Категорија: Сообраќај

ОБЕЛЕЖАНА ХОРИЗОНТАЛНАТА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ОБИКОЛНИЦАТА

ОБЕЛЕЖАНА ХОРИЗОНТАЛНАТА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ОБИКОЛНИЦАТА

Специјализираната екипа на ЈП „Комуналец“ изврши обележување на хоризонталната патна сигнализација  на коловозот на обиколницата „Северен булевар“. Со бела флуоресцентна боја се обележаа: стрелките покажувачи на правец, пешачките премини како и полните и испрекинатите линии. Со тоа се комплетира проектот обиколница.

Повторената реконструкцијата на обиколницата беше неопходна откако се појавија оштетувања на завршниот фин слој на асфалт по нејзиното прво обновување во јуни годинава.

Трошоците за реасфалтирањето ги сноси изведувачот.

НОВА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА КАВАДАРЕЧКИТЕ УЛИЦИ

НОВА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА КАВАДАРЕЧКИТЕ УЛИЦИ

Општината Каваради преку службата за патишта и патен сообраќај денеска започна акција за поставување на нови знаци од вертикалната патна сигнализација.

Во наредниот периот на локациите на кружните текови, раскрсниците, пешачките острови и премини ќе се постават физички пречки за означување на сообраќајните површини, како и знаци за извесување во кружна и правоаголна форма кои се составен дел од вертикалната сообраќајна сигнализација.

Според проектот општината на овие локации ќе постави 300 пластични столбови во црвена боја со бели флуоресцентни ленти, за видливо означување и одделување на сообраќајните површини низ улиците во градот.

Со овој проект во значителна мерка ќе се подобри безбедноста во сообраќајот.

ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА НОВИТЕ КРУЖНИ ТЕКОВИ

ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА НОВИТЕ КРУЖНИ ТЕКОВИ

Општина Кавадарци звршува со реализација на сообраќајниот проект за означување со вертикална и хоризонтална патна сигнализација на новите кружни текови во градот.

Денеска паралелно се работеше на поставување сообраќајни знаци, како и на обележување на хоризонталната патна сигнализација.

Специјализираната фирма „БОЈТА-инг“ од Скопје под надзор на надлежната сообраќајна служба од општината постави 80 сообраќајни знаци на 40 столбови и тоа на двата кружни текови на улицата „7 Септември“ како и на кружниот тек на ул. „Тиквешко востаниа“ поранешен прв триаголник.

Активности на патната сигнализациа се одвиваа и на кружниот тек кај Винарската визба „Тиквеш“ каде се спроведуваше хоризонтално обележување на коловозните ленти, на пешачките премини и пешачки острови, како и обележување на границите на кружниот тек.

СООБРАЌАЈНО УРЕДУВАЊЕ НА  ПОДЗЕМНИОТ ПАРКИНГ

СООБРАЌАЈНО УРЕДУВАЊЕ НА ПОДЗЕМНИОТ ПАРКИНГ

Општина Кавадарци преку специјализираната екипа на ЈП „Комуналец“ денеска реализираше проект за сообраќајно обележување на подземниот паркинг кај старат „стоковна“.

Со бела боја се офарбаа ѕидовите на висина од 1,60 метри, а беа обележани и хоризонталните линии кои означуваат 22 паркинг местата. Според проектот влезот во паркингот ќе биде обележан со правоаголни линии во црна и жолта боја, а со истата црно жолта шара на висина од 1,60 метри ќе се обележат и столбовите.

Со вој проект општината после низа години интервенира во сообраќајно уредување на јавната подземна гаража.

ИНФОРМАТИВНИ ТАБЛИ НА НОВИТЕ СЕМАФОРСКИ КОНСТРУКЦИИ

ИНФОРМАТИВНИ ТАБЛИ НА НОВИТЕ СЕМАФОРСКИ КОНСТРУКЦИИ

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „Метал Апостолов“ работеше на зацврстување на конструкцијата  на новите лантерни на семафорите каде треба да се постават соодветни сообраќајни знаци.

Службите на општината задолежни за сообраќајот изготвиа информативни табли со кои ќе ги известуваат возачите за приортитетните правци, како и за поважните објекти, институции и локации во градот.

Со ова целосно ќе се заокружи проектот за реконструкција на седмафорите на раскрсниците кај, Домот на културата, старат автобуска и пред училиштето „Гоце Делчев“.