Категорија: Огласи и соопштенија

Јавен оглас за ангажирање на персонални асистенти за вклучување во проектот “Мој свет”

Јавен оглас за ангажирање на персонални асистенти за вклучување во проектот “Мој свет”

Здружението Чекор кон  Европа има потреба од Ангажирање на 6 персонални асистенти за поддршка и помош на малолетни лица – ученици со аутистичен спектар и друг хендикеп од општина Кавадарци.

Јавен Оглас
Општина Кавадарци објавува Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2019 година

Општина Кавадарци објавува Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2019 година

 КОНКУРС За делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2019 година на правно лице

Конкурс за култура

Пријава за култура
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 05/2018 За унапредување на административни службеници во Општина Кавадарци

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 05/2018 За унапредување на административни службеници во Општина Кавадарци

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 05/2018