Категорија: Улици и тротоари

ПОПЛОЧЕН КРАК ОД ул.„ИЛЧО ДИМОВ“

ПОПЛОЧЕН КРАК ОД ул.„ИЛЧО ДИМОВ“

Оперативата на фирмата „АС Машини“ од Кавадарци заврши со реализација на општински комунален проект во Ваташа.

На крак од улицата „Илчо Димов“ се поставија рабници и бехатон коцки, со што се урбанизраше уште една улица во Ваташа во должина од околу шеесеттина метри.

Проекто е на барање на жителите од тој дел на Ваташа.

АСФАЛТИРАН НОВИОТ ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

АСФАЛТИРАН НОВИОТ ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

Општина Кавадарци денеска заокружи уште еден комунален проект  со кој беа опфатени повеќе улици.

Ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ денеска изврши асфалтирање на новата траса од улицата „Доне Попов“ во должина од 90 метри. Целта на проектот е да ја спои улицата „Доне Попов“  со улицата „Григор Прличев“.

Согласно проектот општината претходно работеше на пробивање, нивелирање на подлогата, како и на поставување тампон. и рабници. Во завршната фаза уследи асфалтирање.

Проектот за пробивање и спојување на улицата е на барање на жителите, а во рамките на програмата за комунална изградба во Урбаната заедница „Страшо Пинџур“.

НОВИ ТРОТОАРИ НА УЛИЦИ  ВО УЗ „СЛОГА “

НОВИ ТРОТОАРИ НА УЛИЦИ ВО УЗ „СЛОГА “

Општината Кавадарци  успешно реализираше уште еден проек од комуналната изградба. Во Урбаната заедница „Слога“ се изврши  поплочување на тротоари од улиците: „Беласица“, „Авала“, „Преспа“, потоа на улицата, како и на краци од улицата „Браќа Џунови“.

Изведувач на работите беше фирмата „Градба промет“ од Кавадарци, чија оператив во периодот од јануари до март оваа година поплочи површина од 2400  метри квадратни.

Проектот е поголема јавна набавка на општината со кој се обновиа дел од постојните и се пробиа нови тротоари на споменатите улици. Целокупната површина беше покриена со павер елементи (бехатон коцки).

Поплочувањето е реализирано на барање на граѓаните од УЗ „Слога“.  

ЗАВРШИ АСФАЛТИРАЊЕТО НА ПРОБИЕНИОТ „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

ЗАВРШИ АСФАЛТИРАЊЕТО НА ПРОБИЕНИОТ „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

 Оперативата на фирмата „Градба промет“ денеска заврши со асфалтирање на новиот пробиен дел на „Западен булевар“ кај спојот со улицата „Ѓоре Брушански“ до „Кавадаречки дол“. Со тоа финиѓираше изградбата на улица која е значајна сообраќајница во овој дел на Кавадарци.

Претходно општината ја реконструираше старат подземна инфраструктура на водовод и каализација (фекална и атмосферска). На оваа делница се посатавиа и нови линии, по што следеше асфалтирање.

Урбанизацијата се заокружи со поставување на нова линија од системот на јавно улично осветлување на високи метални столбови  со еколошки и штедливи ЛЕД светилки.

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРИСТАПНИОТ ПАТ КОН ВАТАШКИТЕ ГРОБИШТА

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРИСТАПНИОТ ПАТ КОН ВАТАШКИТЕ ГРОБИШТА

Општина Кавадарци во рамките на програмата за комунално уредување реализира проект за проширување на пристапниот пат кон гробиштата во село Ваташа.

Ангажираната оператива на фирмата „АС-Машини“ од Кавадарци денеска работеше на расчистување и проширување на делница од оваа улица. Според проектот постојната улица ќе биде проширена за еден метар, а на критичните места ќе се изградат потпорни ѕидови за стабилизирање на земјиштето и спречување на можно лизгалиште

Проектот има за цел подобрување на безбедноста и пропустната мооќ на оваа сообраќајница чија траса е на угорница.  Се реализира на барање на месната заедница Ваташа.