Категорија: Огласи и соопштенија

Известување за одржување на Јавна дебата

Известување за одржување на Јавна дебата

Почитувани,

Општина Кавадарци – Локална самоуправа, во периодот 2018-2019 година, ќе го спроведува проектот РеЛОад – Регионална Програма за Локална Демократија во Западен Балкан, финансиран од Европската Унија а ќе се спроведува од страна на Програмата за Развој на Обединетите Нации – УНДП. Главната цел на проектот е јакнење на партиципативните демократии и интегративниот процес во ЕУ на Западен Балкан преку јакнење на граѓанското општество за истото да земе активно учество за донесување на одлуки на локално ниво.

За таа цел Ве повикуваме сите заедно на ден 15.03.2019 година(Петок) во 11:00 часот во големата сала на општина Кавадарци, на транспарентен начин да ги дефинираме приоритетите на ниво на општина, кој ќе ни послужат како показатели за понатамошно реализирање на проектите. Се надеваме дека со ваквиот пристап ќе ги проширеме релациите помеѓу локалната власт и граѓанските организации и ќе го подобриме квалитетот на услугите кон граѓанските организации.

 

 

Со почит,

 

Општина Кавадарци

Локална Самоуправа

Одлука за избор за кандидат за унапредување во врска со Интерниот оглас бр. 01/2019

Одлука за избор за кандидат за унапредување во врска со Интерниот оглас бр. 01/2019

Во врска со Интерниот оглас бр. 01/2019 за унапредување на административни службеници во Општина Кавадарци, објавен на ден 30.01.2019 година на интернет страницата на Агенција за администрација и на Општина Кавадарци.