Категорија: Улици и тротоари

Асфалтирање на дел од Западен булевар

Асфалтирање на дел од Западен булевар

Со засилен интензитет се работи на проектот за изградба на Западен булевар спој со ул.Ресавска. Денес, ангажираната фирма, на еден дел од Западен булевар, врши асфалтирање со носечки слој со дебелина од 7 сантиметри на површина од 2500 метри квадратни. По завршувањето на оваа фаза , односно во недела , ќе се изврши и втората фаза од асфалтирањето, втор слој од АБ16 со дебелина од 5 сантиметри. Овој проект е веќе со години баран од жителите на овој дел од градот и ќе биде од големо значење за Општина Кавадарци. Проектот е со финансиска вредност од 16 440 158 денари.

Асфалтирање на дел од ул. „Февруарски поход“

Асфалтирање на дел од ул. „Февруарски поход“

Општина Кавадарци денес реализираше уште еден комунален проект. Ангажираната оператива изврши асфалтирање на дел од ул. „Февруарски поход“. Беше асфалтирана делница во должина од 300 метри.
Денешното асфалтирање е продолжение на урбанизацијата на оваа улица, која е значајна сообраќајница во тој дел на Кавадарци, а околу која гравитираат многу индивидуални станбени објекти.
Асфалтирањето е спроведено на барање на жителите од тој дел на градот. Парите се обезбедени од комуналната сметка на буџетот на општината.

Асфалтирање на улица „Браќа Миладинови“

Асфалтирање на улица „Браќа Миладинови“

Општината Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ работи на реализација на комуналниот проект за обновување на асфалтната подлога на дел од ул.„Браќа Миладинови“.
Денес се врши асфалтирање на оваа улица со претходна подготовка за асфалт.
Со овој проект општината ќе обнови коловозна површина од 1.250м2, на делницата од спојот со ул.„Киро Крстев“ до спојот со ул.„Методи Џунов-Џико“.

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „ЈОВАНЧЕ ВЕЛКОВ“

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „ЈОВАНЧЕ ВЕЛКОВ“

Ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци денеска изврши асфалтирање на улицата „Јованче Велков“ во должина од 400 метри. Улицате е лоцирана на десната страна од „Кавадаречки дол“  до спојот со улицата „Праведничка“.      Претходно на оваа делница се изврши проширување, порамнување, поставување на рабници и тампонирање.

Општината Кавадарци го реализира овој проект во склоп на Програмата за комунална изградба, финансиран со пари од општинскиот буџет.

Изградбата на улицата е на барање на жителите од овој дел на Кавадарци.

ПОДГОТОВКА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД  УЛИЦАТА „БРАЌА МИЛАДИНОВИ“

ПОДГОТОВКА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „БРАЌА МИЛАДИНОВИ“

Општината Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ работи на реализација на комуналниот проект за обновување на асФалтната подлога на дел од улицата „Браќа Миладинови“.

Денеска се изведуваа звршните работи од подготовката пред поставување на новиот асфалт. Претходно беше извршено гребење на стариот и оштетен асфалт.

Со овој проект општината ќе обнови коловозна површина од 1.250м2, на делницата од спојот со улицата „Киро Крстев“ до спојот со улицата „Методи Џунов-Џико“.