперативата на фирмата „Урбан инвест“ изврши градежни работи за ревитализација, на патот од 5,5 метри. Во оваа основа се проектирани две коловозни ленти секоја со широчина од 2 метри, како и банкини од двете страни на патот со единечна широчина од 75 сантиметри. Покрај тоа од двете страни на патот се обезбедени и испусти и одводи.

Во оваа фаза реконструкцијата се ондесува на потегот од спојот на локалниот пат за Дреново со регионалниот пат Кавадарци-Прилеп. Трасата се движи по старото прилепско џаде, се до спојот со угорницата кон селото Дреново. На оваа делница ќе се постави асфалтна подлога со дебелина од 7 сантиметри на вкупна површина од 4150м2. Финансиската конструкција изнесува 3.532.370 денари кои се добиени Согласно договорите за заем и договорот за ИПА грант од Европската Комисија. Проектот го аплицира Општина Кавадарци преку Секторот за Локален економски развој.

Градоначалникот Александар Панов изврши увид во работите при асфалтирањето. Панов е задоволен одквалитетот. Притоа за јавноста изнесе и дополнителни податоци за проектот што општината го работи со договорите за заем и за ИПА грант од Европската Комисија. „Ова е продолжениена проектот со кој најпрвин извршивме реконструкцијана најоштетениот дел од асфалтот на улицата „Страшо Пинџур“ пред селото Ваташа. Сега сме на местото каде се работи на ревитализација на делница од локалниот пат кон селото Дреново. Деновиве ќе асфалтираме и на ревитализацијата на делница од локалниот пат Возарци-Брана ХЕЦ Тиквеш во должина од 1450 мести. Од овој проект ќе интервенираме и на улици вонеколку кавадаречки села. За сите нив од Европската Комисија добивме грант до 260.000 евра“. Рече Панов.

Градоначалникот потсети дека претходно Општината од оперативниот буџет изврши реконструкција на делницата од селото Дреново до спојот со старото прилепско џаде со што сега локалниот пат кон Дреново е целосно со обновен асфалт.

Паралелно со ова општинатаво изминатиот месец во селото Дреново финансираше поплочување на две селски улици. Едната соповршина од 305м2, за што се инвестираа 326.260 денари и втората улица со површинаод 340м2 за што се поптрошија 374.760 денари. Парите се обезбедени од буџетотот на општината.

Со овие два зафати Општина Кавадарци привршува со заокружување на проектот комунална изградба во село Дреново. Имено во изминатите осум години од мандатот на градоначалникот Александар Панов во инфраструктурата на селото се инвестирани  повеќе милони денари со што  се са флтираа или поплочија безмалку сите улици во селото. Се интервенираше на училиштето, се ревитализираше центарот на селото со изградба на плоштад, се изгради детски забавен парк, а се инвестираа и сретства во повеќе други сегменто со што во многу се подобри и сеподигна стандардот на живеење во ова село.