Категорија: Огласи и соопштенија

Јавен повик за аплицирање на кандидати за волонтирање по проект „За чисто и убаво Кавадарци“

Јавен повик за аплицирање на кандидати за волонтирање по проект „За чисто и убаво Кавадарци“

Се повикуваат сите заинтересирани граѓани и млади лица над 15 години да се пријават на јавниот повик врз основа на кој се организира  волонтерска работа за потребата на Општина Кавадарци за активностите според проектот „ За чисто и убаво Каварадаци“.

Јавниот повик се објавува поради потребата на Општина Кавадарци за ангажирање на волонтери, кои доброволно ќе извршуваат активности за почист и озеленет град и тоа:

  • подигање на нови зелени површини низ градот;
  • засадување на садници;
  • Одржување на селски патишта и фудбалски игралишта;
  • чистење и одржување на јавната чистота на повеќе локации како што се: градски парк, месноста Моклиште, главните влезови на градот и други локации.

 

Повикот за пријавување е од 17.05.2019 и е од отворен карактер.

Јавен повик
ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето  на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2019 година

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2019 година

Врз основа на член 50 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на Р.М бр.5/2002 од 29.01.2002 година ), член 113 од Статутот на Општина Кавадарци ( Сл.Гласник на Општина Кавадарци бр.8/05 ) Член 1 од Одлуката за  определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на велосипеди за 2019 година бр.08-1366/20 од 14.03.2019 член 3 од Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на Општина Кавадарци за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување велосипеди за 2019 бр.08-1366/19 од 14.03.2019

 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ОБЈАВУВА ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2019 година

 

  1. Опис на јавниот повик

1.1. Општина Кавадарци, со цел да ги стимулира граѓаните за користење на велосипеди, обезбедува повраток на дел од потрошените средства, за набавка на велосипед од денот на објавување на овој јавен повик, се до исцрпување на буџетот наменет за таа намена, но не подоцна од 31.12.2019 година.

1.2 Јавниот повик трае од денот на објавувањето од 13.05.2019 година заклучно со 31.05.2019 година

1.3. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот „Јавно извлекување“.

1.4. Средствата што ќе ги надоместува Општина Кавадарци се во износ од 50% од цената на велосипедот, но не повеќе од 3.000 денари, нето износ, по лице.

1.5. Јавниот повик е објавен на веб страната на Општина Кавадарци и електронски медиуми.

 

Јавен повик
Барање за велосипеди

Општина Кавадарци ги информира граѓаните дека утре сабота 11.05.2019 година, во периодот од 07:00 часот до 14:00 часот раскрсницата на улицата „Илинденска“ со улиците „Цано Поп-Ристов“ и „Пано Мударов“ кај старат автобуска ќе биде целосно затворена за сообраќај.

Општина Кавадарци ги информира граѓаните дека утре сабота 11.05.2019 година, во периодот од 07:00 часот до 14:00 часот раскрсницата на улицата „Илинденска“ со улиците „Цано Поп-Ристов“ и „Пано Мударов“ кај старат автобуска ќе биде целосно затворена за сообраќај.

Општина Кавадарци ги информира граѓаните дека утре сабота 11.05.2019 година, во периодот од 07:00 часот до 14:00 часот раскрсницата на улицата „Илинденска“ со улиците „Цано Поп-Ристов“ и „Пано Мударов“ кај старат автобуска ќе биде целосно затворена за сообраќај.

Времениот режим на сообраќај се воведува заради асвалтирање на раскрсницата во рамките на проектот за ревитализација на главните сообраќајници во градот.

Се молат учесниците во сообраќајот да го почитуваат времениот режим заради непречено и квалитетно изведување на работите.