Категорија: Сообраќај

НОВИ ПЕШАЧКИ ПРИСТАПИ НА КРУЖНИОТ ТЕК  НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ“

НОВИ ПЕШАЧКИ ПРИСТАПИ НА КРУЖНИОТ ТЕК НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ“

Со изградбата на кружниот тек на булеварот „Никола Минчев“  во одредени делови се проемни и сообраќајното решение за пристап од пешачките премини кон тротоарите.

Конкретно на оваа локација се јави потреба од изградба на нов тротоар бидејќи на две места пешачките премени завршуваат во тревникот намест на тротоарот.

Општината изготви проектно решение согласно коа на овие две точки ќе се изгради нов тротоар со вкупна површина од 70 метри квадратни. Со нивната изградба, пешаците ќе добијат урбанизиран пристап и зголемена безбедност при движењето.

Поставување на средства за смирување на сообраќајот

Поставување на средства за смирување на сообраќајот

Денес се започна со поставување на средства за смирување на сообраќајот со ширина од 1 метар и висина од 8 сантиметри на следните локации:
– ул.Словенска на две локации
– ул.Љубашка на една локација,
– ул.Ѓоре Брушански на две локации,
– ул.Ресавска на една локација,
– ул.Јован Планински на една локација,
– ул.Пиринска на една локација,
– ул.14ти Мај на две локации,
– ул.16ти Јуни на две локации,
– ул.Ќиро Спанџов на една локација,
– ул.Браќа Џунови на една локација,
– ул. Ѓорѓи Соколов на две локации,
– ул.Орце Николов на две локации,
– на влезот во с. Сопот и
– на ул.Партизанска во с.Марена на две локации.

 

Обележување на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација на Западен булевар

Обележување на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација на Западен булевар

Проектот за пробивање на Западен булевар е во завршните фази. Денес се работи на сообраќајната сигнализација.
Комплетно се уредуваат коловозните ленти со хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација на Западен булевар , на спојот со ул.Ресавска со регионалниот пат и ул.Јован Планински.
Поставени се сообраќајни знаци и се обележани околу 400 метри квадратни.
Овој проект е веќе со години баран од жителите на овој дел од градот и ќе биде од големо значење за Општина Кавадарци. Проектот е со финансиска вредност од 16 440 158 денари.

СВЕТЛЕЧКИ ТАБЛИ НА ПЕТ КРУЖНИ ТЕКОВИ

СВЕТЛЕЧКИ ТАБЛИ НА ПЕТ КРУЖНИ ТЕКОВИ

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на специјализираната фирма „БОЈТА инг“ од Скопје, денеска на кружните текови поставува 24 светлечки табли со соларни панели.

 Се работи за сообраќајни знаци од вертикалната патна сигнализација со кои значително ќе се подобри регулацијата на движењето на пет кружни текови во градот.

Најмногу знаци осум ќе се постават на кружниот тек кај зградата на Граничната полиција. По четири знака ќе се постават на кружните текови кај автобуската станица, кај Винсрска визба „Тиквеш“, потоа на кружниот тек кај училиштето „Гоце Делчев“ и на локацијата кај зградите „Белка“

Во оваа фаза од проектот се поставуваат и 159 знаци и 200 столбови како дел од вертикалната патна сигнализација на повеже улици во градот.