Категорија: Улици и тротоари

ПОСТАВУВАЊЕ РАБНИЦИ НА УЛИЦАТА „ЈОВАНЧЕ ВЕЛКОВ“

ПОСТАВУВАЊЕ РАБНИЦИ НА УЛИЦАТА „ЈОВАНЧЕ ВЕЛКОВ“

Општината Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ работи на поставување на рабници на улицата „Јованче Велков“ која се наоѓа од јужната страна од поројницата „Кавадаречки дол“.

Согласно проектот треба да бидат поставени 940 метри бетонски рабници кои ќе оформат улица во должина од 470 метри. Во оваа фаза од изградбата на улицата беше поставен и тампон, како подготовка за асфалтирање.

Реализацијата на овој проект од општината е на барање на жителите од тој дел на Кавадарци каде има интензивна урбанизација и изградба на индивидуални станбени објекти.

УРЕДУВАЊЕ НА КРАК ОД УЛИЦАТА „ПРАВЕДНИЧКА“

УРЕДУВАЊЕ НА КРАК ОД УЛИЦАТА „ПРАВЕДНИЧКА“

Механизацијата на фирмата „Градба промет“ работи на подготовка на подлогата на коловозната лента на нова улица во месноста „Коњски дупки“.

Според проектот на Општина Кавадарци како дело од програмата за комунална изградбе, се работи на подготовка на крак од улицата „Праведничка“ за асфалтирање.

Во оваа фаза се додоформува дел од улицата, каде ќе се постави тампон, а потоа ќе следи поставување на рабници како подготовка за асфалтирање. На оваа улица ќе бидат асфалтирани нови 70 метри.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА „ПОЛОШКА“

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА „ПОЛОШКА“

Општината Кавадарци денеска преку ангажираната фирма „Градба промет“ од Кавадарци започна со реконструкција на дел од улицата „Полошка“.
Според проектот предвидено е во оваа фаза целосно да се реконструраат 600 метри квадратни коловозна површина, како и 320 квадратни метри тротоари. Исто така ќе бидат заменети и рабниците.
Во првата фаза се отстрануваат: стариот асфалт, рабниците и дотраените бетонските тротоари. Потоа ќе следи порамнување поставување нови рабници, тампонирање и асфалтирање на целокупната површина предвидена за ревитализација.
Овој проект е дел од кампањата (мај-октомври) за реконструкција на улици и објекти во урбаните и месните заедници во Општина Кавадарци.
Проектот се реализира во рамките на Програмата за комунална изградба, на барање на граѓаните од овој дел на Кавадарци.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА НОВА ДЕЛНИЦА ОД УЛИЦАТА „СТРАШО ПИНЏУР“

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА НОВА ДЕЛНИЦА ОД УЛИЦАТА „СТРАШО ПИНЏУР“

Продолжува проектот МСИП, за ревитализација на главните улици во градот. Денеска Општина Кавадарци преку ангажираната оператива започна со гребење на стариот и дотраен асфалт на улицата „Страшо Пинџур“.
Ова е нова фаза од проектот за обновување на коловозот, а ја опофаќа делницата од спојот со улицата „Слога“ до Ваташката пошта. Ќе се ревитализира вкупна површина од 4.350 метри квадратни со поставување на нов завршен слој асфалт, а во реконструкцијата е опфатена и промена на старите рабници.
За време на градежните работите на оваа улица се воведува времен режим на одвивање на сообраќајот.
Општината Кавадарци апелира до возачите и сите учесници во сообраќајот да се придржуваат и да ги почитуваат правилата и новиот времен режим на движење, како би помогнале за ефикасно и квалитетно завршување на работите.

ОБЕЛЕЖАНА ХОРИЗОНТАЛНАТА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА УЛИЦАТА „МИТО ХАЏИ-ВАСИЛЕВ“

ОБЕЛЕЖАНА ХОРИЗОНТАЛНАТА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА УЛИЦАТА „МИТО ХАЏИ-ВАСИЛЕВ“

Општина Кавадарци преку специјализираната екипа на ЈП „Комуналец“ изврши обележување на хоризонталната патна сигнализација на улицата „Мито Хаџи-Василев“.

Според проектот со бела боја беа обележани пешачките премини, полните и испрекинати линии, како и почажувачите на правец. Се означиа и местата за паркирање кои ќе бидат дел од јавното зонско паркирање со кое ќе стопанизува неодаман формираното Јавно претпријатит „Паркинг“ Кавадарци.

Со денешното обележување на хоризонталната патна сигнализација општината успешно ревитализира уште една централна улица, како дел од проектот МСИП, за реконструкција на главните улици, во соработка цо ЕУ и Светска банка.