Категорија: Улици и тротоари

ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „БЕЛАСИЦА“

ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „БЕЛАСИЦА“

Општината Кавадарци преку ангажираната оператива гради тротоар на ул. „Беласица“ на потегот помеѓу улиците: „Преспа“ и „Народни Херои“, под старите „Ваташки“ згради.

Подготвителните работи на расчистување на теренот започнаа деновиве, после што ќе следи порамнување и тампонирање.

На површина од 565 метри квадратни на двете страни од коловозот ќе бидат поставени бехатон плочи. Изведувач на работите е фирмата „Градба промет“ од Кавадарци.

Проектот е дел од поголемата јавна набавка со која се реализираат поплочувања во Урбаната заедница „Слога“ каде ќе следи поплочување на улиците „Преспа“ „Авала“, додека претходно како дел од овој проект се изврши поплочување на улицата„Браќа Џунови“.

ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „СТРАШО ПИНЏУР“

ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „СТРАШО ПИНЏУР“

Граѓаните на Кавадарци добиваат на користење нов тротоар на улицата „Страшо Пинџур“. Општината Кавадарци преку ангажираната оператива гради тротоар на наведената улица на потегот од спојот со улицата „4-ти Мај“.

Денеска започнаа подготвителните работи на расчистување на теренот по што ќе следи порамнување и тампонирање.

На површина од околу 500 метри квадратни ќе бидат поставени бехатон плочи. Изведувач на работите е фирмата „АС Машини“ од Кавадарци.

Проектот е дел од поголемата јавна набавка со која се реализираат поплочувања на уште неколку локации.

ПОПЛОЧУВАЊЕ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ЦРНОРЕЧКА“

ПОПЛОЧУВАЊЕ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ЦРНОРЕЧКА“

Општината Кавадарци продолжува со реализација на програмата за комунална изградбра. Ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ работи на реализација на проектот за изградба на тротоари на улицата „Црноречка“.

Се работи на поплочување на тротоари на двете страни од учлицат со вкупна површина од 340 квадратни метри.

Со овој зафат општината овозможува посигурно движење на пешаците по ново пробиената делница од улицата на спојот меѓу „Западен булевар“ (кај градските гробишта) и спојот со улицата „Ѓоре Брушански“.

Поплочување на тротоар на улица Западен Булевар

Поплочување на тротоар на улица Западен Булевар

Градежната оператива „Павер трејд“ од Кавадарци заврши со осветлување и поплочување на дел од тротоар на улица Западен Булевар наспроти Градските гробишта. Со ова се продолжи тротоарот од ново пробиениот Западен Булевар и пешаците ќе можат да се движат по осветлен тротоар од месноста Коњски Дупки до спортски центар Јасмин па се до излезот на градот спрема Росоман.

НОВ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

НОВ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

Деновиве градежната оператива на фирмата „Павер трејд“ од Кавадарци работи на пробивање на тротоар на улицата „Западен булевар“ наспроти Градските гробишта.

Според проектот на општината Кавадарци вчера и денеска се оформува површината на идниот тротоар и се поставуваат рабници. Тротоарот се наоѓа на десната страна од коловозот на потегот од новопробиенета траса до спојот со улицата „Вишешница“ во правец на спортската сала „Јасмин“.

Наредните денови ќе уследи тампонирање и поплочување со бехаток коцки.

Во оваа фаза паралелно се работи и на ровот за подземната нисконапонска мрежа од Јавното улчично осветлување. На оваа делница ќе се постават седум метални столбови со осум ЛЕД светилки.

Општината со овој проект уредува значајна сообраќајница со која се намалува сообраќајната оптовареност на „Ресавска“ и околните улици. Воедно ја подобрува и безбедноста во сообраќајот на западниот влез во градот од правец на Прилеп.