Категорија: Проекти

Со грант од Кралството Норвешка СОЗШУ „Ѓорче Петров“ стана енергетски-ефикасно

Со грант од Кралството Норвешка СОЗШУ „Ѓорче Петров“ стана енергетски-ефикасно

Со извршените градежни работи на фасада и покривот значително се подобри енергетската ефикасност на учичиштето изградено во 1956 година, а 250 ученици добија подобри услови за настава.

На училишната зграда инсталирани се 1200 м2 термо-изолациона фасада и се изврши промена на 1500 м2 азбестен кров. Градежните работи се изведуваа во изминативе четири месеци.

 Денес училиштето го посетија амбасадорот Јерн Јелста и градоначалникот Митко Јанчев.

КАТАСТАР НА МРЕЖАТА ЗА ЈАВНО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

КАТАСТАР НА МРЕЖАТА ЗА ЈАВНО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Општината Кавадарци во соработка со средното општинско училиште „Киро Спанџов-Брко“ започна со прибирање на податоци за креирање катастар на нисконапонската мрежа од јавното улично осветлување.

Во акцијата се вклучени стручните служби на општината заедно со наставниците и учениците од електро насоката во училиштето. Тие поделени во тимови во наредниот период поединечно ќе ги фотографираат и евидентираат на мапа бандерите, металните столбови, електричните водови и светлечките тела на целата улична мрежа. Прибраните материјали од терен ќе се внесат во единствената електронска база на податоци.

За реализација на овој значаен проект општината и училиштето потпишаа меморандум за соработка во кој се дефинирани целите, начинот и условите за спроведување на постапката.

Крајниот резултат ќе ја даде моментната состојба со мрежата на уличното осветлување. Ќе го прикаже расположивиот број на бандери, канделабри, водови и сијалични места. Општината ќе изврши нумерирање и означување со број на секоја бандера и столб, ќе ја знае должината на водовите каки и формата, јачината и типот на секоја светилка.

Во наредната фаза е предвидено и вградување на електронски мониторинг систем кој ќе ја следи работата и исправноста на  нисконапонската мрежа од јавното улично осветлување. Тоа ќе овозможи прецизно и навремено лоцирање на дефектите, како основа за нивно брзо и стручно отстранување.

ВОВЕДЕН ВО РАБОТА ИЗВЕДУВАЧОТ НА НОВИОТ ОБЈЕК ОД ДЕТСКАТА ГРАДИНКА

ВОВЕДЕН ВО РАБОТА ИЗВЕДУВАЧОТ НА НОВИОТ ОБЈЕК ОД ДЕТСКАТА ГРАДИНКА

На планираната локација на улицата „Ресавска“, претставници на нвеститорот Министерството за труд и социјална политика и Општина Кавадарци, во присуство на надзорот и директорката на детската градинка „Рада Поцева“, денеска извршија воведување во работа на изведувачот на новиот објект од градинката.

Откако ќе се изгради, овој капитален проект треба да биде долгорочно решение на проблемот со недостиг на слободни места за приофаќање на децата од предучилошна возраст во градинката.

 Со неговата изградба, како и со досегашните превземени активности на општината во доградба и проширување на постојните објекти, како и адаптирање на простор во селата за детски градинки, Општина Кавадарци, не само што ќе го надмине проблемот со недостиг на капацитети за прифаќање на деца во градинката, туки и ќе прмине во водечка општина во републиката со оптимално решение на значаен и горлив социјален проблем.

УШТЕ ДВЕ ЗГРАДИ НА „ИЛИНДЕНСКА“ СО ОБНОВЕНА ФАСАДА

УШТЕ ДВЕ ЗГРАДИ НА „ИЛИНДЕНСКА“ СО ОБНОВЕНА ФАСАДА

Денеска започнаа градежните работи за обнова на фасадите на две згради во центарот на Кавадарци. Согласно проектот се врши интервенција за санирање на сачокот, замена на олуците, како и крпење и фарбање на фасадите на зградата на „Тиквешко поле“ и на зградата позната како „полициска“ и ХЕЦ“, која е во продолжение на зградата на „ЗОИЛ“. И двете згради се наоѓаат на улицата „Илинденска“ во трговско пешачката зона.

Општината овој проект започна да го реализира минатото лето со зафат на дел од зградата на Домот на културата „Иван Мазов-Климе”. Досега целосно се обновени 10 фасади, а во моментот се работи на единаесеттата и дванаесеттата фасада. До крајот на проектот ќе остане да се обнови задната-јужна фасада на зградата на Општина Кавадарци.

За оваа намена општината инвестира 5.361.793 денари, а парите се обезбедени од буџетот. Изведувач на работите е кавадаречката фирма „Метал Апостолов“.

При извршувањето на активностите, се спроведени неопходните мерки на претпазливост за заштита, а општината апелира до граѓаните за врема на изведувањето на градежните работи да се однесуваат внимателно.

ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА ПОЛЕВАЊЕ ВО „ПАРКОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА“

ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА ПОЛЕВАЊЕ ВО „ПАРКОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА“

Општината Кавадарци преку оперативата на ЈП „Комуналец“ денесака започна со поставување на подземен систем за полевање на горното ниво во „Паркот на Револуцијата“.

Се постави линија од ПВЦ црево со стандарден профил од 3/4 Цол, во должина од 200 метри, на која ќе бидат поставени и  14 распрскувачи за полевање на тревата и растенијата во тој дел на паркот.

Во наредниот период ќе се изврши подготовка на целокупната површина за сеење трева како и за обновување на вегетацијата, со кастрење на постојната, како и садење на нови дрва и нискостеблести растенија.