Категорија: Улици и тротоари

АСФАЛТИРАЊЕ НА ДЕЛНИЦА ОД „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“

АСФАЛТИРАЊЕ НА ДЕЛНИЦА ОД „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“

Согласно проектот кој општина Кавадарци го реализира преку Вардарскиот плански регион, започна завршната фаза од реконструкцијата на делница од „Северен булевар“. Во оваа фаза се ревитализира потегот од спојот на Северен со Западен булевар, па до спојот со булеварот „Никола Минчев“.

Ангажираната оператив го постави првиот слој „носив асфалт“ со дебелина од 9 сантиметри на делницата од 450 метри. Потоа ќе уследи поставување на вториот слој „асфалт-бетон“ со дебелина од 6 сантиметри со што оваа делница од заобиколницата ќе биде со подобрени перформанси.

Целиот проект во вредност од 8.526.000 денари покрај асфалтирањето, опфати прво отстранување на стариот оштетен и дотраен асфалт на површина од 3.400 м2, при што целосно беше ископана цлета стара подлога.

Во правец на подобрување на носивоста согласно повисоките применети стандарди на нејзино место се постави „гео композит“ (специјална мрежа) како и нов 40 сантиметри слој дробен камен како подлога на која се нанесуваат вкупно 15 сантиметри сфалтна маса во два слоја.

Со овој проект носивоста  на подлогата на оваа делница е повеќекратно подобрена.

Во наредната фазаз општината ќе пристапи кон ревитализација на преостанатат делница од „Северен булевар“ преку проектот со Светска Банка за ревитализација на главните улици во Кавадарци.

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „ТОДЕ МАЈСТОРЧЕВ“

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „ТОДЕ МАЈСТОРЧЕВ“

Уште една кавадаречка улица доби нов асфалт. Општина Кавадарци преку ангажираната фирма „Градба промет“ ја ревитализираше улицата „Тоде Мајсторчев“. На површина од 680м2 се постави нов слој асфалт.

Претходно беше отсранета старата и оштетена асфалтна подлога во должина од 160 метри, после што уследи постапка на подготовка со тампонирање и асфалтирање.

Со реализацијата на овој проект општината излезе во пресрет на барањата на жителите од овој дел на Кавадарци за подобрување на стандардите на живеење.

ИЗГРАДЕН ТРОТОАР НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „БРАЌА ЏУНОВИ“

ИЗГРАДЕН ТРОТОАР НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „БРАЌА ЏУНОВИ“

Оперативата на фирмата „АС машини“ го реализираше проектот за изградба на дел од тротоарот на улицата „Браќа Џунови“ на потегот од спојот со улицата „Киро Спанџов“ во правец на спојот со улицата „Слога“.

На овој дел се поставиа бехатон плочки на површина од 300м2, за што општината инвестира сума од 260.000 денари. Парите се обезбедени од буџетот, сметка за комунална изградба.

Реализацијата на проектот тротоар е на барање на жителите од овој дел на градот.

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА КРАК ОД УЛИЦАТА „БОРО ВАТАШКИ“

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА КРАК ОД УЛИЦАТА „БОРО ВАТАШКИ“

Во Ваташа е во тек реализација на комунален проект за поплочување на крак од улицата „Боро Ваташки“. Оперативата на фирмата „АС машини“ ги изведува подготвителните земјени работи на теренот на просторот меѓу црквата и блиската зграда.

Се поставуваат и рабници со кои ќе се оформи површината на која ќе бидат поставени павер елементи.

Проектот е на барање на жителите од селото Ваташа кои гравитираат кон оваа улица.

Асфалтирање на ул.“Тоде Мајсторчев“

Асфалтирање на ул.“Тоде Мајсторчев“

Кампањата за ревитализација на градските улици продолжува со асфалтирање на ул.“Тоде Мајсторчев“. Согласно програмата, оператива на фирмата изведувач започна со отстранување на стариот асфалт, тампонирање и  асфалтирање на површина од 685 квадрати.