Категорија: Улици и тротоари

Асфалтирање паркинг простор на ул.Беласица и ул.Преспа

Асфалтирање паркинг простор на ул.Беласица и ул.Преспа

Оперативата на фирмата Градба промет од Кавадарци, денес асфалтираше паркинг простор на ул.Беласица и ул.Преспа со вкупна површина од 1400 метри квадратни. Се асфалтираше со асфалт аб11 со дебелина од 5 сантиметри.

Асфалтирање на сервисна улица во индустриската зона „22К -Западен булевар“

Асфалтирање на сервисна улица во индустриската зона „22К -Западен булевар“

Оперативата на ангажираната фирма „Градба промет“ од Кавадарци започна со реализирање на нов комунален проект во Општината Кавадарци. Во индустриската зона „22К -Западен булевар“ градежната механизација работи на асфалтирање на сервисна улица.

Според проектот се пробива улица во должина од 170 метри на потегот од спојот со булеварот кај „новата бензинска“ до повеќето стопански објекти. Пробивањето и урбанизацијата на оваа сообраќајница е дел од комуналната програма на општината во подобрување на инфраструктурните услови во индустриските зони на градот.

НОВ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „НАРОДНИ ХЕРОИ“

НОВ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „НАРОДНИ ХЕРОИ“

Општина Кавадарци во рамките на реализацијата на програмата за комунална изградба, денеска започна со реализација на проект за поплочување на неколку локации во Урбаната заедница „Слога“.

Оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци  работи на подготовка на просторот за поплочување на дел од тротоар на улицата „Народни херои“ спроти „ваташката градинка“. Ова е првиот од неколкуте проасори каде во наредниот период ќе се постават павер елементи како дел од предвидената урбанизација.

Асфалтирање на ул.„Сава Ковачевиќ“

Асфалтирање на ул.„Сава Ковачевиќ“

Општина Кавадарци во населба Глишиќ раелизира градежен проект за обновување на ул.„Сава Ковачевиќ“. Денес се поставува нова асфалтна подлога со дебелина од 7 сантиметри. Проектот предвидува реконструкција на улицата во должина од 300 метри каде ќе се асфалтира површина од 1800 метри квадратни.

Претходно на оваа делница се постави линија за атмосферска канализација со решетки за зафаќање на површинските води. Работите кои започнаа денес ги изведува фирмата „Градба промет“ од Кавадарци.