Категорија: Сообраќај

ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА НОВИТЕ КРУЖНИ ТЕКОВИ

ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА НОВИТЕ КРУЖНИ ТЕКОВИ

Општина Кавадарци звршува со реализација на сообраќајниот проект за означување со вертикална и хоризонтална патна сигнализација на новите кружни текови во градот.

Денеска паралелно се работеше на поставување сообраќајни знаци, како и на обележување на хоризонталната патна сигнализација.

Специјализираната фирма „БОЈТА-инг“ од Скопје под надзор на надлежната сообраќајна служба од општината постави 80 сообраќајни знаци на 40 столбови и тоа на двата кружни текови на улицата „7 Септември“ како и на кружниот тек на ул. „Тиквешко востаниа“ поранешен прв триаголник.

Активности на патната сигнализациа се одвиваа и на кружниот тек кај Винарската визба „Тиквеш“ каде се спроведуваше хоризонтално обележување на коловозните ленти, на пешачките премини и пешачки острови, како и обележување на границите на кружниот тек.

СООБРАЌАЈНО УРЕДУВАЊЕ НА  ПОДЗЕМНИОТ ПАРКИНГ

СООБРАЌАЈНО УРЕДУВАЊЕ НА ПОДЗЕМНИОТ ПАРКИНГ

Општина Кавадарци преку специјализираната екипа на ЈП „Комуналец“ денеска реализираше проект за сообраќајно обележување на подземниот паркинг кај старат „стоковна“.

Со бела боја се офарбаа ѕидовите на висина од 1,60 метри, а беа обележани и хоризонталните линии кои означуваат 22 паркинг местата. Според проектот влезот во паркингот ќе биде обележан со правоаголни линии во црна и жолта боја, а со истата црно жолта шара на висина од 1,60 метри ќе се обележат и столбовите.

Со вој проект општината после низа години интервенира во сообраќајно уредување на јавната подземна гаража.

ИНФОРМАТИВНИ ТАБЛИ НА НОВИТЕ СЕМАФОРСКИ КОНСТРУКЦИИ

ИНФОРМАТИВНИ ТАБЛИ НА НОВИТЕ СЕМАФОРСКИ КОНСТРУКЦИИ

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „Метал Апостолов“ работеше на зацврстување на конструкцијата  на новите лантерни на семафорите каде треба да се постават соодветни сообраќајни знаци.

Службите на општината задолежни за сообраќајот изготвиа информативни табли со кои ќе ги известуваат возачите за приортитетните правци, како и за поважните објекти, институции и локации во градот.

Со ова целосно ќе се заокружи проектот за реконструкција на седмафорите на раскрсниците кај, Домот на културата, старат автобуска и пред училиштето „Гоце Делчев“.

ПРОШИРУВАЊЕТО НА ЗАПАДЕН БУЛЕВАР ПРЕДАДЕНО ВО УПОТРЕБА

ПРОШИРУВАЊЕТО НА ЗАПАДЕН БУЛЕВАР ПРЕДАДЕНО ВО УПОТРЕБА

Специјализираната екипа при ЈП „Комуналец“ со посатвувањето на белите линии од хоризонталната патна сигнализација го означи крајот на проектот за реконструкција и проширување на делница од улицата „Западен булевар“.

Претходно во саботата Општината Кавадарци преку ангажираната фирма изврши асфалтирање на целосно новата делница во должина од 1 километар во правец на Росоман. На терен работеа две машини асфалтерки и тоа паралелно со што работата која беше предвидено да трае два, целосно и квалитетно се заврши за еден ден.

Со овој зафат, северниот влез во Кавадарци се осовремени и продолжи од „Новата бензинска“ кон Росоман. Со проширувањето и реконструкција на оваа делница од „Западен булевар“ Кавадраци доби нова современа сообраќајница на влезот од северната страна, од и кон автопатот Е75 од коридорот 10 кон Грција и Србија.

ЗАПОЧНА СО РАБОТА СЕМАФОРОТ ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ

ЗАПОЧНА СО РАБОТА СЕМАФОРОТ ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ

Сообраќајниот проект за подобрување на светлечката патна сигнализација влегува во завршна фаза.

Од вчера попладне во функција е семафорското решенеи на раскрсницата на „Илинденска“ со улиците „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ и „7 Септември“.

Со работата на целосно обновените семафори на една од најпрометните раскрсници се воведе ред во норемалното одвивање на сообраќајот.

Во наредните денови се очекува во функција да се предаде и обновениот семафор кај основното училиште „Гоце Делчев“, каде се работи на поставувањето на подземната електрична инсталација.

Првата сеопфатна реконструкција на семафорите ќе финишира многу бргу откако целосно ќе се реконструира и семафоркото решение на крстосницата на улицата „Илинденска“ со улиците „Цано Поп-Ристов“ и „Пано Мударов“ кај старат автобуска..

Изведувач на работите е фирмата „Конструктор“ од Кочани.