Категорија: Улици и тротоари

Асфалтирање на ул.„Сава Ковачевиќ“

Асфалтирање на ул.„Сава Ковачевиќ“

Општина Кавадарци во населба Глишиќ раелизира градежен проект за обновување на ул.„Сава Ковачевиќ“. Денес се поставува нова асфалтна подлога со дебелина од 7 сантиметри. Проектот предвидува реконструкција на улицата во должина од 300 метри каде ќе се асфалтира површина од 1800 метри квадратни.

Претходно на оваа делница се постави линија за атмосферска канализација со решетки за зафаќање на површинските води. Работите кои започнаа денес ги изведува фирмата „Градба промет“ од Кавадарци.

Асфалтирање на две споредни улици на ул. Киро Крстев спој со ул. Крсте Мисирков

Асфалтирање на две споредни улици на ул. Киро Крстев спој со ул. Крсте Мисирков

Денеска градежната фирма “Изолација”- Скопје започна со асфалтирање како и со местење на рабници на две споредни улици на ул. Киро Крстев спој со ул. Крсте Мисирков. Двете улици се со должина од по 60 метри и ќе се асфалтира со вкупна квадратура од 720m2.

ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ НА УЛИЦАТА  „САВА КОВАЧЕВИЌ“

ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ НА УЛИЦАТА „САВА КОВАЧЕВИЌ“

Општина Кавадарци во населба Глишиќ раелизира градежен проект за обновување на ул.„Сава Ковачевиќ“. Според планот треба да се изврши отстранување на стариот оштетен асфалт, а на негово место да се постави нова асфалтна подлога со дебелина од 7 сантиметри. Проектот предвидува реконструкција на улицата во должина од 300 метри каде ќе се асфалтира површина од 1200 метри квадратни.

Претходно на оваа делница се постави линија за атмосферска канализација со решетки за зафаќање на површинските води. Работите кои започнаа денес ги изведува фирмата „Градба промет“ од Кавадарци.

Општина Кавадарци започна со реализација проектот за крпење на ударни дупки

Општина Кавадарци започна со реализација проектот за крпење на ударни дупки

Општина Кавадарци започна со реализација проектот за крпење на ударни дупки со вкупна површина од 2300 метри квадратни, на повеќе улици во градот и локалните патишта.