Категорија: Улици и тротоари

СЕ ИЗВРШИ БЕТОНИРАЊЕ НА ПЛОЧНИКОТ НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ИЛИНДЕНСКА“

СЕ ИЗВРШИ БЕТОНИРАЊЕ НА ПЛОЧНИКОТ НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ИЛИНДЕНСКА“

 Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „Пирамид билдинг“ од Скопје, денеска изврши бетонирање на плато на вкупна површина од 200 квадратни метри.

Овој комунален проект се однесува на реконструкција на оштетен плочник на крак од улицата „Илинденска“ во делот на БИТ зоната, зад зградта кај поранешен „Беко“.

Со овј зафат ќе се санираат и оштетувањата на плочникот во тој дел на централната градска улица.

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦА ВО СЕЛОТО МАРЕНА

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦА ВО СЕЛОТО МАРЕНА

Општината Кавадарци во рамките на програмата за комунална изградба реализира проект за поплочување на улица во селото Марена.

Ангажираната оператива на фрмата „Патио Монт“ од Кавадарци деновиве работи на поставување на бехатон плочки на вкупна површина од 400 квадратни метри. Проектот се однесува на урбанизирање на улицата „Диме Тодоров“ – споредна.

Претходно дел од оваа улица беше тампониран, а во оваа фаза се поставиа мали рабници на одреден дел и нов тампон.

Проектот општината го реализира на барање на жителите од тој дел на Марена.

ОФОРМЕН НОВ КРУЖЕН ТЕК НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ

ОФОРМЕН НОВ КРУЖЕН ТЕК НА БУЛЕВАРОТ „НИКОЛА МИНЧЕВ

Општината Кавадарци продолжува со реализација на проекти со кои се подобрува и унапредува движењето по градските улици.

Ново сообраќајно решени со кружно движење на возилата е изградено на булеварот „Никола Минчев“ кај зградата на Граничната полиција.

 Новиот кружен тек ќе обезбеди побрзо движење на возилата како и поекономична регулација на сообраќајот бидејќи нема потреба од поставување на семафори.

Со овој нов кружен тек се отстранува уште едно тесно грло на прометна улица кај спојот со булеварот „Цветан Димов“ како и со обиколницата „Северен булевар“.

Кастрење на бујната вегетација околу локалниот пат Кавадарци – с. Ресава

Кастрење на бујната вегетација околу локалниот пат Кавадарци – с. Ресава

Општина Кавадарци во соработка со ЈП Комуналец а по барање на жителите кои гравитираат во атарите на селата Ресава, Бегниште, Брушани и викенд населбата на Тиквешкото Езеро, отпочна со чистење кастрење и проширување на локалниот пат.

НОВ АСФАЛТ НА УЛИЦАТА „ПОЛОШКА“

НОВ АСФАЛТ НА УЛИЦАТА „ПОЛОШКА“

Општината Кавадарци предаде во употреба на граѓаните уште една реконструирана улица. Денеовиве ангажираната фирма „Градба промет“ од Кавадарци асфалтираше дел од улицата „Полошка“.
Во оваа фаза целосно се реконструраа 600 метри квадратни коловозна површина. Поставен е асфалт, откако претходно се отстраниа стариот асфалт, рабниците и дотраените бетонските тротоари.
Во периодот што следи треба со поплочување да се обноват и 320 квадратни метри тротоари.
Овој проект е дел од кампањата (мај-октомври) за реконструкција на улици и објекти во урбаните и месните заедници во Општина Кавадарци.
Проектот се реализира во рамките на Програмата за комунална изградба, на барање на граѓаните од тој дел на Кавадарци.