Категорија: Улици и тротоари

ЗАВРШНО АСФАЛТИРАЊЕ НА ДЕЛ  ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

ЗАВРШНО АСФАЛТИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

Уште еден проект изграден согласно програмата за комунална изградба, финансирана од општинскиот буџет Општината успешно го реализира и го предаде на користење на гражаните.
Денеска преку ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ се асфалтираше последниот дел на новопробиениот коловоз од улицата „Доне Попов“.
Согласно проектот претходно на локацијата со вкупна површина од 660 квадратни метри се проби нов коловоз, потоа се поставуваа рабници во должина од 240 метри, со што се оформи улица на која се постави и тампон.
Општината овој проект го реализира на барање на граѓаните од населбата „Голи оток“.

ЗАВРШНИ РАБОТИ НА НОВИОТ МОСТ ВО ВАТАША

ЗАВРШНИ РАБОТИ НА НОВИОТ МОСТ ВО ВАТАША

Оперативата на ангажираната фирма „Жикол“ од Струмица ги изведува завршните работи на новиот мост во Ваташа.
Во последната фаза од изградбата се довршува просторот за хортикултурно уредување од десната страна на реката Луда Мара, и се зајакнува оградата на стариот мост, кој ќе биде пренаменет во пешачки. За таа цел се посатвуваат бехатон коцки со што се продолжува тротоарот на улицата „Страшо Пинџур“ од страната на малиот парк.
Предвидено е новиот мост на реката Луда Мара во Ваташа кој е клучен сегмент од регионалниот пат Кавадарци-Мушов гроб да биде предаден во употреба идната недела.

АСФАЛТИРАН РЕКОНСТРУИРАНИОТ ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „БИГЛА“

АСФАЛТИРАН РЕКОНСТРУИРАНИОТ ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „БИГЛА“

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на градежната фирма „Градба промет“ изврши асфалтирање на делница од улицата „Бигла“ во УЗ „Страшо Пинџур“.
Според проектот нов асфалт се постави на рконструираната делница од 100 метри од улицата. Претходно беше отстранет дотраениот и оштетен асфалт, по што се постави тампон, а во завршната фаза вчера доцна попладне са асфалтираше делницата која се протега на стрмна угорница.
И овој проект се реализира на барање на граѓаните, а општинат од денеска им предаде во функција реконструрана улица по која ќе се одвива посигурен и побезбеден сообраќај.

ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ЌИРО АРСОВ“

ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ЌИРО АРСОВ“

Општина Кавадарци во склоп на програмата за комунална изградба започна со реализација на нов комунален проект во Ваташа. Оперативата на фирмата „Градба промет“ гради тротоар на улицата „Ќиро Арсов“.

Денеска започнаа градежните работи на расчистување на просторот за изградба на тротоар. Според проектот на површина од 300 метри квадратни ќе се постават павер елементи. Претходно на таа површина ќе се изврши порамнување и поставување на тампон.

Изградбата на тротоарот е на барање на жителите од тој дел на Ваташа.

ТАМПОНИРАЊЕ НА НОВИТЕ УЛИЦИ  ВО НАСЕЛБАТА „ЈАСМИН“

ТАМПОНИРАЊЕ НА НОВИТЕ УЛИЦИ ВО НАСЕЛБАТА „ЈАСМИН“

 Фирмата „Градба промет“ деновиве работи на поставување на бетонски рабници нивелирање и тампонирање на улиците, од комуналниот проект на Општина Кавадарци за изградба на улици во населбата „Јасмин“.

Согласно Деталниот урбанистички план општината изврши пробивање на нови улици со што се оформија комунациите за индивидуалните станбени објекти во тој дел на градот под СЦ „Јасмин“.

Според проектот пробиени се четири нови улици на два споја со регионалната улица „8-ми Септември“ која води кон Винарската визба „Тиквеш“.

Реализацијата на проектот е на барање на жителите од оваа населба, а општината со изградбата им овозможи повеќе да не газат кал.