Категорија: Проекти

Набавка на асистивна технологија за ученици со посебни образовни потреби

Набавка на асистивна технологија за ученици со посебни образовни потреби

Општина Кавадарци го спроведува под-проектот,, Набавка на асистивна технологија за ученици со посебни образовни потреби”, кој што се реализира во рамките на проектот,,Зајакнување на општинските совети”, а се спроведува од страна Канцеларијата на Обединетите Нации во Скопје.
Во рамките на овој проект е предвидено да се набави Асистивна технологија наменета за лицата со посебни образовни потреби, која што ќе им помогне да ги надминат (методолошките)недостатоци при учењето во училницата, со што ќе им се овозможи на овие ученици да работат со своите силни страни и зачувани капацитети, а ќе се минимизираат нивните недостатоци. Проектот е во завршна фаза, и се очекува да заврши кон крајот на месец Ноевмри 2020 година.
Асистивната технологија е наменета за ООУ,,Страшо Пинџур,, Кавадарци, за учениците во посебните паралелки во кои се реализира воспитно-образовниот процес на ученици со развојни проблеми и посебни образовни потреби.

 

СПОЕНА ПОСЛЕДНАТА ДЕЛНИЦА ОД МИНОРНОТО КОРИТО НА ЛУДА МАРА ОД КЕЈОТ ШЕТАЛИШТЕ

СПОЕНА ПОСЛЕДНАТА ДЕЛНИЦА ОД МИНОРНОТО КОРИТО НА ЛУДА МАРА ОД КЕЈОТ ШЕТАЛИШТЕ

Деновиве заврши изградбата на минор коритото на реката Луда Мара, на последната делницата од кејот во должина од 680 метри. Ангажираната оператива на фирмата „Цвет компани“ од Скопје вгради обработен камен на дното и на страните од основното корито на реката. Со изградбата на ова делница се спои кејот-шетелиште Ваташа со делот во Кавадарци кај мостот „Слога“.

Од оваа последна фаза од изградбата на кејот-шеталиште треба да се доизгардат патеките на двата брега. Во завршната фаза ќе се постави ново улично осветлување и урбана опрема.

Финансиската конструкција за овој проект изнесува 21.500.000 денари. Парите се обезбедени преку Бирото за развој на Вардарскиот плански регион и буџетот на Општина Кавадарци.

Урбанизираниот кеј ќе се протегот од улицата „Страшо Пинџур“ кај мостот на излезот од Ваташа на југ, до мостот „Белка“ кај Булеварот „Видое Смилевски“ на север.

Со реализацијата на петтата фаза од изградбата на кејот-шеталиште, општината Кавадарци  ќе регулира три километри од коритото на реката Луда Мара.

ИЗВРШЕН ТЕХНИЧКИ ПРИЕМ НА РЕКОСНТРУИРАНИОТ ПОД НА СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

ИЗВРШЕН ТЕХНИЧКИ ПРИЕМ НА РЕКОСНТРУИРАНИОТ ПОД НА СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

Успешно е реализирана уште една фаза од реконструкцијата на зградта на Средното општинско земјоделско шумарско училиште „Ѓорче Петров“ од Кавадарци.

Денеска во присуство на претставници од Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД), од општината Кавадарци, како и од изведувачот и надзорот на градежните работи, беше извршен технички прием на реконструираниот под во училиштето. Според проектот извршена е целосна реконструкција  на стариот и оштетен под на трите нивоа во објектот со вкупна површина  од 700 метри квадратни., каде се поставени нови плочки.

 Финансиската конструкција ја обезбедиа УСАИД во износ од 998.480 денари и општината со сопствено учество од 562.000 денари. Изведувач на работите беше фирмата „АНОЛ ИМПЕКС“ од Скопје.

 Проектот на УСАИД за „Меѓуетничка интеграција на младите во образованието“ во кој е вклучена и  општината Кавадарци се реализираше во Средното општинско земјоделско шумарско училиште „Ѓопче Петров“, а се однесува на поставување на нови подови и прозорци.

ИЗГРАДБАТА НА РЕКРЕАТИВНАТА ПАТЕКА „МОКЛИШТЕ“ Е ВО ЗАВРШНА ФАЗА

ИЗГРАДБАТА НА РЕКРЕАТИВНАТА ПАТЕКА „МОКЛИШТЕ“ Е ВО ЗАВРШНА ФАЗА

Велосипедско-пешачката патека Ваташа-Моклишка воденица, долга 4 километри е во завршн а фаза на градба. Деновиве Општина Кавадарци преку ангажираната оператива поставува метални конструкции за настрешници лоцирани на платоата од петте попатни станици-одморалишта.

Поставени се и четирите метални пешачки мостови, а рекреативната патека со широчина од 4 метри целосно е покриена со бехатон коцки и е подготвена за употреба.

Според проектот за јавното улично осветлување патеката е осветлена со 200 лед светилки, секоја со јачина од 40 вати, поставени на 100 метални столбови со двокрака лира на висина од 4 метри. Деновиве истото е под режим на пробна работа.

Попатните станици-одморалишта (вкупно 5) целосно ќе бидат уредени и оплеменети со урбана опрема, како и табли за пинг-понг, фитнес справи и метални конструкции за паркирање на велосипеди.

Заради поголема безбедност на граѓаните, како и за заштита на целосната инфраструклтура, општината долж трасата ќе постави камери за видео надзор.

Инвеститори на овој капитале проект се општина Кавадарци и Бирото за развој на Вардарски плански регион. Вкупната инвестиција изнесува 34 милиони денари.

 

ОБНОВЕН ПОКРИВОТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ВО ВОЗАРЦИ

ОБНОВЕН ПОКРИВОТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ВО ВОЗАРЦИ

Објектот на детската градинка „Ѕвончица“ во с.Возарци деновиве доби целосно реконструиран покрив. Општината ги обезбеди средствата преку Јавниот повик од Владата.

Со овие пари се изврши демонтажа на старите лесонитни табли, а на нивно место е поставен пластифициран лим на површина од 270 квадратни метри. Изведувач на работите беше фирмата „МЗТ-инжинеринг“ од Битола.

Градинката во Возарци има капацитет за прифаќање на 25 до 30 деца. На површина од осумдесеттина квадратни метри располага со занимална, просторија за персоналот, чајна кујна и санитарен јазол. Преостанатиот простор од објектот ја има функцијата на амбуланта.

Овој проект општината го реализира на барање на жителите од Возарци. Станува збор за преадаптација на поранешниот објект на амбулантата, кој сега со реконструкцијата е двонаменски.

Со преадаптрацијата општината обезбеди подобри услови за жителите во згрижувањето на децата од предучилишната возраст, како и во примарното здравство.

Објектот кој беше предаден во употреба минатат година уште повеќе го подигна и онака добриот стандар на живеење во оваа урбана средина.