Категорија: Улици и тротоари

НОВ ТРОТОАР НА  УЛИЦАТА „ЌИРО АРСОВ“ ВО ВАТАША

НОВ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ЌИРО АРСОВ“ ВО ВАТАША

Нов тротоар во Ваташа се изгради во склоп на програмата за комунална изградба на Општина Кавадарци. Оперативата на фирмата „Градба промет“ на површина од 300 метри квадратни постави павер елементи за тротоар на улицата „Ќиро Арсов“.

Според проектот Претходно на таа површина се изврши порамнување и поставување на тампон.

Изградбата на тротоарот е на барање на жителите од тој дел на Ваташа.

НОВИОТ МОСТ ВО ВАТАША ПРЕДАДЕН  ВО УПОТРЕБА

НОВИОТ МОСТ ВО ВАТАША ПРЕДАДЕН ВО УПОТРЕБА

Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев и директорот на Агенцијата за државни патишта, Зоран Китанов, денесак го предадоа во употреба новиот мост на реката Луда Мара во Ваташа.

Жителите на селото добија нов мост на ректа со што се обезбедува поголема безбедност во сообраќајот. Мостот ги поврзува, Кавадарци и Ваташа со селата од под кожувјето. Општината со свои средства работеше на инфраструктурно уредување на мостот.

Во обраќањето градоначалникот Јанчев рече: „Ова е долго очекуван и посакуван проект за општина Кавадарци и селото Ваташа. Стариот мост беше во катастрофална состојба и поставен во лоша позиција. Според анализите, годишно над 10 до 15 сообраќајки некогаш и со посериозни последици по учесниците во сообраќајот. На барање на општината успеавме да изготвиме заедничко решение со владата и Агенцијата за патишта. На овој дел се движат тешки возила од македонски шуми и стопанските субјекти кои гравитираат кон Кожув“.

Јанчев нагласи дека инвестицијата е на вистинското место и овој мост ќе биде од големо значење и по отворањето на граничниот премин Пуљевац кон Грција.

Државата, преку Агенцијата за патишта инвестираше 500 илјади евра за изградба на мостот. Директорот на Агенцијата за патишта Китанов нагласи

„Кога прашав минатиот пат, жителите на Ваташа ми рекоа дека не знаат колку коли имаат извадено од реката, поради небезбедниот мост. Еве го новиот мост завршен, направен по сите правила и прописи. Благодарност до општината и градоначалникот што инфраструктурно не следеа за сликата да биде уште подобра, а граѓаните позадоволни.“ рече Китанов и нагласи дека во Тиквешијата е завршена реконструкцијата на два моста на реката Вардар и се пуштени во функција.

 

НАМЕСТО САНАЦИЈА НА РОВ ОД КАНАЛИЗАЦИЈА ОПШТИНАТА ИЗВРШИ ЦЕЛОСНО АСФАЛТИРАЊЕ

НАМЕСТО САНАЦИЈА НА РОВ ОД КАНАЛИЗАЦИЈА ОПШТИНАТА ИЗВРШИ ЦЕЛОСНО АСФАЛТИРАЊЕ

На барање на граѓаните кои живеат на спојот од улиците „Бигла“ и „Диме Поцев“ Општина Кавадарци преку оперативата на ЈП „Комуналец“ изврши целосно асфалтирање на тој потег.

На оваа локација претходно комуналното претпријатие интервенираше на канализационата линија. Но наместо санирање само на ровот, општината ги слушна барањата на жителите и реализираше целосно асфалтирање на тој потег од улиците.

Со асфалтирањето на граѓаните им се овозможи безбедна комуникација, а престојанва зима повеќе нема да газат во кал. 

ПОПЛОЧУВАЊЕ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА  „ЌИРО АРСОВ“

ПОПЛОЧУВАЊЕ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ЌИРО АРСОВ“

Оперативата на фирмата „Градба промет“ поставува павер елементи на новиот тротоар на улицата „Ќиро Арсов“ во Ваташа. Изградбата на тротоарот е на барање на жителите од тој дел на Ваташа, а во рамките на програмата за комунална изградба, финансирана од општинскиот буџет.
Според проектот бехатон коцки ќе се постават на површина од 300 метри квадратни. Претходно на таа површина се изврши копање, порамнување и поставување на тампон.

ЗАВРШНО АСФАЛТИРАЊЕ НА ДЕЛ  ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

ЗАВРШНО АСФАЛТИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

Уште еден проект изграден согласно програмата за комунална изградба, финансирана од општинскиот буџет Општината успешно го реализира и го предаде на користење на гражаните.
Денеска преку ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ се асфалтираше последниот дел на новопробиениот коловоз од улицата „Доне Попов“.
Согласно проектот претходно на локацијата со вкупна површина од 660 квадратни метри се проби нов коловоз, потоа се поставуваа рабници во должина од 240 метри, со што се оформи улица на која се постави и тампон.
Општината овој проект го реализира на барање на граѓаните од населбата „Голи оток“.