Категорија: Сообраќај

ИНФОРМАТИВНИ ТАБЛИ НА НОВИТЕ СЕМАФОРСКИ КОНСТРУКЦИИ

ИНФОРМАТИВНИ ТАБЛИ НА НОВИТЕ СЕМАФОРСКИ КОНСТРУКЦИИ

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „Метал Апостолов“ работеше на зацврстување на конструкцијата  на новите лантерни на семафорите каде треба да се постават соодветни сообраќајни знаци.

Службите на општината задолежни за сообраќајот изготвиа информативни табли со кои ќе ги известуваат возачите за приортитетните правци, како и за поважните објекти, институции и локации во градот.

Со ова целосно ќе се заокружи проектот за реконструкција на седмафорите на раскрсниците кај, Домот на културата, старат автобуска и пред училиштето „Гоце Делчев“.

ПРОШИРУВАЊЕТО НА ЗАПАДЕН БУЛЕВАР ПРЕДАДЕНО ВО УПОТРЕБА

ПРОШИРУВАЊЕТО НА ЗАПАДЕН БУЛЕВАР ПРЕДАДЕНО ВО УПОТРЕБА

Специјализираната екипа при ЈП „Комуналец“ со посатвувањето на белите линии од хоризонталната патна сигнализација го означи крајот на проектот за реконструкција и проширување на делница од улицата „Западен булевар“.

Претходно во саботата Општината Кавадарци преку ангажираната фирма изврши асфалтирање на целосно новата делница во должина од 1 километар во правец на Росоман. На терен работеа две машини асфалтерки и тоа паралелно со што работата која беше предвидено да трае два, целосно и квалитетно се заврши за еден ден.

Со овој зафат, северниот влез во Кавадарци се осовремени и продолжи од „Новата бензинска“ кон Росоман. Со проширувањето и реконструкција на оваа делница од „Западен булевар“ Кавадраци доби нова современа сообраќајница на влезот од северната страна, од и кон автопатот Е75 од коридорот 10 кон Грција и Србија.

ЗАПОЧНА СО РАБОТА СЕМАФОРОТ ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ

ЗАПОЧНА СО РАБОТА СЕМАФОРОТ ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ

Сообраќајниот проект за подобрување на светлечката патна сигнализација влегува во завршна фаза.

Од вчера попладне во функција е семафорското решенеи на раскрсницата на „Илинденска“ со улиците „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ и „7 Септември“.

Со работата на целосно обновените семафори на една од најпрометните раскрсници се воведе ред во норемалното одвивање на сообраќајот.

Во наредните денови се очекува во функција да се предаде и обновениот семафор кај основното училиште „Гоце Делчев“, каде се работи на поставувањето на подземната електрична инсталација.

Првата сеопфатна реконструкција на семафорите ќе финишира многу бргу откако целосно ќе се реконструира и семафоркото решение на крстосницата на улицата „Илинденска“ со улиците „Цано Поп-Ристов“ и „Пано Мударов“ кај старат автобуска..

Изведувач на работите е фирмата „Конструктор“ од Кочани.

СЕ ПОСТАВУВААТ НОВИТЕ СЕМАФОРИ ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ

СЕ ПОСТАВУВААТ НОВИТЕ СЕМАФОРИ ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ

Реализацијата на сеопфатниот зафат за реконструкција на семафорите во градот продолжува. Денеска се спроведе монтажата на светлечките тела на Полу порталните столбови-носачи на лантерните на раскрсницата на улицата „Илинденска“ со улицата „Мито Хаџивасилев-Јасмин“.

Сообраќајниот проект за подобрување на вертикалната патна сигнализација продолжува според утврдената динамика.
Нареден зафат ќе биде поставување на табли патокази на правци и на значајни објекти во градот.

Во првата фаза беше извршена целосна реконструкција на подземната елекрична инсталација.

Полу портални столбови се поставени и на преостанатите две раскрсници што се реконструираа, кај  „Старата автобуска“ и на бул. „Моша Пијаде“ кај ООУ „Гоце Делчев“.

Ова е прв сеопфатен зафат за реконструкција на семафорите од нивното поставување во седумдесеттите години од минатиот век. Изведувач на работите е фирмата „Конструктор“ од Кочани.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА 12 ЗАБАВУВАЧИ НА СООБРАЌАЈОТ

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА 12 ЗАБАВУВАЧИ НА СООБРАЌАЈОТ

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на специјализираната фирма „Бојта инг“ започна со одбележување на хоризонталната патна сигнализација на 12-те нови асфалтни легнати пречи.

Ова е завршна фаза од проектот за поставување на забавувачи на сообраќајот кои според сообраќајниот проект се изградиа на 8 локации на градските улици и тоа пред основните и средните училишта.

Се работи за асвалтни легнати пречки со должина од 6 и широчина од 4 метри, на кои се исцртуваат бели линии за означување пешачки премини-зербри. Претходно паралелно со нивното асвалтирање општината постави и вертикална патна сигнализација од сообраќајни знаци за предупредување.

Со овој проект општината очекува подобрување на безбедноста на пашаците, како и намалување на непрописното брзо возење низ значаен дел од градските улици.