Категорија: Улици и тротоари

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „ДАНКО ДАФКОВ“  ВО ВАТАША

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „ДАНКО ДАФКОВ“ ВО ВАТАША

Оперативата на фирмата „АС Машини“ е ангажирана во релизација на комуналниот проект на Општина Кавадарци за поплочување на улицата „Данко Дафков“ во Ваташа.

Според проектот со бехатон коцки се поплочува вкупна површина од 960м2, на два крака. Се работи за уредување на улица која се наоѓа на десниот брег на реката Луда Мара, која води кон куќите под месноста „Журов дол“ над Спомен домот „12 Младинци“.

 Општината и ЈП„Комуналец“ претходно извршиа реконструкција на водоводната и канализационата мрежа, со што овој дел од селото Ваташ сега има функционална мрежа и урбанизиран пристап до индивидуалните станбени објекти.

 

Општина Кавадарци
 Градоначалник
                    м-р Митко Јанчев

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА  БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

Оперативата на фирмата „Градба промет“, согласно програмата за комунална изградба  работи на реализација не проект за проширување на тротоарот на дел од булеварот „Македонија“.

Се работи на локација со вкупна површина од 300м2 на странат од комплексот ресторани. На овој дел од улицата се оформува  проширување за косо паркирање во должина од 60 метри. Воедно ќе се направи и нов тротоар со павер елементи.

На оваа локација пешаците ќе добиат побезбеден простор за движење, а ќе се ослободи коловозот од паркираните возила кои го забавуваа нормалното одвивање на сообраќајот.

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

Општина Кавадарци максимално ја користи продолжената градежна сезона за реализација на нови проекти од комуналната изградба.

Согласно програмата, оперативата на фирмата „Градба промет“ работи на реализација не проект за проширување на тротоарот на дел од булеварот „Македонија“.

Се работи на локација со купна површина од 300м2 на странат од комплексот ресторани. На овој дел ќе се постават павер елементи, а за возврат пешаците ќе добиа побезбеден простор и ќе се ослободи коловозот од паркираните возила кои го забавуваа нормалното одвивање на сообраќајот.

КАСТРЕЊЕ НА ДРВОРЕДОТ НА БУЛЕВАР „МАКЕДОНИЈА“

КАСТРЕЊЕ НА ДРВОРЕДОТ НА БУЛЕВАР „МАКЕДОНИЈА“

 

Општина Кавадарци како дел од програмата за одржување на јавно прометните површини, преку ЈП „Комуналец“ реализираше акција за кастрење на дрворедот на дел од булеварот „Македонија“.

Се работи за интервенција на кастрење на обраснатите дрвја на потегот од спојот со булевар „Никола Минчев“ до спојот со булевар „Цветан Димов“.

Приоритет при изведбата на овој зафат беше расчистување на гранките кои попречуваа во јавното улично осветлување.  Главната интервенција беше за отстранување на гранките кои во ноќните часови пречеа на светилките кои го осветлуваат тротоарот, и што предизвикуваа пречки и проблеми при движењето на печаците.

Исто така беа отстранети старите, сувите, како и гранките обвиснати над коловозната лента кои правеа проблеми на возилата . 

ПРЕДАДЕН ВО УПОТРЕБА РЕКОНСТРУИРАНИОТ ДЕЛ ОД „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“

ПРЕДАДЕН ВО УПОТРЕБА РЕКОНСТРУИРАНИОТ ДЕЛ ОД „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“

Општина Кавадарци го реализираше проектот за целосна реконструкција на делница од улицата „Северен булевар“.

Градоначалникот на Кавадарци м-р Митко Јанчев, во придружба на Марко Колев од Вардарскиот плански регион и раководителите на Секторите за урбанизам Драган Симоновиќ и за Локален економски развој Тодор Ефремов денеска изврши увид во работите како и промоција на реконструираната делница.

Во обраќањето до јавноста градоначалникот Јанчев истакна: „Овој проект  се  реализира  со средства на Општината и на Вардарскиот плански регион во износ од 8.526.000 денари. Во ваа фаза се обнвои делница од 450 метри на потегот од спојот на северен со западен булевар, па до прилучокот на Булеварот „Никола Минчев“ со обиколницата „Северен булевар“. При промовирањето на обновената делница посочи дека ова е само дел од обемниот проект во општината преку кој со посредство на Светска банка ќе се реконструираат сите главни улици во Кавадарци, вклучително и преостанатиот дел од „Северен Булевар“.

Со овој зафат се заокружи проектот на Општина Кавадарци за реконструкција на коловозната лента на дел од обиколницата север која ги спојува влезотвите во Кавадарци од правец на Неготино и од правецот на Росоман.